Esemény leírás

 

A SZABADIDŐ ELTÖLTÉS ÉS A SZABADIDŐSPORT HELYZETE

HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN

 

  1. ESEMÉNY

 

Helyszín: Gasthaus Panzió, 3348. Szilvásvárad, Egri út 27.

 

Időpont: 2018. december 14 (péntek), 10.00-12.00.

 

A programcsoport címe: A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása.

.

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A projekt célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozó hazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint az együttműködők által elért és bevonásra kerülő szakemberek.

Közvetlen cél a hazai és külföldi szabadidő eltöltés és a szabadidősport hasonlóságainak és különbségeinek feltérképezése, helyzetelemzés, kompetenciafejlesztés.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A meghívott 55 főből megjelent 31 fő, így a minimális elvárást (22 fő) jelentősen túlteljesítettük. Nagyon változatos, színes összetételű, a régió minden jelentős szabadidős szervezetét aktívan képviselő résztvevő gyűlt össze.

A regisztráció zökkenő mentesen zajlott le. Mivel a rendezvényen jelentős számban vettek részt új szabadidős szervezetek vezetői és tagjai, ezért a   projekt céljait röviden ismertettük, hogy az új emberek is tisztában legyenek pályázatunk lényegével. A bevezető előadást követően, amelyet Dr. Honfi Ferenc László tartott,  A szabadidő eltöltés és a szabadidősport helyzete hazánkban és külföldön című program vitájábn nagy érdeklődést váltott ki a nagyszámú hozzászólások. Nagyon érdekes információkat kaptunk külföldi partnereink képviselőitől (Agnesa Gyuánová, Csobo Zsuzsanna, Pósa Judit, Makó Ádám) is.

A szabadidő eltöltéséről mind hazai, mind külföldi tapasztalatok és javaslatok hangzottak el. Ismét előkerült, hogy Szlovákiában nincs közvetlen anyagi támogatása a szabadidős tevékenységeknek, pályázatok sem jelennek meg, csak esetleges szponzorok vannak, mégis működik a terület, mert sok önzetlen és lelkes önkéntes dolgozik benne, teljes meggyőződéssel. Azért komoly nehézségekbe ütközik a szükséges anyagiak előteremtése.

A javaslatokat beépítjük a projekt további menetébe. A foglalkozás teljes mértékben elérte célját.

A rendezvényen részt vett: 31 fő.

 

Kelt.: Eger-Szilvásvárad 2018. 12. 14.

Megszakítás