ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (GDPR, 679/2016 sz. rendelet), amely a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség, mint „adatkezelő” – a GDPR, illetve a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével – tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át: ezen adatokat más célra nem használja fel, harmadik személy számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. (kivéve: törvény, illetve jogszabályi kötelezés esetén, erről azonban az érintettet haladéktalanul tájékoztatja) Szervezetünk (adatkezelő) mindaddig kezeli a számára átadott adatokat, amíg az átadó ezek törlését nem kéri. (Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.)

Honlapunk megtekintése személyes adatok megadása nélkül bárki számára lehetséges. Amennyiben weboldalunk kezelőjével/fenntartójával kapcsolatba kíván lépni, azt szervezetünk e-mail címén (omk.szov@gmail.com )  megteheti.

Ha szeretné, hogy Hírlevelünket Önnek a jövőben megküldjük, kérjük, hogy szervezetünk e-mail címén (omk.szov@gmail.com) jelezze szándékátHozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti e-mail címünkön, ami a kezelt felhasználói adatok törléséhez vezet. E-maillel nem rendelkezők irodánkban (3300 Eger, Petőfi u. 19., tel:06-20/423-2174) vagy írásban postai úton, papír alapon rendelkezhetnek a Hírlevél küldésünkkel (illetve adataik nyilvántartásával) kapcsolatban.

Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség

Megszakítás