„Tudásmegosztással az egészséges jövőért „

EFOP-5.2.2-17-2017-00090

Kedvezményezett neve:                       Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség

Projekt címe:                                          Transznacionális együttműködések

Támogatás összege:                             41.923.457.- Ft

Támogatás mértéke:                            100%

Projekt azonosítója:                              EFOP-5.2.2-17-2017-00090

Projekt elnevezése:                            Tudásmegosztással az egészséges jövőért

Megvalósítás tervezett időtartama:   2018.07.01-2020.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt során 4 külföldi partnerrel kívánunk együttműködni az alábbi témák kapcsán:

 • Szabadidős civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése, tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése.
 • A szabadidősport társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje
 • A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.

A projekt célja:
A projekt célja a szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra.

Célcsoport:
A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozóhazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint az együttműködők által elért és bevonásra kerülő szakemberek.

A projekt megvalósítás során tervezzük: 

 1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése (2 alkalom/ 2 óra/ 27 fő)
 2. Nemzetközi hálózatépítés keretében rendezvények szervezése. (4 alkalom/ 2óra/ 27 fő)
 3. A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása
 4. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében (a külföldi adatokat a külföldi partnernek kell biztosítania)
 5. A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása. (5 alkalom/ 2 óra/ 22fő)
 6. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel (4 alkalom/ 3óra /20fő)
 7. Műhelymunka, (évente legalább 6 alkalommal) a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút (évente 4 alkalommal) vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése.
 8. Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében. – 30 órás képzés szervezése. (15 fő részére)
 9. Tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetenciafejlesztések keretében – rendezvényszervezés (2 alkalom/ 2 óra min./20 fő)
 10. Módszertani – szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása –
 11. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése. (12 hónap/ 1 fő)
 12. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása
 13. A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése – rendezvények szervezése- 2 alkalom/20 fő
 14. Magyarországi konferencia szervezése (2 alkalom/ 6 óra /75 fő részére)

A projekt kapcsán vállalt indikátorok:
A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma 1 db
Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma 1 db

Műszaki szakmai eredmények, amelyeket vállalunk a projekt megvalósítása során:
A projektbe bevont külföldi partnerek: 4 szervezet/intézmény
A projekt keretében szervezett tanulmányúton résztvevő hazai szakemberek: 40 fő
A partnerség keretében együttműködés megvalósítása: 20 darab szakmai program
A partnerség keretében kutatás megvalósítása: 1 darab
Módszertani összegzés és ajánlások kidolgozása 1 db szakmai kiadvány

A 3 éves fenntartási időszak alatt az alábbi vállalásokat tesszük:
– nyilvános on-line hozzáférést biztosítunk a projekt keretében megvalósult kutatásról készült záró jelentéshez;
– a projekt során létrejött szakmai együttműködéseket fenntartjuk.

Megszakítás