Esemény leírás

 

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EGYHÁZAK SZEREPE A TARTALMAS

SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉBEN

 

  1. ESEMÉNY

 

Helyszín: Gasthaus Panzió, 3348. Szilvásvárad, Egri út 27.

 

Időpont: 2018. december 14 (péntek), 14.00-16.00.

 

A programcsoport címe: Műhelymunka, a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A projektünk célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozó hazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint az együttműködők által elért és bevonásra kerülő szakemberek.

Közvetlen cél a hazai és külföldi szabadidő eltöltés és a szabadidősport szervezésében betöltött egyházi szerep, hasonlóságok és különbségek feltérképezése, helyzetelemzés, megoldáskeresés.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A rendezvényre legalább 22 fő részvételére számítottunk, ezért 55 meghívót küldtünk ki szabadidős civil szervezetek címére, telefonon és elektronikus úton is el kívántuk őket érni, így a szükséges jelenléti létszám bőségesen megvalósult.

A rendezvény lebonyolítása előtt egy héttel projektértekezleten véglegesítettük a feladatokat. Az előkészítésben és a lebonyolításban részt vett Erdélyi Mihály főtitkár, Bercsényi Sándor szakmai vezető, dr. Honfi Ferenc László szakmai vezető helyettes, Beke Renáta szakmai megvalósító és Doktorcsik Ilona. A regisztrációért Beke Renáta és Doktorcsik Ilona felelt.

A szállást és étkezést Erdélyi Mihály intézte. A terem berendezését Beke Renáta kiválóan végezte.

A téma felvezetésére Ferenczfi Zoltán református lelkészt Erdélyi Mihály kérte fel. A szakmai programot dr. Honfi Ferenc László szakmai vezető helyettes vezette le.

Ferenczfi Zoltán református lelkész tartotta tehát a bevezető előadást az egyházak és a civil szervek kapcsolatáról, az egyházak szerepéről a tartalmas, szellemileg és fizikailag is aktív szabadidő eltöltésének propagálásában és szervezésében. A lelkész szerint az egyházak és a civil szervezetek egymásra vannak utalva a hátrányos helyzetű településeken, ahol egyrészt kevés szabadidővel rendelkeznek a lakosok, másrészt sem igényük, sem pénzük nincs arra, hogy az egészségük védelme érdekében fizikailag aktívan töltsék el kevéske szabadidejüket. Ez jelentősen kihat életminőségükre.

Az egyház és a civil szervezetek is pályázatokat készítenek, a nyertes pályázatok segítségével tudnak némi eredményt elérni ezen a területen. Az egyház és a szabadidős szervezetek külön és együttesen is pályázhatnak, van rá jó példa mindkettőre.

Nehéz megmozdítani a hátrányos települések lakóit bármilyen rendezvényre. Az egyház és a civil szervezetek egymás hatásait felerősíthetik.

A vitában a jelenlévő szabadidős szervezetek képviselői mindannyian megnyílvánultak. Volt némi különbség a különböző vallású emberek véleményei között, de ezek lényegi dolgokat nem érintettek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nagyon meghatározó a település egyházi vezetőjének viszonya a civil szervezetekhez és a szabadidős tevékenységkhez.

 

A rendezvényen részt vett 31 fő, kötelező 22 fő.

 

 

Kelt.: Ege-Szilvásvárad,  2018. 12. 14.

Megszakítás