Esemény leírása

 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE

MŰHELYMUNKA

 

Helyszín: 3252 Erdőkövesd, Hunyadi út 113.

Időpont: 2018.október 11. 10.00-14.00.

Tevékenység megnevezése: Műhelymunka.

 

A fogadó fél az Igazvölgy Kulturális és Sport Egyesület volt. A rendezvény lebonyolítása előtt egy héttel a projektmenedzsment megbeszélte a legfontosabb, személyekre leosztott feladatokat. A lebonyolításban részt vett Erdélyi Mihály főtitkár, Bercsényi Sándor szakmai vezető, dr. Honfi Ferenc László, Beke Renáta szakmai megvalósítók és Doktorcsik Ilona. A regisztrációért Beke Renáta és Doktorcsik Ilona felelt.

A szakmai programot dr. Honfi Ferenc László vezette fel és vezette le.

A téma felvezetése során nagyon érdekes, értékes, mindenkit érdeklő információhalmazt kaptak a résztvevők, amit saját és szervezetük tagjainak mindennapjaiba beépítve jelentősen javulhat az ott élő emberek egészségszintje. A szakmai programon a résztvevő hazai és külföldi szabadidős szervezetek vezetői is elmondták a náluk meglévő, a témával kapcsolatos problémákat, és sok érdekes kérdésre kaptak választ. Érdekes, hogy a hátrányos helyzetű települések lakóinak gondolkodása sokat változott a rekreációval, szabadidősporttal kapcsolatban, többen igényelnék azonban a jobb lehetőségeket a fizikai aktivitáshoz. Az emberek egészségtudata ezeken a területeken pozitív irányba indult el, de a gyakorlati megvalósítás a lehetőségek híján nehezen eszközölhető. A résztvevők szerint a projektünk is segíti ezt a kedvező folyamatot.

A nemzetközi együttműködés fejlesztéséről sokat vitatkoztak a résztvevők. Mind a hazai, mind a külföldi résztvevők (Pósa Judit, Tamaš Bartusek) egyetértettek azonban abban, hogy elszigetelten, belterjesen nem tudjuk a kellő szintre emelni a lakosság szabadidősportját. Szükség van kooperációra, a tapasztalatok és a jó gyakorlatok megismerésére, kicserélésére. További kiváló lehetőség lesz ennek megvalósítására a projektünkben tervezet összehasonlító vizsgálat, kutatás, ami később kerül megvalósításra.

 

Megszakítás