Esemény leírása

 

A SZABADIDŐS,REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI

MŰHELYMUNKA

Helyszín: Gasthaus Panzió, 3348. Szilvásvárad, Egri út 27.

                     GPS: 48.0989657, 20.3905693

                     Telefon: Tel: +36 36 355 185; Mobil: +36 20 959 3250

Időpont:   2018.december 15. 10.00-14.00.

Tevékenység megnevezése: Műhelymunka.

A rendezvény lebonyolítása előtt egy héttel projektértekezleten beszéltük meg a legfontosabb, személyekre leosztott feladatokat.

A kiválasztott helyszín, a Gasthaus Panzió minden szempontból megfelelt az előzetes várakozásoknak.

Mivel több új résztvevő is megjelent, a projektünket bemutattuk a jelenlévőknek, így a műhelymunka témáját mindenki kotextusba tudta helyezni.

A szakmai programot dr. Honfi Ferenc László vezette le. Jordán Mária nagysikerű bevezető előadását nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták a résztvevők. Nagyon érdekes, értékes, mindenkit érdeklő információhalmazt kaptak a résztvevők, amit saját és szervezetük tagjainak mindennapjaiba beépítve jelentősen javulhat az ott élő emberek egészségszintje, egészségtudata, életminősége. A műhelymunka során a résztvevő hazai és külföldi (Szlovákiából három, Romániából két fő) szabadidős szervezetek vezetői is elmondták a náluk meglévő, a témával kapcsolatos problémákat, és sok érdekes kérdésre kaptak választ az előadótól és egymástól is. Kiderült, hogy külföldön is hasonló nehézségekkel küzdenek a lakosság egészségi állapotát illetően. Ami érdekes lehet, hogy egyre többen jönnek rá, hogy egészségükért, ezen keresztül munkaképességükért saját költségen egyre többet kell tenni, ami saját érdekük, túl azon, hogy belátják, az életminőség szerves része a fizikai aktivitás is. Hátrányos helyzetű településeken sokkal kisebb lehetőségük van az embereknek, de vannak olcsóbb megoldások is, például a futás, kocogás („A láb mindig kéznél van!”). Itt a szemléletformálás a fontos, figyelemfelhívő kampányok után a rendszeres sportolási lehetőségek megteremtéséről is gondoskodni kellene.

A műhelymunka elérte célját.

 

Szakmai beszámol

TAPASZTALATCSERE A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A SZABADIDŐS SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL

TANULMÁNYÚT

 

IDŐPONT: 2018. december 16. 10.00-16.00

HELYSZÍN: Gasthaus Panzió, 3348. Szilvásvárad, Egri út 27.

Telefon: Tel: +36 36 355 185.

Fogadó szervezet: Szilvásváradi Önkormányzat,

Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület,

Szilvásváradi Sport Egyesület.

 

A tanulmányútra meghívtuk Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Mikófalva, Balaton, Bekölce és Bélapátfalva polgármestereit és civil szervezetei vezetőit, akik közül többen elfogadták a meghívást.

A tanulmányúton arra is választ kívántunk keresni, milyen módszerekkel, hogyan lehet az embereket elérni, megérenteni, szabadidős tevékenységekbe bevonni az önkormányzatok és a szabadidős civil szervezetek által. Kíváncsiak voltunk a hazai és külföldi (3 szlovák és 2 román vendég szakember) szabadidős szervezetek vezetői véleményeinek hasonlóságaira és különbözőségeire is, a jelzett témában.

Erdélyi Mihály főtitkár tartotta a bevezető előadást az önkormányzatok és a civil szervek kapcsolatáról, az önkormányzatok felelősségéről és szerepéről a tartalmas, szellemileg és fizikailag is aktív szabadidő eltöltésének propagálásában és szervezésében, amit további információkkal Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere egészített ki.

Összességében a tanulmányút kiválóan sikerült, minden résztvevő elmondta véleményét a helyi önkormányzat és a helyi civil szervezetek kapcsolatáról, együttműködéséről.

A jelen lévő önkormányzati vezetők mindannyian elmondták, hogy a tőlük telhető minden lehetőséget megadnak a szabadidős tevékenységet folytató civil szervezetek tagjainak ahhoz, hogy intenzív társasági életet élejenek, egészségük védelmében sportoljanak, viszont az is igaz, hogy a lakosság részéről lehetne nagyobb érdeklődés az ilyen típusú foglalkozások iránt. A költségvetésükben külön soron szerepel a lakosság életminőségét javító rendezvények támogatása, de segítik a szabadidős szervezeteket a pályázatírásban is. Több a kampány jellegű szabadidősportos rendezvény a településeken, mint a rendszeres edzést igénylő foglalkozások száma, ezen kellene változtatni. A polgármesterek is és a civil szervezetek vezetői is kifejtették, hogy a településen a kapcsolatuk kiváló, minden önkormányzat igyekszik a szabadidős szervezeteket támogatni, temészetesen a lehetőségeikhez mérten. Különösen fontos tevékenysége az önkormányzatoknak, hogy segíti a civil szervezeteket a számukra kiírt pályázatok elkészítésében, beadásában.

A tanulmányút elérte célját, mindenki megelégedésére zárult.

Megszakítás