Esemény leírás

 

TAPASZTALATCSERE A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A SZABADIDŐS CIVIL

SZERVEZETEK KONSTRUKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL

 

  1. ESEMÉNY

 

Helyszín: Gasthaus Panzió, 3348. Szilvásvárad, Egri út 27.

 

Időpont: 2018. december 14 (péntek), 16.00-18.00.

 

A programcsoport címe: A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A projekt célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozó hazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint az együttműködők által elért és bevonásra kerülő szakemberek.

Közvetlen cél a hazai és külföldi szabadidő eltöltés és a szabadidősport szervezésében betöltött önkormányzati szerep, hasonlóságok és különbségek feltérképezése, helyzetelemzés, megoldáskeresés.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A rendezvényre legalább 22 fő részvételére számítunk, ezért 55 meghívót küldtünk ki, de telefonon és elektronikus úton is elértük a partnerszervezeteket. Meghívtuk Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Mikófalva, Balaton, Bekölce és Bélapátfalva polgármestereit és civil szervezetei vezetőit, akik a meghívást elfogadták.

A rendezvény lebonyolítása előtt egy héttel projektértekezleten beszéltük meg a legfontosabb feladatokat, kitérve a rendezvény minden apró részletére. Az előkészítésben és a lebonyolításban részt vett Erdélyi Mihály főtitkár, Bercsényi Sándor szakmai vezető, dr. Honfi Ferenc László szakmai vezető helyettes, Beke Renáta szakmai megvalósító és Doktorcsik Ilona. A regisztrációért Beke Renáta és Doktorcsik Ilona felelt. A vitában való aktív részvételre a környékbeli települések polgármestereit Erdélyi Mihály kérte fel. A szállást és étkezést Erdélyi Mihály intézte. A terem berendezését Beke Renáta és Doktorcsik Ilona végezte.

A szakmai megbeszélésen arra is választ kívántunk keresni, milyen módszerekkel, hogyan lehet az embereket elérni, megérenteni, szabadidős tevékenységekbe bevonni az önkormányzatok és a szabadidős civil szervezetek által. Kíváncsiak voltunk a hazai és külföldi szabadidős szervezetek vezetői véleményeinek hasonlóságaira és különbözőségeire is, a jelzett témában.

Erdélyi Mihály főtitkár tartotta a bevezető előadást az önkormányzatok és a civil szervek kapcsolatáról, az önkormányzatok felelősségéről és szerepéről a tartalmas, szellemileg és fizikailag is aktív szabadidő eltöltésének propagálásában és szervezésében.

Összességében a szakmai megbeszélés kiválóan sikerült, minden résztvevő elmondta véleményét a helyi önkormányzat és a helyi civil szervezetek kapcsolatáról, együttműködéséről.

A jelen lévő önkormányzati vezetők mindannyian elmondták, hogy a tőlük telhető minden lehetőséget megadnak a szabadidős tevékenységet folytató civil szervezetek tagjainak ahhoz, hogy intenzív társasági életet élejenek, egészségük védelmében sportoljanak, viszont az is igaz, hogy a lakosság részéről lehetne nagyobb érdeklődés az ilyen típusú foglalkozások iránt. A költségvetésükben külön soron szerepel a lakosság életminőségét javító rendezvények támogatása, de segítik a szabadidős szervezeteket a pályázatírásban is. Több a kampány jellegű szabadidősportos rendezvény a településeken, mint a rendszeres edzést igénylő foglalkozások száma. A polgármesterek is és a civil szervezetek vezetői is kifejtették, hogy a településen a kapcsolatuk kiváló, minden önkormányzat igyekszik a szabadidős szervezeteket támogatni, temészetesen a lehetőségeikhez mérten. Különösen fontos tevékenysége az önkormányzatoknak, hogy segíti a civil szervezeteket a számukra kiírt pályázatok elkészítésében, beadásában.

 

A program elérte célját, mindenki megelégedésére zárult.

 

A rendezvényen részt vett 31 fő, kötelező 22 fő.

 

Kelt.: Eger-Szilvásvárad, 2018. 12. 14.

Megszakítás