Esemény leírás

 

GÖRDÜLŐ SPORTESZKÖZÖK A SZABADIDŐSPORTBAN

 

  1. ESEMÉNY

IDŐPONT: 2018. október 11. (csütörtök).

HELYSZÍN: Igazvölgy Kulturális és Sport Egyesület, Kultúrház udvara.

3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39.

 Telefon: (36) 568-038

 

A programcsoport címe: Műhelymunka, a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése.

.

 Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A projekt célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozó hazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint az együttműködők által elért és bevonásra kerülő szakemberek.

Közvetlen cél a hazai és külföldi szabadidő eltöltés és a szabadidősport hogyan és milyen mértékben használja eszközrendszerként a gördülő sporteszközöket céljainak és mindennapi feladatainak megoldására, további cél az e területen fellelhető jó gyakorlatok feltérképezése, összegyűjtése.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Egy tanulmányutat és egy műhelymunkát rendeztünk meg egy napon, a két programot összevonva. A helyszín kiváló lehetőségeket biztosított mindkét program megrendezésére.

A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség tagjai közül öt fő, a partnerszervezetek vezetői közül szintén öt fő vett részt a tanulmányúton és a műhelymunkában, továbbá a vendéglátó civil szervezet, az Igazvölgy Kulturális és Sport Egyesület, valamint a környékbeli szabadidős szervezetek részéről további 15 fő csatlakozott a kettős programunkhoz.

A regisztráció zökkenőmentesen zajlott le. Mivel a rendezvényen jelentős számban vettek részt új szabadidős szervezetek vezetői és tagjai, ezért a   projekt céljait röviden ismertettük, hogy az új emberek is tisztában legyenek pályázatunk lényegével. A bevezető előadást követően, amelyet Erdélyi Krisztina és Szabó Attila tartott,  a Gördülő sporteszközök a szabadidősportban című program vitájábn nagy érdeklődést váltottak ki a nagyszámú hozzászólások. Nagyon érdekes információkat kaptunk külföldi partnereink képviselőitől (Agnesa Gyuánová, Csobo Zsuzsanna, Pósa Judit, Makó Ádám) is.

Mindkét országban komoly kultusza van a gördülő sporteszközöknek, szinte minden évszakban használják azokat. Rendszeresek a szabadidős szervezetek által szervezett kerékpártúrák, de a fiatalok körében mindkét országban gyakran találkozunk a gördeszka, a segway, az elektromos roller, a tandem kerékpár használatával is. Élettani hatása miatt az egyik legnagyszerűbb és talán a legértékesebb szabadidős sporteszköznek ítélték a jelenlévők a gördülő eszközöket. Az Igazvölgy Kulturális és Sport Egyesület szlovák partnereivel minden évben egy kerékpáros gasztrotúrát szervez, ahol több magyarországi és szlovákiai települést érintenek, miközben megismerkednek a helyi ételspecialitásikkal is. Ez követendő példa lehet más lakóterületek polgárai és szabadidős szervezetei számára is.

A bevezető előadás és az ebéd után egy 10 kilométeres kerékpártúrán vettek részt a megjelent személyek, ami kiválóan sikerült a nagyon szép, dombos tájon.

Utolsó programként az erdőkövesdi és környékbeli szabadidős szervezetek bemutatkozása, illetve gördülő eszköz bemutatója következett. A rövid bemutatkozásban a helyi és a környékbeli szervezetek vázlatosan ismertették programjaikat, működési lehetőségeiket. Elég sok programot terveznek, valósítanak meg, bár a működéshez szükséges anyagiak előteremtése néha nehézkesen oldható meg. A bemutatkozást követően gördülő eszköz-bemutatót tartaottunk a jelenlévők számára, azokat a jelenlévők ki is próbálhatták, ami nagy örömet jelentett számukra. Bemutattuk a túrakerékpárt, a tandemet, a gördeszkát, a görkorcsolyát, a segwayt és az elektromos rollert is, a jelenlévők nagy örömére. A bemutatott eszközöket a jelenlévők kipróbálták.

 A kettős program (tanulmányút, műhelymunka) teljes mértékben elérte célját, maradandó élményt nyújtva a résztvevőknek.

A rendezvényen részt vett: 25 fő.

 

Kelt.: Eger-Erdőkövesd 2018. 10. 11.

Megszakítás