Esemény leírás

 

EFOP – 5.2.2 – 17-2017-00023 SZ. TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, TUDÁSMEGOSZTÁSSAL AZ EGÉSZSÉGES JÖVŐÉRT  CÍMŰ PROJEKT

PROJEKTNYITÓJA („KICK-OFF MEETING”) ÉS AZ ÉLETMÓD, ÉLETMÓD-ELEMEK CÍMŰ ELŐADÁS

 

„KICK-OFF MEETING” ÉS 1. ESEMÉNY

 

Helyszín: Fekete István Könyvtár, Kulturális és Szabadidő Központ,

3385 Tiszanána, Fő u. 159.

Időpont: 2018. szeptember 25. 17.00-22.00.

Programcsoport neve: Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A program célja volt, hogy az EFOP – 5.2.2 – 17-2017-00023 sz. Transznacionális együttműködések című projektet megismertessük a résztvevő hazai és külföldi szakemberekkel, és a települések vezetőivel, polgármestereivel, továbbá az első foglalkozást is megejtsük, Életmód, életmódelemek címmel. Mindkét rendezvényrész elérte célját.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A rendezvény szervezője: Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség, Eger.

A megjelentek köre, létszáma: A programban résztvevő hazai és külföldi szabadidős szervezetek vezetői, a települések polgármesterei és a projektmenedzsment tagjai voltak jelen, összesen 31 fő (a meghívott 50 főből).

A helyszín: akiválasztott helyszín a Fekete István Könyvtár, Kulturális és Szabadidő Központ, melynek címe 3385 Tiszanána, Fő u. 159 volt. A könyvtár olvasóterme kiváló helyszínnek bizonyult. Projektor, számítógép és vetítővászon is rendelkezésre állt, továbbá a regisztrációhoz és a cateringhez szükséges helyek is megfelelőek voltak. Kulturált mellékhelyiségek kellő számban rendelkezésre álltak.

Cafetéria: a cafetéria szolgáltatás (ásványvíz, kávé, pogáciosa) megfelelő és elegendő volt, a részvevők tetszését is elnyerte.

Érdeklődés, tapasztalatok: a rendezvényt 2018. szeptember 25-én, 17.00-22.00 óráig tartottuk. A tervezett program 30 perccel hosszabb lett, mivel a jelenlévők élénk érdeklődést mutattak a projektnyitó és az első esemény iránt. A projekt részletei, a lebonyolítás menetrendje meglepően élénk vitát is generált. A megjelent civil szervezeti vezetők és a települések vezetői is elmondták véleményüket, javaslataikat a projekt tartalmával kapcsolatosan, melyeket beépítünk majd a következő projektelemekbe. Szerintük az új szabadidős lehetőségek érdeklik őket elsősorban, azok elméleti és gyakorlati megismertetése lenne fontos számukra (pl. boborékfoci, íjharc, lézerharc, segway, elektromos roller,  falmászás, szoft csúzli stb.). Szívesen hallgatnának tájékoztatót a szabadidős szervezetek vezetői a következő témakörökben:

  • Fogyatékkal élők szabadidő-sportjának szervezése, vezetése.
  • A szabadidő eltöltés és a szabadidősport egészségügyi vonatkozásai.
  • A szabadidő eltöltés és a szabadidősport adó- és pénzügyi vonatkozásai.
  • A szabadidő eltöltés és a szabadidősport sportjogi kérdései.
  • A hazai és a nemzetközi trendek a szabadidősportban.
  • Rekreációs lehetőségek megvalósítása hátrányos helyzetű településeken.

Az életmódról, életmód-elemekről szóló előadást nagy figyelemmel hallgatták, azt követően sok kérdés és hozzászólás hangzott el. A jövőben is szívesen vennének hasonló típusú, egészségtudatot fejlesztő tájékoztatókat, előadásokat.

Külföldi partnereink képviselőitől (Agnesa Gyuránová, Csobo Zsuzsanna, Pósa Judit, Makó Ádám) is kiváló javaslatokat kaptunk, ezzel elindult a nezetközi hálózati kapcsolat, a transznacionális együttműködés a résztvevő partnerek között. Meglepő volt, hogy Szlovákiában nincs, vagy alig van közvetlen anyagi támogatása a szabadidős tevékenységeknek, pályázatok sem jelennek meg.

A projektbemutatóban néhány szót ejtettünk az EFOP-1.8.6-17-2017-00023 számú,

Elérhető szabadidősporttal az egészségünkért című projektről is, aminek néhány projektelemét a mi projektünkkel párhuzamosan tervezünk lebonyolítani.

A rendezvényen részt vett: 31 fő.

 

Kelt.: Eger-Tiszanána, 2018. szeptember 25.

Megszakítás