A szabadidős

és munkahelyi

sportszövetség

bemutatása

Heves Megyében a szabadidősport nem rendelkezett szervezett szövetségi nyilvántartással, egységes szövetségi rendszerrel, nyilvántartott verseny és programrendszerrel.

A kistérségi körzetekből, falvakból, szinte teljesen eltűnt a szabadidősport (sport) szervezettsége, tervezetsége, fejlesztésére irányuló törekvés és az arra fordítandó anyagi ráfordítás biztosítása is, de főleg szervezetlen, csak spontán zajló szabadidős és munkahelyi sporteseményekkel vagy profitérdekeltségű show-gálákkal találkozhatunk, ezért próbálta a Heves Megyei Szabadidősport Szövetség újból rendszerbe foglalni, újjáéleszteni a kistelepülési sportéletet is.

A szervezetépítés mellett a lakossági szabadidősport lehetőségek biztosítása és kiszolgálása is fontos feladat volt, mellette munkatársain az óvodákban, iskolákban fejtettek ki sportágbemutató foglalkozásokat. Évente megyénkben kiemelkedő eseményként egy-egy alkalommal a Kistérségek megyei közös sporttalálkozóit is megrendeztük.

Folyamatosan bekapcsolódtunk a társszervezetek versenyrendszerének működtetésébe a rendezvényszervezés és működtetés területén, például a Heves Megyei Ökölvívó Szövetség évente ismétlődő, nagysikerű Dobó téri Boksz – Gáláiba és az Egri Komplex Közhasznú Egyesület Ifjúsági Forgatag Fesztivál rendezvényeibe.

2010-től folyamatosan társszervezői, társrendezői voltunk a Dr. Bátorfi Team Triatlon Klub országos versenyinek, bajnokságainak rendezésében.

 Első önálló nagy rendezvényünket 2011-ben rendeztük meg Felsőtárkány község területén és a Bükk hegység kijelölt területein, 2011. április 29. – május 02. között  „Mozdulj Heves” elnevezéssel, a NEMFI által, SPO-SE-11/A/011 sz. és a HMÖ-E 1/2011/211sz. pályázatok elnyerése révén, 30.000 regisztrált résztvevővel. Ezután rendezvényeinket kiterjesztettük Heves Megye egész területére, bevonva a Tisza-tó környékét is.

2015-ben névváltoztatás következett be, amely már azt jelentette, hogy Heves megyén kívül is folytattuk rendezvényeink megvalósítását, már az új elnevezéssel, Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség név alatt.

A Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség megalakulása óta, 2010-től folyamatosan az alábbi tevékenységeket is végzi:

 • szervezetépítés, (megyei egyesületek feldolgozása – rendszerezése),
 • versenynaptár – versenyrendszer építés és kezelés,
 • érdekképviselet, (szövetségünk egyesületi tagjai részére),
 • pályázati tanácsadás, (szövetségünk egyesületi tagjai részére),
 • pályázatok megvalósítása,
 • sportszakember képzés, (szövetségünk egyesületi tagjai részére),
 • tehetségkutatás, tehetséggondozás, (tehetséges fiatalok felkutatása, sportegyesületekhez való irányítása),
 • rendezvényszervezés, (saját rendezvényeink sporteseményeink és társ sportszervezetek eseményeinek szervezése – lebonyolítása).

Szervezetünknek 32 egyesület,16 munkahelyi sportkör és 6 civil szervezet taggal rendelkezik, szakembereink saját egyesületi – szakmai területeinkből állnak folyamatosan rendelkezésre.

2017-ben úgy határoztunk, hogy pályázunk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Transznacionális együttműködések megvalósítása” elnevezésű projektre.

A szakmai bejegyzésekben a pályázatunk megvalósulásának folyamatát közvetlen stílusban, rövid bejegyzések formájában mutatjuk be honlapunk olvasói részére.  

Az első bejegyzésekben bemutatjuk a pályázatot és annak kereteit, amelyek behatárolják munkánkat. Valamint megismerhetik partnereinket, akikkel együtt dolgozunk.

 

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Kedvezményezett neve: Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Projekt azonosítószáma: EFOP 5.2.2-17-2017-00090

Projekt címe: Transznacionális együttműködések megvalósítása a Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetségnél, „Tudásmegosztással az egészséges jövőért” alcímmel.

Projekt megvalósításának időszaka: 2018. július 01. – 2020. június 30.

Támogatás mértéke: 49 977 078 Ft

Az Egyesület igen komplex, szerteágazó tevékenységet folytat, a lakosság egészséges életmódjáért, azon belül a fizikailag aktív életért nagyon sokat tett az elmúlt években.

Ezek közül a legfontosabbak:

 • szervezetépítés, (megyei egyesületek feldolgozása – rendszerezése),
 • versenynaptár – versenyrendszer építés és kezelés,
 • érdekképviselet, (szövetségünk egyesületi tagjai részére),
 • pályázati tanácsadás, (szövetségünk egyesületi tagjai részére),
 • sportszakember képzés, (szövetségünk egyesületi tagjai részére),
 • tehetségkutatás, tehetséggondozás, (tehetséges fiatalok felkutatása, sportegyesületekhez való irányítása),
 • rendezvényszervezés, (saját rendezvényeink sporteseményeink és társ sportszervezetek eseményeinek szervezése – lebonyolítása),
 • társ sportszervezetek: diáksport, megyei diákolimpiai versenysorozatok (sportiskola) versenyeinek aktív szakmai résztvevői a tagegyesületeink sportszakembereinek részvételével,
 • szakági sportágak: megyei bajnokságok, klub emlékversenyek, atlétika, küzdősportok, duatlon – triatlon, úszósportok, labdasportok, turisztika területén aktív résztvevői a rendezésekben és szakmai területeken tagegyesületeink sportszakemberei által,
 • sportági bemutatók tartása folyamatosan óvodák, általános iskolák, bentlakásos gyermekotthonok és sérültgyermek intézményekben.

A fentiek ismeretében bátran vállalkozhattunk a projekt megvalósítására.

 

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Ahhoz, hogy a projekt valódi célját megérthessük, fontos annak általános és részcéljait is megismerni.

A projekt általános célja a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A transznacionális együttműködések terén elsődleges irány a Duna stratégiát végrehajtó államokkal és a V4 országokkal való együttműködés erősítése. Ezen belül a projektekben tervezett beavatkozási irányok a következők lehetnek:

 • Európai Roma Keretstratégia megvalósítása a kelet-közép európai romák felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.
 • Nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása.
 • Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.
 • Az egészségügyi és- szociális hálózati együttműködés javítása.
 • Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana, transznacionális egészségügyi hálózati együttműködés, egészségipari kutatási kapcsolatok fokozása.
 • Civil ernyőszervezetek egymás közötti együttműködése.
 • Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.
 • Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósítása.
 • Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana.
 • Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.
 • A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.
 • A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.

 

Az elérni kívánt részcélok

 1. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.
 2. Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között.
 3. A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása).

 

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA

Ahhoz, hogy a projekt valódi célját megérthessük, fontos annak általános és részcéljait is megismerni.

A projekt általános célja a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A transznacionális együttműködések terén elsődleges irány a Duna stratégiát végrehajtó államokkal és a V4 országokkal való együttműködés erősítése. Ezen belül a projektekben tervezett beavatkozási irányok a következők lehetnek:

 • Európai Roma Keretstratégia megvalósítása a kelet-közép európai romák felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös programjainak támogatása.
 • Nemzetiségekkel való kapcsolatfelvétel és szoros viszony kialakítása.
 • Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.
 • Az egészségügyi és- szociális hálózati együttműködés javítása.
 • Az egészségbiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana, transznacionális egészségügyi hálózati együttműködés, egészségipari kutatási kapcsolatok fokozása.
 • Civil ernyőszervezetek egymás közötti együttműködése.
 • Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.
 • Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és ennek megfelelő mintaprogramok közös megvalósítása.
 • Társadalombiztosítási szolgáltatások határokon átívelő kiterjesztésének módszertana.
 • Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.
 • A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.
 • A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.

 

Az elérni kívánt részcélok

 1. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.
 2. Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között.
 3. A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása).

 

 

CSEMADOK BÁTKAI ALAPSZERVEZETE

A Csemadok Bátkai Alapszervezete egy jól működő és élő szervezet, amely a magyarság és a magyar kultúra ápolásának szolgálatában áll. Megalakulásuk óta arra törekednek, hogy munkájuknak legyen értelme, tartalma és célja.

Programjaikkal a fenntartható életmódra való nevelést, környezetünk szeretetét és védelmét, valamint az egészséges életmód és a szabadidősport terjesztését támogatják.

Bátka jó hírnevét keltették, amerre jártak, tevékenységük sokrétű. Foglalkoznak gyerekekkel, szerveznek irodalmi megemlékezéseket, családi sportnapokat, kézműves foglalkozásokat, aktív részesei járásuk kulturális eseményeinek, szerveznek szabadidős fesztiválokat (Nyári Balog-völgyi Fesztivál), ötletelnek és építkeznek.

Közösségükben erősítik a nemzeti identitástudatot, őrzői annak a lángnak, amely ennyi éven át megmaradt, és amit becsülettel akarnak tovább adni a következő generációknak.

Az együttműködés témája az ifjúság és a szabadidősport támogatása. Az együttműködések közös tapasztalatcsere és műhelymunkák, rendezvények, személyes és elektronikus találkozások során valósulnak meg.

 

 

MŰHELYMUNKA (1)

Helyszín: Fekete István Könyvtár, Kulturális és Szabadidő Központ, Kisterem.

Időpont: 2018.09.25. 17.00.-21.00.

Résztvevők száma: 35 fő.

A program címe: Életmód, életmód-elemek.

Cél volt, hogy a műhelymunkán keresztül a résztvevő országok sportszakemberei ismerjék meg egymás szabadidősportjának rendszerét, valamint a jó gyakorlatokat. További cél volt az életmód és az életmódelemek, köztük a fizikai aktivitás, a szabadidősport megismertetése a résztvevőkkel.

Az életmódról, életmód-elemekről szóló bevezető előadást, melyet dr. Honfi László tartott ppt támogatással, nagy figyelemmel hallgatták a résztvevők. Megismerhettük az előadásból a különböző, az életminőség keretén belül legfontosabb életmódelemeket (táplálkozás, fizikai aktivitás, káros szenvedélyek kerülése, környezeti ártalmak, pihenés-üdülés, szexualitás), de végig a szabadidősport volt a középpontban.

Az előadást követően több hozzászólás hangzott el, a megjelent hazai és külföldi civil szervezeti vezetők és a települések vezetői is elmondták véleményüket témával kapcsolatosan. A jövőben is szívesen vennének hasonló típusú, egészségtudatot fejlesztő tájékoztatókat, előadásokat. Kiderült a hozzászólásokból, hogy az életmód témakörében általában a magyar emberek, de a civil szervezetek vezetői is viszonylag tájékozatlanok, ezen a területen komoly felvilágosító munkára van szükség itthon és külföldön is. Az életmód-elemek közül az egészség szempontjából a hozzászólók a fizikai aktivitást (sport) és a táplálkozást tartották a legfontosabbnak. Ebben a két életmód-elemben elkövetett hibák szerintük jelentősen befolyásolják az életminőséget és az egészséget.

Külföldi partnereink képviselőitől (Agneša Gyuránová – CSEMADOK Bátkai Alapszervezete, Pósa Judit – Pósa Lajos Társaság) is érdekes véleményt kaptunk. Szlovákiában hasonló gondokkal küzdenek a különböző életmód-elemeket, különösen a fizikai aktivitást illetően. Az egészségtudatos, fizikailag aktív magatartást a szegényebb, elmaradottabb területeken nem lehet megtalálni, sok a beteg, leszázalékolt ember, elsősorban a helytelen életmód miatt. Az egészségtudat fejlesztése ezeken a területeken égetően fontos lenne.

A műhelymunka elérte célját.

 

 

MŰHELYMUNKA (2)

Helyszín: Felsőtárkány, Szikla Fogadó.

Időpont: 2018.10.05. 10.30-14.30.

Résztvevők száma: 35 fő.

A program címe: A szabadidő eltöltés, a kultúra és a szabadidősport területén tevékenykedő szervezetek vezetőinek ajánlott két éves program egyeztetése.

A program közvetlen célja volt a kétéves projekt témaköreinek pontosítása, kiegészítése, a résztvevők érdeklődési körének és a projekt elvárásainak megfelelően.

Mivel a rendezvényen jelentős számban vettek részt új szabadidős szervezetek vezetői és tagjai, ezért a Projektbemutatót ismét napirendre tűztük, hogy az új emberek is tisztában legyenek pályázatunk alapvető céljaival, feladataival. Ez jelentősen növelte az új résztvevők aktivitását, hiszen a vitában minden résztvevő megnyilvánult.

Nagyon érdekes információkat kaptunk külföldi partnereink képviselőitől (Agneša Gyuránová és Tamaš Bartušek – CSEMADOK Bátkai Alapszervezete, Pósa Judit – Pósa Lajos Társaság) is. Szerintük a két ország szabadidősportos rendszere és működési lehetősége különbözik egymástól, ezért a két rendszer megismerését fel kell venni a jövőbeni témák közé. A szellemileg aktív szabadidő eltöltésével is érdemes lenne foglalkozni a jövőben.

Szóba hozták továbbá vendégein, hogy Szlovákiában nincs közvetlen anyagi támogatása a szabadidős tevékenységeknek, pályázatok is ritkán jelennek meg, csak esetleges szponzorok vannak, mégis működik a terület, mert sok önzetlen és lelkes önkéntes dolgozik benne, teljes meggyőződéssel, őszinte hozzáállással.

Érdekes, mindenkit érdeklő hozzászólása volt a Tiszanánai Ifjúsági Értékőrzők két képviselőjének, Somogyi Viviennek és Lakatos Marcellnek, akik a fiatalokat érintő témákra hívták fel figyelmünket, továbbá ötleteket adtak a fiatalok eléréséhez, megszólításához. Szerintük a fiatalok szabadidősportja javítható lenne az új típusú sportágak (pl. segway, lézerharc, íjharc, mászófal) megismertetésével. Szemléletformáló előadások, tájékoztatók is segíthetnek a fiatalok aktivizálásában, ezeknek jelenleg nincs megjelenése a fiatalok mindennapjaiban.

A két éves programot a résztvevők megvitatták, kiegészítették és jóváhagyták. Az eredeti terveket újabb ötletekkel bővíthettük, például:

 • Táborok és túrák a szabadidősportban.
 • Gördülő sporteszközök a szabadidősportban.
 • A rendszeresen végzett szabadidősport kedvező élettani hatásai.
 • A fürdőkultúra és a vizes sportok jelentősége és lehetőségei a szabadidősportban.
 • A drog-prevenció aktuális kérdései és szabadidősporttal való kapcsolata.
 • A sérülések és megelőzésük a szabadidős foglalkozásokon.

A műhelymunka elérte célját.

 

 

MŰHELYMUNKA (3)

Helyszín: Zsóka Büfé, Erdőkövesd, Hunyadi János utca 113.

Időpont: 10.00-14.00.

Résztvevők száma: 35 fő.

A program címe: Nemzetközi együttműködés fejlesztése.

Cél a szabadidő eltöltés és a szabadidősport területén fellelhető hazai és nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

Cél továbbá a szabadidős tevékenységek és a szabadidősport megismerése nemzetközi együttműködésben.

A szabadidő eltöltés és a szabadidősport elterjedését akadályozó tényezőket gyűjtötték először össze a jelenlévők. Ezek például a kevés szabadidő, érdektelenség, egészségtudat hiánya, alacsony jövedelem, nagycsalád, kevés sportolási lehetőség, sporteszközök hiánya. A szlovák területen hasonló helyzetről számoltak be a jelenlévők, ha lehet, még rosszabb körülmények és lehetőségek jellemzik a területet, amit egy korábbi találkozásunk alkalmával már részletesen ismertettek vendégeink.

A közös gondolkodás, a nemzetközi együttműködés segíti a területen fellelhető problémák kezelését. A nemzetközi együttműködés fontosságában és sikerességében minden résztvevő egyetértett. Elhatároztuk, hogy a jövőben tájékoztatjuk egymást rendezvényeinkről, és gyakrabban látogatjuk egymás rendezvényeit.

A foglalkozás hozadéka, eredménye, hogy a szabadidő eltöltéséről és a szabadidősportról érdekes hazai és külföldi tapasztalatok és javaslatok hangzottak el, amit a fentiekben ismertettünk.

Külföldi résztvevőink voltak: (Tamaš Bartušek – CSEMADOK Bátkai Alapszervezete, Pósa Judit – Pósa Lajos Társaság).

 

 

MŰHELYMUNKA (4)

Helyszín: Putnok, Serényi László Általános Iskola, Putnok, Bajcsy Zsilinszky út 28.

Időpont: 2018.10.26. 14.00-18.00.

Résztvevők száma: 35 fő.

A program címe: Regionális és határmenti együttműködési lehetőségek felkutatása a szabadidő eltöltés, a kultúra és a szabadidősport, valamint a rekreációs lehetőségek területén.

A program célja az volt, hogy a műhelymunkán keresztül a résztvevő országok sportszakemberei ismerjék meg egymás szabadidősportjának rendszerét, a regionális együttműködési lehetőségeket a szabadidősportban, valamint a jó gyakorlatokat gyűjtsük össze.

Regionális és határmenti együttműködési lehetőségek felkutatása a szabadidő eltöltés, a kultúra és a szabadidősport, valamint a rekreációs lehetőségek területén című műhelymunka kiválóan sikerült.

A téma feldolgozásában kitüntetett szerepe volt a résztvevő külföldi partnereinknek (Beneh Dorim és Craciunea Viorel, Clubul Sportív GYM MAR STRONG Oradea).

Elöljáróban reális helyzetelemzésre került sor a hazai és a külföldi szakemberek részéről is. A jelenlegi állapotot nullának vehetjük, alig tudunk egymásról, egymás helyzetéről, lehetőségeiről. Itthon és külföldön is alacsony az egészségtudat az emberekben, azon belül a fizikai aktivitás, a szabadidősport nincs a helyén az emberek fejében. Ezt csak egymás lehetőségeinek megismerése után orvosolhatjuk.

A jelenlegi helyzet felvázolása után a lehetséges határmenti együttműködés került górcső alá. Mindkét oldalról javaslatok hangzottak el a jövőben megvalósítható együttműködésekről. Megállapodtunk, hogy minden résztvevő szervezet megismerteti mindenkivel részletes éves rendezvénytervét. Egymás rendezvényeit a jövőben rendszeresen, a lehetőségekhez mérten a leggyakrabban látogatjuk. A rendezvény-látogatási tapasztalatokat és a jó gyakorlatokat összegyűjtjük. Egy kutatást is tervezünk, a hazai és a külföldi szabadidő eltöltési szokásokat kívánjuk összehasonlítani. Szeretnénk a hazai és a külföldi szervezeteket intenzív munkára ösztönözni, aminek jogi akadályát nem látjuk, szervezeti formáját a közeljövőben megkeressük.

Szóba került, hogy a természet által adott lehetőségeket minden évszakban ki kellene használni, élni kellene a szabadban sportolás előnyeivel. Túrák, kirándulások, futóversenyek szervezése kellene minden évszakban, de a szezonális sportágakról (pl. a síelés különböző válfajai) sem szabad lemondani!.

Az együttműködést a kölcsönös szemléletformálás felé kell a jövőben eltolni, hiszen itthon és külföldön is keveset sportolnak az átlagemberek, szabadidősportos ismereteik pedig nagyon hiányosak.

A műhelymunka elérte célját.

 

 

MŰHELYMUNKA (5)

Helyszín: Gasthaus Panzió, 3348. Szilvásvárad, Egri út 27.

Időpont: 2018.11.10. 09:00-15:00.

Résztvevők száma: 24 fő.

A program címe: A szervezetben bekövetkező változások a rendszeres szabadidősport hatására.  

Közvetlen cél a hazai és külföldi szabadidő eltöltés és a szabadidősport területein működő civil szervezetek vezetőinak és tagjainak véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása szabadidősport szervezetre gyakorolt hatásairól.

A bevezető előadást Dr. Honfi László tartotta, amiből az alábbiakat ismerhették meg a résztvevők.

A rendszeres edzés hatására a szervezetben három nagy területen következik be változás:

 • Funkcionális és szervi, szervrendszeri változások.
 • Pszichés hatások.
 • Szociális környezet.

A szilvásváradi műhelymunka alkalmával csak a Funkcionális és szervi, szervrendszeri változásokkal foglalkoztunk. Ezek a következők.

Keringés

Megnövekszik a szív teljesítménye, megnagyobbodik, az átlagos 300 grammos szív akár 500-ra, a szívizomzat (főként a bal kamráé) vastagabbá válik, ez lehetővé teszi, hogy egy összehúzódással (pulzustérfogat) több vért tudjon az érhálózatba juttatni.

A pulzustérfogat növekedése által csökken a nyugalmi pulzusszám (edzési bradykardia), mert a szükséges vérmennyiséget (5 l/perc) így is a véráramba tudja juttatni.

Javul (mérsékelten) a szív saját vérellátása (koszorúér-hálózat), növekszik az erek átmérője és rugalmassága.

Csökkenti a vérnyomást, mérsékeli a koleszterinszintet, kedvezően befolyásolja a HDL – LDL arányt.

Energiaforgalom

Megnő az izmokban a mitokondriumok (az izomszövet „erőművei”) száma, ezáltal az izomsejt több oxigént tud földolgozni (és raktározni), az izomzat több felszabadítható energiához jut.

Növeli az energiaraktárak, főleg a máj tárolókapacitását, szükség esetén gyorsítja annak mozgósítását. Javítja az energiaforgalomban szerepet játszó enzimek számát, aktivitását.

Passzív mozgatórendszer

A rendszeres terhelési aktivitás a csontozat teherbíró képességét (sűrűségét), az ízületek, inak, szalagok rugalmasságát, stabilitását, általában is ellenállóbbá tesz a sérülésekkel szemben.

Aktív mozgatórendszer

Az izomzat keresztmetszet-növekedéssel és működésjavulással (szinkronitással) „hálálja” meg az erőfejlesztő edzéseket. Kell hozzá megfelelő edzésmódszer (ebben az esetben erőfejlesztő), azaz speciális inger. (Az adott izomcsoportot, megfelelő metódus szerint kisebb-nagyobb ellenállások, ellenerők legyőzésére késztetjük.)    Kell továbbá fehérje, amit az izomba tudunk építeni. Ennek a beépülésnek/építésnek további feltétele, hogy legyen elegendő férfi nemi hormon (tesztoszteron), amit lehetőleg a szervezetünk saját készletéből használjunk.

Testtömeg

A rendszeres, nagy energiafelhasználással járó edzések, vagy éppenséggel az izomtömeg gyarapítás, segítenek a kívánatos testsúly beállításában. A roppant népszerű és közismert mérlegelv, (azaz a patikamérleg egyik serpenyőjébe tesszük a szervezetbe juttatott kalóriamennyiséget, a másikba a leégetést) túlzottan mechanikus szemlélet, aminek a szakemberek jelentős része is „bedől”. A kérdés ugyanis az, hogy „mennyit fogyasztunk 100-on”, a bevitt táplálékból mennyit emésztünk meg, mennyit hasznosítunk (alapanyagcsere – metabolizmus).

A vitában sokan megnyilvánultak. Mindannyian csodálkoztak azon, hogy milyen sok pozitív élettani változás jön létre a szervezetben a rendszeres szabadidősport hatására. Szinte minden szervrendszerre, szervre pozitív hatások sokasága hat, amelyek összegződve az egész szervezetet edzetté, ellenállóvá teszik a betegségekkel, sérülésekkel szemben.

A pozitív változások csak a rendszeres sportolás hatására, és több hetes, hónapos gyakorlás után alakulnak ki.

A jelenlévő civil szervezetek vezetői és tagjai elmondták, hogy igyekeznek átadni tagtársaiknak az itt elhangzottakat, mivel így tudatosabban lesznek képesek szabadidejükben sportolni. Ehhez megkapták az előadás anyagát ppt-n.

Gyurán Ágnes képviselte a külföldieket.

Megszakítás