Esemény leírás

 

A DROG-PREVENCIÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VIDÉKEN

 

  1. ESEMÉNY

IDŐPONT: 2018. december 28. (péntek).

HELYSZÍN: Kutasó Önkormányzat és Kultúrház, 3066.    Kutasó, Toldi u. 4.

 

A programcsoport címe: Műhelymunka, a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése

.

 Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A projekt célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozó hazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint az együttműködők által elért és bevonásra kerülő szakemberek.

Közvetlen cél a Kutasón és környékén (Cserhátszentiván, Felsőtold, Alsótold, Bokor) található szabadidős szervezetek működéseinek, eredményeinek és nehézségeinek megismerése, jó gyakorlatok összegyűjtése, további cél a drogprevenciós helyzet meismerése Kutasón és térségében.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Egy tanulmányutat és egy műhelymunkát rendeztünk egy nap alatt, a két programot összevonvontuk. A helyszín szakmailag és a kapcsolatokat tekintve is kiváló lehetőségeket biztosított mindkét program egy napon történő megrendezésére.

A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség tagjai közül négy fő, a partnerszervezetek vezetői közül hat fő vett részt a tanulmányúton és a műhelymunkában, továbbá a vendéglátó civil szervezet, a Kutasóért Alapitvány (3066 Kutasó, Toldi út 2.), valamint a környékbeli szabadidős szervezetek részéről további 15 fő csatlakozott kettős rendezvényünkhöz.

A regisztráció sikeresen, gyorsan, zökkenő mentesen zajlott. A színvonalas és élénk érdeklődést kiváltó bevezető előadást követően, amelyet a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (3300 Eger, Kolozsvári u. 49) két munkatársa tartott, A drog-prevenció aktuális kérdései vidéken címmel, a vitában nagyon sokan nyílvánultak meg, nagyszámú hozzászólás hanzott el, élénk vita alakult ki. Nagyon érdekes információkat kaptunk külföldi partnereink képviselőitől (Agnesa Gyuánová, Csobo Zsuzsanna, Pósa Judit, Makó Ádám) is, akik a határon túli drog-prevenciós helyzetet mutatták be. Elhangzott, hogy ma már nem csak a városokban, hanem a kicsi falvakban is jelen van a drog, ami elsősorban viszonylag olcsó dizájnerdrogot jelent, melynek összetevőit sem a fogyasztók, sem a terjesztők nem ismerik, ezért nagyon veszélyesek. A RÉV egy mozaikszó, mely a Remény – Élet – Változás szavakból áll, melyek a változtatni vágyó szenvedélybeteg emberek felépülésére jellemzőek. A Főegyházmegyei Karitász Központ Eger RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál szociálpedagógusok, szociális munkások és egy pszichológus segíti a felépülni vágyókat, és azokat, akik segíteni szeretnének nekik. A RÉV-ben szenvedélybetegek nappali, közösségi és alacsonyküszöbű ellátását nyújtják a hozzájuk fordulóknak. Az Észak-Magyarországi Régióban csak Egerben van RÉV Szolgálat, három megye (Nógrád, Heves, Borsod) a működési területük. Az ő tapasztalatuk szerint is nő a drogfogyasztók száma a régióban, és különösen a kisebb településeken. A Szolgálat Egerben várja és ellátja a régió rászorulóit.

A bevezető előadás, a vita első része, és az ebéd után egy 5 kilométeres gyalogtúrán vettek részt a megjelent személyek, továbbá 15 környékbeli fiatal, akik csatlakoztak hozzánk, ami kiválóan sikerült a nagyon szép, cserháti dombos vidéken.

A drogprevenciós vita folytatásában minden résztvevő szervezet képviselője megnyílvánult, élénk érdeklődést kiváltó beszélgetés végén összegeztük a napi eredményeket. Fontos és egyre súlyosabb a kistelepüléseken is  droghelyzet, kevés az ellenőrző szervezet, különösen hétvégén, a zenés-táncos rendezvényeken öltött jelentős mértéket a drogfogyasztás. A települések önkormányzatai, civil szervezetei és rendőrei tehetnek a legtöbbet ellene, de a meggyőzés, iskolai keretek között végzett felvilágosító munka is nagy segítség lehet.

A kettős program (tanulmányút, műhelymunka) teljes mértékben elérte célját.

A rendezvényen részt vett: 25 fő.

 

Kelt.: Eger-Kutasó, 2018. 12. 28.

 

 

 

 

 

Megszakítás