EGYÜTTMŰKÖDÉSI MUNKATERV

 

 

 „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MUNKATERV – TERVEZET A PROJEKTZÁRÁST KÖVETŐ 6 – HÓNAP PARTNER EGYÜTTMŰKÖDÉSEIRŐL”

Készült 2021. február 19. A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség székhelyén.

 

Előzmények:

A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség valósította meg a „Transznacionális együttműködések” című projektet (Pályázati azonosítószáma: EFOP-5-.2.2-17-2017-00090)

A projekt során együttműködési megállapodásokat kötöttünk az alább felsorolt Észak – Magyarországi és a 4 külföldi együttműködő szervezettel:

 Hazai együttműködő szervezeteink:

            (a teljesség igénye nélkül) 

 • Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület
 • Heves megyei Ökölvívó Szövetség
 • Tiszanánai Ifjúsági Értékőrzők
 • Kömlő Népe Alapítvány
 • Felsőtárkányi Hagyományőrzők
 • Eger Komplex Egyesület
 • Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub
 • Sarud Wesselényi Szabadidős Egyesület
 • Szilvásvárad Önkormányzat
 • Felsőtárkány Önkormányzat
 • Eger Vakok és Gyengénlátók Heves megyei Egyesülete
 • Átány Református Egyházközösség
 • Roma Nemzetiségi Önkormányzat Sajókaza
 • Kazincbarcika Város Önkormányzata
 • Fit-Barcika Kazincbarcika
 • Újkazinci Baráti Kör Kazincbarcika
 • KazincbarcikaiMozgás-korlátozottak Egyesülete
 • Tardonai Sportegyesület
 • Szendrő Sport és Szabadidő Klub
 • Sajókazai Sport Egyesület
 • Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
 • Bhim Rao Egyesület Szendrőlád
 • Rudolftelepi Szabadidősport Labdarúgás alapítvány
 • Sajókaza ”Sólyom Telep” Közhasznú Egyesülete
 • Kazincbarcika Szabadidő és Diáksport Egyesület
 • Abigél – Többcélú Intézmény Szendrő
 • Rudolftelep – Rudolf Sportegyesület
 • Kazincbarcika Család és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Felsőbarcikáért Alapítvány
 • KazincbarcikaiKórház

Nonprofit Kft

 • Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete Szabadidő és Diáksport Egyesület
 • Heves város Önkormányzata,
 • Tiszanána Község Önkormányzata,
 • Kömlő Község Önkormányzata
 • Tiszanánai Ifjúsági Értékőr Csoport
 • Tiszanánai Máltai Szeretetszolgálat
 • Füzesabonyi Harmónia Egészségfejlesztési Egyesület
 • Tiszanánai Fekete István Könyvtár
 • Magyar Vöröskereszt Tiszanánai Szervezete
 • Erdőkövesdi Igazvölgy Kulturális és Sportegyesület
 • Átányi Fél Edit Közösségi Tér
 • Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár
 • Borsodnádasdi Fitness Sportegyesület
 • Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete
 • Borsodnádasd Város Önkormányzata
 • Szendrő Roma Nemzeti Önkormányzat
 • Rudabánya Önkormányzat
 • Átányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

Külföldi együttműködő szervezetek:                                        

 • Pósa Lajos Társaság (Szlovákia)
 • Medvesalja Pt. (Szlovákia)
 • CS GYM-MA-Strone (Románia)
 • Csemadok Feledi Alapszervezet (Szlovákia)


A projekt során az általunk szervezett programokon aktívan részt vettek a fenti szervezetek képviselői, velük személyes és jó szakmai kapcsolatok alakultak ki, amit a jövőben is szeretnénk fenntartani, átadni a pályázati programunk által közvetített hasznos fejlődésre késztető szakmai tudásanyagot a projekt zárását követő 6 hónapban is.

Célok

Céljaink gyakorlatilag megmaradtak. Továbbra is abból indulunk ki, hogy a megismert partnereknél is hasonló problémák léptek / lépnek fel. Ennek megfelelően kiemelt célunk az egyenlő hozzáférés biztosítása, hátránykompenzáció, társadalmi felzárkóztatás biztosítása, a megismert ismeretek feldolgozása, után követése, tudásalapú társadalom kialakításának ösztönzése.

Megvalósítandó tevékenységek

Fenti célokat a pályázati időszak alatt, megvalósított programok által elsajátított jó gyakorlatok átadásával és több közös program megvalósítása során fejlődési lehetőséget szeretnénk biztosítani, elérni.

–  Közös programok, szervezése

– Részvétel egymás rendezvényein.

– Konferenciák szervezése

– Közös táborozások szervezése

– Sportesemények szervezése, közös részvétellel

  

Ütemterv

A fenntartási programok elindításához elengedhetetlen, hogy már a kezdéskor megegyezzünk az irányvonalakban, hogy a partnerek közösen átbeszéljék a programmal kapcsolatos előzetes elvárásaikat, a remélt eredményeket. Ezért előkészítési tevékenységként, indító telefonos egyeztetéseket tartottunk a partnerekkel, hogy újra átbeszélhessük a korábban jelzett, felmerülő problémákat, célokat és a pályázati program során tervezett megvalósítandó tevékenységeket. (És a sikeres megoldásokat is)

Az egyeztetéseket telefonos kapcsolat segítségével végeztük, a program indítása előtt szükség volt a pályázati adminisztráció megbeszélésére is.

A partnerekkel átbeszéltük a ránk váró feladatokat, kiemelten a kutatás elveit és kihívásait, megoldásait és lekövetkeztethető eredményeit.

A tervek szerint megvalósult nem csak 2, hanem 3 ország együttes felmérése is.

Az alábbi ütemterv szerint kívánjuk megvalósítani céljainkat, tevékenységeinket, a fenntartási kötelezettségeink programsorozat helyszíneinek kiválasztásánál figyelembe kívántuk venni a társszervek kívánságait, lakóhelyük elhelyezkedését, a program helyszínek minél könnyebb megközelíthetőségének érdekében.

 

A + programok megvalósulásainak tervezett helyszínei:

A Megvalósítás tervezése

 1. – 2021. február hónap:

Telefonos kapcsolatfelvétel a partnerszervezetekkel, a találkozók előkészítésének, ütemezésének, felépítésének céljából.

 1. sz. – 2021. március hónap:

A visszaérkezett részvételi szándékok és program ajánlatok feldolgozása és a találkozók szakmai és adminisztrációs tartalmának előkészítése, felépítése.

 1. sz. – 2021.05.08.. Megvalósult program – találkozó megtartása Homrogd, Művelődési Ház

 

Eger, 2021.február 19.

 

 

  

Szakmai beszámoló
a projekt zárást követő 6 hónap együttműködéseiről

Megvalósult találkozó Homrogd, Művelődési Ház

Időpont: 2021. május 08. 13.00 – 16.00 –óra

 

Szervezetünk kitűzött célját, rendezvényünk tervezését, szervezését és megvalósításának lehetőségét, csak korlátozottan tudtuk megvalósítani a járványügyi szabályozások miatt, a résztvevő szervezetek és munkatársaik számát nagyban befolyásolta a korlátozás és a fennálló egészségügyi állapotok is. Nehézséget okozott a program helyszínek lebiztosítása az érintett önkormányzatok elhatárolódása miatt.

Homrogd Község Önkormányzata megkeresésünk eredményeként, a múltbeli sikeres közös programok megvalósításának okán elsőként felajánlotta szervezetünk számára a község művelődési házát rendezvényünk lebonyolítására, Juhász Gábor a község polgármestere közreműködésével.

Bevezetőjében Erdélyi Mihály elnök üdvözlő szavai után átadta a szót munkatársának Dr. Honfi Lászlónak, hogy ismertesse a mai nap szakmai programját. Dr. Honfi László felhívta a résztvevők figyelmét, ha lehet, minél több jó gyakorlatot idézzenek saját megvalósított programjukból és elemezzék azokat miként kapcsolódnak az EFOP-5.2.2 pályázat fő elemeihez, illetve céljaihoz. Majd a bevezető után közvetlen közös beszélgetést, tapasztalatcsere átadást kezdeményezett a jelenlévő szakemberek között.

 

A Homrogdi rendezvényen résztvevő szervezetek:

Átányi Roma Nemzeti Önkormányzat,

Homrogd Község Önkormányzata,

Kömlő Népe Alapítvány,

Dél – Hevesi Kistérségi Roma- Magyar Egyesület

Újkazinci Baráti Kör

Kazincbarcikai SZDE

Továbbá a projekt során külföldi együttműködő partnereink

 

Rendezvényünkön az Átányi Roma Nemzeti Önkormányzatot Galvács Sándor, Kamasz Jánosné és Bari Bertalanné képviselte. Beszámolójukban céljaikat szorosan a pályázatunk EFOP-5.2.2-17 célkitűzéséhez kapcsolódó, a hátrányos helyzetű roma fiatalok életkörülményeinek és esélyeinek preventív célú programok által való sikeres megvalósítás volt.

Galvács Sándor: Egyházunk által megvalósítani kívánt projekt célja az volt, ami szorosan kapcsolódik a meghívó SZMSZ korábbi rendezvényein és szakmai előadásain elhangzottakhoz pl. a hátrányos helyzetű gyermekek életében a sport előmozdíthatja az integrációt, és az előítéletek csökkentését,  kutatások szerint a mozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket is.

Célunk a hátrányos helyzetben lévő roma nemzetiségű fiatalok elszigeteltségének felszámolása, tovább tanulási lehetőségeiknek biztosítása, az Átányi Református Egyház és az Átányi Református Általános Iskola keretein belül.

Kamasz Jánosné felszólalásában, egy nagyszerű kezdeményezésre, követendő jó gyakorlatra hívta fel a jelenlévők figyelmét, ami a településen valósult és valósul meg. Az „Adj esélyt a roma fiataloknak egy jobb életért” című projekt keretében. Kapcsolódásként a programban résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, fiatalok családjai is bevonásra kerültek. A projektünk keretében még a következő programok valósultak meg, sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek és preventív célú programok. A projekt megvalósításának köszönhetően, a bevont célcsoport tagok korábban feltárt életkörülményeiben jelentős javulás indult el, emellett kompetenciáik fejlődnek, míg a lemorzsolódásra való hajlamuk csökkenő tendenciát mutat.

……………………………………………………………………………………………………

A Dél-Hevesi Kistérségi Roma – Magyar Egyesület képviseletében Danku Lajosné elmondta, hogy az SZMSZ rendezvényein előadott és elsajátított tapasztalatcserék és jó gyakorlatok mintáinak továbbadását (pl. A felzárkóztatásra igényt tartó hátrányos helyzetű lakosság és a korábban megszűnt munkahelyek által munkanélkülivé vált emberek, akik közül sokan még ma is nehéz körülmények között élnek.) Sajnos, mindkét csoport kiváló példa arra, hogy nagy szükség van a térségben a társadalmi integrációra.

Az Egyesület tagjai a saját területükön hasznosították Preventív programjaikban az elsajátított jó minták alapján, a roma és magyar lakosság kultúrájának egymással való megismertetését, integrációját, a sport szabadidős tevékenységek, valamint az egészséges élethez való jogukhoz való elfogadtatását, egymás értékeinek felfedezését volt és lesz a jövőben is a cél.

……………………………………………………………………………………………………

Kömlő Községet és a Kömlő Népe Alapítványt Túró Petra, Mércséné Huszti, Mónika Túró Károly képviselte)

Túró Petra a Kömlői viszonyokról tartott beszámolót, elmondása szerint a legtöbb rendezvényen részt vett, és látva a többi szervezet képviselőinek pozitív hozzáállását, így lehetősége volt neki és a vele együtt résztvevő Kömlői tagtársainak végig nagy figyelemmel kísérni és tanulni a programok során elsajátított szakmai anyagok általi fejlődéseket.

Túró Kálmán megjegyezte, hogy településük soha nem látott közösségi fejlődésen megy keresztül és a roma és nem roma lakosság nagyszerű közösségi fejlődésen ment és megy át folyamatosan Túró Tamás polgármester vezetése alatt.

 

Rendezvényünkön Kazincbarcika 2 szervezettel képviseltetett magát:

Újkazinci Baráti Kör Kálmán Albók Erika

Kazincbarcikai SZDE: Sütő Ágnes

 

Sütő Ágnes elmondta, hogy az alapítványok, tanodák, iskolák, barátok és a család nagy szerepet tölt be az érdeklődés kiváltására, a szabadidő sport igénylésére. Mindezek mellett fontos az önkormányzatok szerepe is, az önkormányzatok nem kerülhetők meg a szabadidősport kérdésében sem.

Albók Erika mentor véleménye szerint az anyagiak hiánya is nehezíti a jelzett problémák sikeres kezelését, különösen a sokszorosan hátrányos helyzetű fiatalok esetében, a hátrányos helyzetű gyerekeknek nincs lehetőségük a rendszeres, szervezett keretek között megvalósuló sportolásra. A társadalom alsó rétegeihez tartozó egyéneknek kevés esélye van a rendszeres testedzésre, mivel a családok nem tudnak sem időt, sem pénzt a sportolásra fordítani. Sajnos a probléma valós, és nap mint nap tapasztalhatók a negatív hatásai. Némi javulás látható a jó példák helyi megoldásaiban, de még sok feladat vár ránk.

Véleményük szerint általánosan elmondható, hogy az oktatási intézmények szervezett keretei között kínálkozó sportolási lehetőségek nem elegendőek egy fejlődésben lévő, nagy mozgásigényű gyermek számára.

Ezért hatalmas felelősség nehezedik az olyan civil szervezetekre, mint mi is vagyunk. Mint a konkrét ajánlások és példák mutatják lehet eredményes munkát végezni, viszont sok kitartás és türelem kell hozzá a szakemberek részéről a fiatalok felé. Plusz feladatként foglmazta meg a következőket: együttműködés segítése, közös szakmai programok szervezése, valamint elősegíteni a gyermekek, fiatalok harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődését mindenki számára kötelesség!

Mindannyian kifejezték elismerésüket amiért a 2019.12.04. Kazincbarcikai találkozón magasszintű a teljesség minden igényét kielégítő szakmai útmutatókat, tanácsokat, jó gyakorlatokat tudtak elsajátítani az egészséges életmódra nevelés, a társadalmi integráció és a

közösség építés terén hasznosítani tud a mai napig.

…………………………………………………………………………………………………..

 

Külföldi társszervezeteink beszámoló:

Csemadok Feledi Alapszervezet

Csobók Viktória és Albert Éva képviseli Szlovákia legnagyobb (Feledi) ifjúsági – civil szervezetét rendezvényünkön. A témakörök ismerősek számukra, hozzátette számos rendezvényen részt vettek és erős aktivitást fejtettek ki a felszólalások terén, a terítékre kerülő közös megoldásra váró mindkét ország fiataljait érintő problémákkal kapcsolatban. A gazdasági problémák, a családok elszegényedése, a falvak elnéptelenedése, a fiatalság és a hátrányos helyzetű lakosság elszigeteltsége stb. Ezek mind megoldásra váró problémák Szlovákiában is. A tapasztalatcserék és jó gyakorlatok nagyon jó példák, de elsősorban a felnőttek körében kellene ezeket a veszély helyzeteket bemutatni és velük közösen kezelni – megoldani a fennálló problémákat. Az előbbieken felül szervezzük a szlovákiai magyarság közművelődését, szabadidősportját, támogatjuk a szórványban élő magyarság felzárkózását. Állást foglalunk az aktuális társadalmi és közösségeket érintő problémák megoldásukban. Küldetésünkkel összhangban bekapcsolódtunk a gyermekek és az ifjúság kulturális nevelésébe, támogatjuk az ifjúság szövetségen belüli szerveződését. Bővítjük és fejlesztjük kapcsolatainkat a hazai és külföldi kulturális és sportszervezetekkel.

………………………………………………………………………………

 

Medvesalja Pt.

Huszár Andrea Magdolna és Tamas Bartusek képviseletében, akik feladatának tekintik, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek részére szabadidős gyerektáborokat is szervezzenek. Tamás Bartusek személyes tapasztalatáról így számolt be: sok jó gyakorlatot és példaértékűen hasznosítható szakmai tanácsot hoztunk magunkkal az elmúlt évek során közös Transznacionális programok tapasztalatcseréiről. Minden esetben magasan képzett szakemberek próbáltak rámutatni a mai világ legsürgetőbb etnikai, környezeti és közösségi életi problémákra és javasolt megoldásaira. Mindazokat az elemeket, amiket az SZMSZ a jó gyakorlatok – példák és probléma megoldási tapasztalatok során bemutatott – mi is alkalmazzuk a mindennapjainkban. Igyekszünk elérni, hogy a fiatalok hasznosan, mindeközben játékosan és izgalmasan töltsék el idejüket a táborban.

Segítjük továbbá elsajátítani a közösségépítés alapjait is, miközben fizikailag aktív sportos napokat töltenek el végig kapcsolatban maradva a természettel

De működik a madármegfigyelő túra és a nemezeléshez és kerámiakészítéshez is helyet és alkalmakat biztosítunk a nálunk táborozó fiatalok részére. Az együttműködés témája az ifjúság és a szabadidősport támogatása, közösségépítés, közös tapasztalatcsere, amelyek többnyire műhelymunkák során valósulnak meg.

……………………………………………………………………………………………………

 AS. CS GYM-MA-Strone

A Nagyváradi központú Sport Centrum képviselője rendezvényünkön Popovics Miklós tartotta szervezete bemutatását és a rendezvényeinken elsajátított ismeretek hasznosításának eredményeit. A román civil szervezet, sportegyesület 2005 évtől fejti ki sportbéli tevékenységét, Nagyváradon és annak tágabb körzetében is. Több sport szakosztállyal is rendelkeznek, igyekeznek minden lehető segítséget megadni, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok ingyenes sportolási lehetőséghez jussanak a sportlétesítményeikben.

Fő küldetésük a lakossági egészségsport, szabadidősport jellegű mozgásformák biztosítása és a versenysportok hátterének utánpótlás szintű kiszolgálása. A képzéseiket elsősorban volt sportolók, szakképzett edzők önkéntes alapon látják el jelentős számban. Közösségi tereket alakítottunk ki, aktuális képzéseinken, tapasztalatcseréken bárki részt vehet.
Igyekszünk az iskolákkal, egészségügyi szervezetekkel és a gyermekvédelmi intézetekkel szoros kapcsolatokat kialakítani és ápolni, hogy a látókörünkbe került fiatalok életét figyelemmel tudjuk követni.

Szerintük nemes és emberséges ügyhöz mindig jóleső érzés csatlakozni, ezért, kívánunk tevékenyen részt venni az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 Transznacionális együttműködés pályázat megvalósításában, tapasztalatok megosztásában, illetve átadásában, főleg a műhelymunkák és kutatói tevékenység révén találtunk közös táppontokat.

Az együttműködési megállapodást örömmel és bizakodás közepette kötöttük meg.

……………………………………………………………………………………………………

 

Pósa Lajos Társaság, (Szlovákia)

Pósa Homoly Erzsébet a Pósa Lajos Társaság, a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás, és a Szövetség a Közös Célokért szervezetek képviseletében van jelen a találkozón.
Mint elmondta, nagy rálátása van a felsorolt problémák megoldásainak és a jó gyakorlatok gyakorlásában. Különösen érzékeny a társaság a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos emberek problémái iránt.

A rimaszombati székhelyű Pósa Lajos Társaság küldetésének tekinti, hogy a felvidéki kulturális és egyéb szabadidős életbe bekapcsolódva, alkalmakat teremtsen az élő emberi környezet segítésére.

Rimaszombatban a VIA NOVA Baráti Körök Csillagösvény gyermek táborában látják vendégül a „Gömöri” ifjúságot, kiemelvén a hátrányos helyzetű gyermekeket.
A Csemadok szervezeteivel folyamatosan együttműködnek a szabadidős és sportrendezvények megvalósításában.

…………………………………………………………………………………………………..

Összegző beszámoló

 

Programunk segítette a kulturális, szabadidősportos civil szervezetek és intézmények együttműködését a multikulturális sokszínűség ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.

A Transznacionális elnevezés programjainkban végig jelen volt a szakmaiság és mindig jó hangulatú tapasztalatcserével egyetértéssel zárultak.

Pályázatunk általános célja a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása pl. a hazai és nemzetközi gyermekek elleni diszkrimináció felszámolására. A társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos szakpolitikai tudásanyagokat tapasztalatcsere és szakmai ajánlások formájában adtuk át egymásnak. A hazai esélyteremtő szakmai fejlesztések mellett, szükséges volt a nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, a megoldandó társadalmi kihívások, hiányok és a problémák minél jobb megismerése és kezelése érdekében.

Az országonkénti szakmai, kulturális, gazdasági és életviteli eltéréseket közös érdekekként értelmeztük és elemeztük, ezért dolgoztunk ki rá minden területen kivitelezhető jó ajánlásokat, példákat, megoldásokat a programjainkon résztvevő, együttműködő szakemberek részére.

Ahhoz, hogy a fiatalságot megszólítsuk és bevonjuk a közösségi életben való részvételre, a társadalomba való beintegrálódásra, elkötelezett képzett ifjúsági – sport és pedagógus szakemberekre van szükség a gyermeknevelés, oktatás terén, természetesen a megfelelő szülői háttér bekapcsolódásával. A találkozóinkon végig ezeket a társadalmilag fontos és megoldásra váró problémákat boncolgattuk, legyen az Nagyváradon vagy Kömlőn, minden hátrányos helyzetű ember problémáját – legyen az szegregáció, kirekesztetődés – kezelni kell tudni a megfelelő szakember, befogadó közösség, társadalmi háttér által.

A találkozó végén összegzésként megállapítottuk, hogy ismét egy jó hangulatú tapasztalatcserével zárult a Homrogdi programunk, elismerve a rendszeres szabadidősportnak  biztosítását,  főleg az elzárt, kisebb településeken egy sok -komponenses és permanens feladat, amit koordinálni és segíteni kell, vagy az önkormányzatoknak vagy a civil szervezetek által. Csak ez segíthet a hátrányos helyzetű lakosság társadalmi felzárkóztatásában, a szegregáció és kirekesztetődés megszüntetésében.

A résztvevők elmondása alapján újból sok jó használható elméleti és gyakorlati ötlettel, szakmai tanáccsal távoznak a találkozóról. Mi is sok jó levonható ötletet és tanulságot tudtunk eltárolni, amiket a következ találkozóinknál már, mint feldolgozott kész szakmai programokat tudunk átadni.

 

Homrogd, 2021. május 08.

 

Erdélyi Mihály elnök

 

 

 

Megszakítás