Rendezvény szakmai beszámoló

FÜZESABONY

 

 

SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Időpont: 2021. augusztus 21. 9:00-15.15

Helyszín: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Városi Közpark

Résztvevők száma: 228 fő

A beszámolót összeállította: Erdélyi Annamária és dr. Honfi László

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A füzesabonyi rendezvényünk elsődleges célja a sporttal, szabadidősporttal kapcsolatos szemléletformálás, a szociáilisan hátrányos helyzetűek, különösen a halmozottan hátrányos helyzetűek számára.  Ahogyan a legtöbb beszámolónk többségében is említésre került,  a szociális ellátórendszerben elenyésző a hátrányos helyzetben, valalmint a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szabadidős képzett szakemberek száma, a szabadidős sportrendezvények a korlátozott lehetőségeiknél fogva számukra minimálisan elérhetőek. Általában inaktív, ingerszegény életet élő, a helyzetüknél fogva kiszolgáltatott csoportokról van szó, akik számára kimondottan szükséges lenne a testmozgás, szabadidősport a mindennapjaikban, mert más jellegű egészségjavító tevékenységet nem igazán végeznek.

A rendszeres testmozgás, az egészséges életmód lehetőséget teremt számukra nemcsak a jobb egészségügyi állapot elérésére, hanem munkaképességük növekedésére is.

Továbbá a számukra ismeretlen szabadidős sportágak és eszközök kipróbálására, a mozgásban gazdag tevékenységek iránti motiváció növelésére adtunk lehetőséget rendezvényünk által.

Mivel a sport, azon belül a szabadidősport a társadalmi felzárkóztatás egyik kiváló, mással nem helyettesíthető eszköze is, a halmozottan hátrányos helyzetű embercsoportok sportoltatásának kiemelt jelentőségűnek kell lennie.

Jelen rendezvényünkön is korlátlan hozzáférést biztosítottunk azokhoz a sporteszközökhöz, amelyeket biztonsággal tudnának használni a későbbiekben is. A rendszeres mozgás elmaradása olyan mértékű egészségügyi állapotromlást  eredményez ennél az embercsoportnál, amely alkalmatlanná teszi őket egy minőségi életforma megélésére. Ezen szeretnénk változtatni, és a mozgás örömét átadni nekik, eddig számukra ismeretlen mozgásformákat és eszközök bemutatásával, kipróbálásával.

 

A rendezvény további célja természetesen az esélyegyenlőségre való törekvés is.

Az átlag állampolgárok általában olyan szabadidős tevékenységet használhatnak ki, amilyet csak szeretnének, de a halmozottan és egyszerűen hátrányos helyzetű embertársaink számára bizonytalan egzisztenciális hátterük miatt ezek elérhetetlennek tűnnek, sőt tudomásuk sincs a zöméről, az innovatív eszközök meglétéről és használatára pedig az ellátó rendszerben dolgozó szakembereknek sincs rálátása. Minden szabadidősport rendezvényünk az esélyegyenlőség jegyében lett megtervezve, megszervezve és lebonyolítva.

 

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Együttműködési megállapodást kötöttünk, majd csatlakoztunk a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ saját városi Családi Napi programjához, és örömmel fogadtuk, hogy a Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete segítségével 30 fő fogyatékkal élő személy is aktívan részt vett sportrendezvényünkön. A helyszíne az akadálymentesített füzesabonyi Városi Park fás, bokros területe volt, mely a nagy melegben kíváló árnyékkal szolgált a pihenni vágyók számára. A kialakított sportpályák, programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok, a gondozók és a szakmai megvalósítók felügyeltek. A résztvevők érdeklődve várták, hogy milyen sporteszközöket tudnak majd kipróbálni, mindeközben Erdélyi Mihály rövid szöveges bemutatót és invitálást tartott rendezvényünkről.

 

A füzesabonyi szabadidős sportnapon a következő sporteszközöket tártunk a résztvevők elé: kerékpár, tandem kerékpár, asztalitenisz, csocsó, buborékfoci, trambulin, lézerharc, elektromos roller, segway, felállítottunk egy röplabda pályát is, melyet vagy tollaslabdához, vagy röplabdához is egyaránt használhattak. A váltóversenyek és künböző játékok megrendezéséhez szükséges eszközöket (focilabda, röplabda, kosárlabda, karika, jelzőbólya, pingpongütő, pingpong labda, ugrókötél). is vittünk magunkkal a rendezvényre, melyeket szívesen használtak a rendezvényre érkező gyerekek, felnőttek egyaránt.

A segwayek, elektromos rollerek – mint mindig – óriási népszerűségnek örvendő sporteszközeink, melyeket kellő elővigyázatosság mellett, a Park tágas környezetében üresjárat nélkül használtak a rendezvény végéig, azok is, akik először csak szemlélői voltak ennek az egyensúlyozó eszköznek 

A nagy sorbanállás miatt itt dolgoztak legtöbbet animátoraink, hogy egyidőben tudjanak több eszközt is kipróbálni a résztvevők a jól kialakított és megtervezett pályán. A tandembicikli kipróbálása is  a parkoló területén valósult meg, ez mindig egy különleges élmény hiszen ritkán ülnek többes meghajtású kerékpáron az emberek.

Általában ez jókora derültséget okoz az első alkalommal, utána pedig gyorsan hozzászoknak a használatához. A buborékfoci pálya a füves terület egyik felén lett kialakítva a trambulin mellett, így felváltva használták, aki lejött a trambulinról, ment a buborékba, aki kijött a buborékból, ment a trambulinba, így elkerültük a nagy sorbanállást mindkét eszköznél.

A füves terület másik részén megosztva helyeztük el a csocsót és az asztaliteniszt, mindkettő állandó használatban volt, kisebb baráti és családi versenyek alakultak ki a két eszköz körül.

A lézerharc mint taktikai játék állandó népszerűségnek örvend, bármerre is járunk, célunk, hogy a mozgásos és taktikai alapszabályaival megismertessük a résztvevőket és ki is tudják azt próbálni. A fás, bokros terület kiváló álcázási helyszínt biztosított a lézerrel csatázók számára.

A röplabdapálya felépítése a lézerharc pálya mellett valósult meg, zömében tollaslabdára használták. A Zumbás lányok latin zenékre táncoltak, melyet Ferenci Gabriella és összeszokott csapata vezényelt le a jelenlévők számára, miközben egyre többen csatlakoztak hozzájuk.

A hangulat végig kiváló volt a rendezvényen, betársult önkéntes tűzoltók a saját szakmai programjaik mellett kapcsolódtak be a sporteseményekbe is.

 

A rendezvény magas szinten elérte többszörös célját. Sokat segített a projektcélok elérésében az is, hogy a programelem-helyszíneken jelen lévő és segédkező animátorok, valamint a szakmai megvalósítók általános és speciális tanácsokkal látták el a résztvevőket.

Az animátoroknak nem csak az adott programelemmel kapcsolatos kérdéseket tettek fel a résztvevők, hanem az egészséges életvezetéssel és a fizikai aktivitással kapcsolatosan is érdeklődtek. A mozgástanulásról, a heti fizikai terhelésről,           a sportolási lehetőségekről érdeklődtek legtöbben. Az animátorok és a szakmai megvalósítók ezeket a kérdéseket megválaszolták, legjobb tudásuk szerint, ezzel jelentősen növelték a szemléletformálás hatásfokát.

 

A füzesabonyi rendezvényen is jelen volt az általunk biztosított orvos, aki készenlétben állt az esetleges balesetek kezelésére, illetve felügyelte a járványügyi szabályok betartását, valamint a 10 fő fertőtlenítést végző munkatárs is.

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi, a járványügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése, lebonyolítása és utómunkálatai során  végig betartottuk.

Bogács, 2021. augusztus 21.

 

 

 

A programot az alábbi eszközrendszerrel valósítottuk meg

 

Megvalósulási helyszín: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Városi Közpark.

A rendezvény helyszínére az alábbi eszközparkot szállítottuk ki és használtuk a sportnap lebonyolítása során.

 

Segway: 5 db 1 fő vehette igénybe egyszerre.

Elektromos roller: 10 db, 1 fő vehette igénybe egyszerre

Tandem kerékpár 5 db tandem kerékpár, 2 fő vehette igénybe egyszerre.

Kerékpár: 5 db kerékpár, 1 fő részvételével

Asztalitenisz: 2 db asztal, 10 pár ütő, 10 db labda. 2 fő/4 fős részvétellel.

Csocsó: 1 db csocsó asztal, egyszerre 4 fő használhatta.

Lézerfegyver: 20 db lézerfegyvert szállítottunk ki, egyszerre 2×10 fős csapat használhatta

Buborékfoci: 10 db buborékfoci, 2 db kapu készlet hálóval.

Trambulin: 1 db, egyszerre maximum 5 fős részvétellel, testsúlytól függően

Tollaslabda: 1 db 1db háló+ 10 db tollasütő, párok részvételével.

Röplabda: 5 db röplabda, csapatok részvételével

Váltóversenyhez, játékokhoz: 4 db focilabda, 4 db röplabda, 4 db kosárlabda, 10 db karika, 30 db jelzőbólya, 10 db ugrókötél, 4 db pingpongütő, 4 db pingpong labda,

 

Az egyenlő hozzáférés elvét megtartva, a programhelyszínek csoportonkénti ütemezésével és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak,  körforgásszerű váltásokkal oldottuk meg ezt a problémát.

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok a gondozók és a szakmai megvalósítók felügyeltek.

 

A füzesabonyi szabadidős sportrendezvényünkön összesen 228 fő jelent meg, mindannyian igénybe vették sportszolgáltatásainkat.

 

Bogács, 2021. augusztus 21.

 

 

Megszakítás