Esemény leírás

 

A SZABADIDŐS, REKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI

 

  1. ESEMÉNY

 

Helyszín: Gasthaus Panzió, 3348. Szilvásvárad, Egri út 27.

 

Időpont: 2018. december 15 (szombat), 08.00-10.00.

 

A programcsoport címe: Műhelymunka, a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

Folyó projektünk célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozó hazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint az együttműködők által elért és bevonásra kerülő szakemberek.

Közvetlen cél a hazai és külföldi szabadidő eltöltés és a szabadidősport területein működő civil szervezetek vezetőinak és tagjainak véleménnyílvánítási lehetőség biztosítása az szabadidősport egészségügyi vonatkozásairól és a rekreációról, illetve szakszerű ismeretekkel kívánjuk ellátni őket a jelzett témában.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A rendezvényre legalább 22 fő részvételére számítottunk, ezért erre a programelemre is 55 meghívót küldtünk ki. A szokásos résztvevők mellett meghívtuk a környékbeli települések, így Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Mikófalva, Balaton, Bekölce és Bélapátfalva szabadidős civil szervezetei vezetőit, akik zép számban meg is jelentek.

A rendezvény lebonyolítása előtt egy héttel projektértekezleten beszéltük meg a legfontosabb, személyekre leosztott feladatokat. A projektértekezleten történő megállapodás alapján az előkészítésben és a lebonyolításban részt vett Erdélyi Mihály főtitkár, Bercsényi Sándor szakmai vezető, dr. Honfi Ferenc László szakmai vezető helyettes, Beke Renáta szakmai megvalósító és Doktorcsik Ilona. A regisztrációért Beke Renáta és Doktorcsik Ilona felelt. A téma előadóját (Jordán Mária) dr. Honfi Ferenc László kérte fel. A szakmai programot dr. Honfi Ferenc László vezette le. A szállást és étkezést Erdélyi Mihály intézte. A terem berendezéséért Beke Renáta és Doktorcsik Ilona felelt.

Jordán Mária nagysikerű bevezető előadását nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták a résztvevők. Nagyon érdekes, értékes, mindenkit érdeklő információhalmazt kaptak a résztvevők, amit saját és szervezetük tagjainak mindennapjaiba beépítve jelentősen javulhat az ott élő emberek egészségszintje. A szakmai programon a résztvevő hazai és külföldi szabadidős szervezetek vezetői is elmondták a náluk meglévő, a témával kapcsolatos problémákat, és sok érdekes kérdésre kaptak választ az előadótól. Érdekes, hogy a hátrányos helyzetű települések lakóinak gondolkodása sokat változott a rekreációval, szabadidősporttal kapcsolatban, többen igényelnék a jobb lehetőségeket a fizikai aktivitáshoz. Az emberek egészségtudata ezeken a területeken pozitív irányba indult el. A résztvevők szerint a projektünk is segíti ezt a kedvező folyamatot.

A foglalkozás elérte célját.

 

A rendezvényen részt vett 31 fő, kötelező 22 fő.

 

 

Kelt.: Eger-Szilvásvárad, 2018. 12. 15.

Megszakítás