34. SZ. RENDEZVÉNY

SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZER BEMUTATÓ

ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

 

 

Sajószentpéter

SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZER BEMUTATÓ

ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Rendezvény szakmai beszámoló

SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZER BEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

 

Helyszín: 3770 Sajószentpéter, Harica u. 1/a. Fitt Liget Szabadidőpark és Szolgáltatóház

Időpont: 2021. augusztus 8. 10.00-16.15.

Résztvevők száma: 187 fő

A beszámolót összeállította: Heinrich Tamás a Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület képviselője 

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

Rendezvényünk és a projektünk ez alkalommal, több céllal került lebonyolításra Sajószentpéteren. Ahogyan eddig is, az egészségtudatos szemléletmód köztudatba való beemelése, kialakítása, fejlesztése, az életminőség javítása a projektjeink kiemelt részét képezik. A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű csoportok és lakosok integrálásának lehetőségét a sport által lehet elsősorban elérni, hiszen a sport mindenkié, és a szabadidőben végzett sportmozgásnak vannak olyan elemei, amelyeknek nincsenek pénzügyi vonzatai, vagy kisebb anyagi befektetéssel járnak. Projektjeink állandó céljai közé tartozik, hogy a társadalom összes rétegének számára történő, a minőségi szabadidővel, szabadidősporttal, alapvető egészségtudattal kapcsolatos információkat és ismereteket átadjuk, és sportágválasztó rendezvényeken mutathassuk meg, milyen lehetőségeik vannak egzisztenciális hátterüktől függetlenül. A hátrányos helyzetű lakosság bevonása a szabadidős mozgásokba azért is fontos, mert így választási lehetőséget teremt számukra az addigi élethelyzetükből való kilépésre, egzisztenciális hátterük megalapozására, azaz munkatudatosságuk, valamint általános egészségi állapotuk felmérésére és javítására.

A felismerés ösztönzőleg hathat a mindennapi életük során meghozott döntéseikre, hiszen mindez javíthatja életminőségüket, előre mozdíthatja az oktatásban történő aktivitásukat, esetleges munkavállalási kedvüket és terveiket is.

Mindig tudunk új, számukra ismeretlen készség-képesség halmazra való rálátást biztosítani, hiszen a közegük ezt nem tudja megteremteni számukra példaképek vagy minták nélkül.

A régióban történő, nemcsak eseti, de folyamatos szervezés által biztosított sportolási lehetőség nagy segítség lenne mind az általános életszínvonalon, mint a hátrányos helyzetben élők számára, előbbieknek segít megtalálni a mindennapjaikhoz kompatibilis tevékenységet, utóbbiak esélyt kaphatnának az általános helyzetben lévő régiókban élő lakossághoz történő felzárkózáshoz.

Közvetlen célunk volt, hogy a projekt megvalósítása közben, sportágvalasztási lehetőséggel, nyújtsunk marandandó élményt a sajószentpéteri és környékbeli lakosság, a hátrányos helyzetű fiatalság, valamint a meghívott együttműködő partnereink számára.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A sajószentpéteri Fitt Ligetben megtervezett, sportágválasztó, sportszerbemutató  szabadidősportrendezvényünk megvalósult programelemei a helyi igények és a szabadidőpark adta lehetőségek alapján a következők voltak: kispályás futball, buborékfoci, trambulin, csocsó, asztalitenisz, röplabda és tollaslabda, tandemkerékpár, lézerharc és elektromos roller, valamint segway. Meghívott együttműködő partnereink számára bemutatót terveztünk minden eszközzel, amelyben animátoraink segítettek. Miután a bemutatókat megtartottuk, a partnerekkel és a megjelent lakossággal együtt kerültek kipróbálásra az eszközök.

Meglepetésünkre a tandemkerékpárral történő bejárás, melyet a szabadidőpark körül biztosítottunk, az egyik legnépszerűbb sportág volt, hatalmas köröket róttak mind a felnőttek, mind a fiatalok a környéken. A páros tandem előnye az, hogy egyszerre többen tudják használni, így több ember vonható be pl egy kerékpártúrába mint az átlagos kerékpárral.  A trambulin ezúttal is kiszolgálta mind legkisebbek, mind a fiatal szülők igényeit, szinte egy perc üresjárat sem volt az eszköznél. Kiemelkedő volt a serdülő korúak tudása a trambulinon, kiderült, hogy  mind az iskolákban, mint az otthonaikban elszórtan vannak már, és folyamatosan tudnak gyakorolni rajta, szülők és gyermekeik egyaránt. Ez rendkívül népszerű mozgásforma ma sok helyen, így sokan hajlanak arra, hogy a családi költségvetésből félretegyenek egy jövőbeni trambulin megvásárlására.  

A lézerharc kiváló taktikai játék, végtelenül egyszerű eszközhasználattal, az együttműködő partnerünk kontra teljes családok hatalmas csatákba bonyolódtak, édesapák és fiak – leánykák harcok alakultak ki, amely szinte a rendezvény záró időpontján is túl kitartott.

A buborékfoci vegyült a kispályás futballal, hiszen akinek nem jutott buborék, az anélkül szállt be a játékba. Az elektromos eszközök természetesen ismét maximális kihasználtság mellett működtek, az egyik legnépszerűbb eszközeink közé tartoznak és programelemként még sosem keltettek csalódást. Talán ezt a legnehezebb finanszírozni egy szabadidős egyesületnek, vagy egy családnak saját használatra, így ritkábban jutnak ezen eszközök kipróbálásához, azért ilyen népszerű.  

A hagyományos sporteszközök mellé a jelenlegi helyzetben jó döntés volt az eletromos eszközök beépítése, mert mindig nagy tumultus veszi körbe és mindenki ki szeretné próbálni kortól függetlenül.

Az nagyon érdekes, hogy egy komoly koordinációt megkívánó eszközről van szó, amelyet kevés gyakorlással is könnyedén el tudnak sajátítani a résztvevők.

Az asztalitenisz környékén sem volt üresjárat, partnereink mellett családi csapatok álltak össze egymás ellen játszani, ahogyan a csocsóasztalnál is. A röpladbapályát váltva szoktuk alkalmazni röpire és tollaslabdára, kinek melyik tetszik jobban. A tollaslabda régen egy általános játék volt, mára viszont sok helyen feledésbe merült, így egy kisebb tollasbajnokságot is rendeztünk, partnereink és az animátorok között a lakosság számára. Az újrafelfedezés örömével követték a bemutatót, sokan megjegyezték, régen mennyit tollasoztak, mostanság pedig alig használják az emberek.

Ennek kimondottan örültünk, hiszen az egyik legaktívabb szabadidős sportágunkról beszélünk, amelyet bárhol lehet játszani szabadtéren, eszköz- és helyigénye kevés, és egyszerre akár négyen is tudják játszani.

A Fitt Liget mindeközben nagyon jó döntésnek bizonyult a nagy melegre való tekintettel.

 A rendezvény szakmai szempontból igen sikeresnek bizonyult, a létszám megfelelő volt, az előzetes porgamismertető, valamint a meghívott együttműködő partnereink hatására sok érdeklődő és eszközeinket kipróbáló család jelent meg mint az általános, mind a hátrányos helyzetű lakosság köréből. Mint mindig, itt is sok kérdés merült fel a lakosságban, hogy milyen gyakran lehetne még ilyen szervezett szabadidősport rendezvényen részt venni, hiszen nem egyszer innen kapnak ötleteket ahhoz, hogy milyen aktív és sportos szabadidős tevékenységet válasszanak ki maguknak. Ha az esemény sportágválasztó részét nézzük, pozitív visszacsatolást kaptunk most is.

A lakosság zöme inaktív életet él, és önmaguktól nincs sem rálátásuk, sem igényük új sportok vagy mozgások, eszközök kipróbálására.  Kérdéseinkre válaszolva elmondták, hogy maguktól kevésbé mozdulnak meg, de minél több hasonló, időszakosan ismétlődő eseményt szerveznének a számukra, örömmel részt vennének rajta.

Általánosságban az a konzekvencia vonható le, hogy az önerejéből nem aktív lakosságot kiválóan lehetne motiválni és ösztönözni a mozgásra és egészséges életmódra, amennyiben példát mutatnak és lehetőséget biztosítanak számukra, főleg a sportágválasztási programokkal.

A gyerekek szemszögéből ez azért nagyon fontos, mert társadalmi mintáikat a szűkebb és tágabb környezetükből nyerik, és ahol egy tudatos, sportos családi norma, értékrendszer van, ott a gyerekek is ennek megfelelően szocializálódnak.

A hátrányos helyzetű lakosság esetében ez hatványozottan fontos lenne, hiszen életminőségük és lehetőségeik tekintetében elesnek a sport adta lehetőségektől.

 Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat ezen a rendezvényen kiemelten fontosnak minősültek, az előkészítése és lebonyolítása során végig betartottuk azokat, a járványügyi szabályoknak megfelelően fertőtlenítő pontokat és orvost biztosítottunk a rendezvényen.

 

 

 

A programot az alábbi eszközrendszerrel valósítottuk meg

 

Megvalósulási helyszín: 3770 Sajószentpéter, Harica u. 1/a.  

Fitt Liget Szabadidőpark és Szolgáltatóház

 

A rendezvény helyszínére az alábbi eszközöket szállítottuk ki és használtuk a sportnap megvalósítása során.

Segway: 5 db, 1 fő vehette igénybe egyszerre ezt  sportszert.

Elektromos roller: 10 db 1 fő vehette igénybe egyszerre

Tandem: 5 db tandem kerékpár került kiszállításra, egy kerékpárt 2 fő vehetett igénybe egyszerre.

Lézerfegyver: 12 db lézerfegyvert szállítottunk ki, egyszerre 2 db 6 fős cspat használhatta.

Csocsó: 1 db csocsó asztal, egyszerre 4 fő használhatta.

Asztalitenisz: 1 db pigpong aztal, 6 pár ütő, 10 labda.

Buborékfoci: 10 db buborékfoci, 2 db focilabda, 2 db kapu készlet hálóval került a helyszínre.

Trambulin: 1 db, egyszerre maximum 5 fős részvétellel, testsúlytól függően.

Röplabda: 1 db háló+ 5 db röplabda, csoportok részvételével

Tollaslabda: 1db háló+ 5 pár ütő, párok részvételével

 

Az egyenlő hozzáférés elvéhez a sajószentpéteri rendezvényünkön is ragaszkodtunk, hiszen az egyes programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő számára elérhetővé váltak,  mindezt körforgásszerű váltásokkal tudtuk biztosítani.

A kialakított sporhelyszínek mindenben megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok, gondozók és szakmai megvalósítók folyamatosan felügyeltek.

A sajószentpéteri rendezvényünkön összesen: 187 fő jelent meg, mindannyian igénybe vették sportszolgáltatásainkat.

Megszakítás