Nyitó Sajtóközlemény

2018.10.31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELINDULT A SZABADIDŐS ÉS MUNKAHELYI SPORTSZÖVETSÉG PROGRAMSOROZATA, MELYNEK CÉLJA AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ LAKOSSÁGÁNAK ÖSZTÖNZÉSE A SZABADIDŐ

SPORTOS ELTÖLTÉSÉRE!

 

A projektünk fő célja a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag

inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a hozzáférés javítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára, továbbá az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához. A projekt 249,97 millió forint, vissza nem térítendő, európai támogatás segítségével valósulhat meg!

 

Projektünk 2018. július 1.-vel vette kezdetét az Észak-magyarországi régió – elsősorban hátrányos helyzetű – településein. Célja, hogy elősegíti az egészséges életvezetést fókuszba helyező társadalmi szemléletváltást, a szabadidősport életvitelszerű és hosszú távú gyakorlására ösztönözze a résztvevőket, fejleszti az egészséges életvezetési kompetenciákat, illetve a mozgáson keresztül javítja a lakosság egészségi állapotát, valamint fokozza a szabadidősport-szolgáltatások elérését a hátrányos helyzetű térségekben élők számára.

A fizikai aktivitás az egészséges élet egyik legfontosabb alkotóeleme, amely jelentősen kihat az életminőségre is, a rendszeres mozgás jótékony élettani hatásai megkérdőjelezhetetlenek. A magyar lakosság egészségi állapota jelenleg elmarad a Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől, s a leggyakoribb betegségek jelentős hányada mozgásban gazdag életmóddal, fizikailag aktív életvitellel megelőzhető, jelentősen csökkentve ezáltal az egészségügyi kiadásokat is. Projektünkkel igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy ezen, problémák mérséklődjenek. A fejlesztés eredményeképpen 3 éven keresztül 33, tömegeket megmozgató szabadidős sportrendezvényt szervezünk meg, valamint olyan szakmai anyagok kerülnek kidolgozásra, melyek a projekthez kapcsolódó konkrét tapasztalatainkon alapulnak!

 

A projektről bővebb információt a www.omkszov.hu oldalon olvashatnak!

 

További információ kérhető:

Erdélyi Mihály főtitkár

Elérhetőség: mihaly.erdelyi@gmail.com +36 204232174

Záró Sajtóközlemény

 

„Elérhető szabadidősporttal az egészségünkért”

2021.12.31.

Befejeződött az EFOP-1.8.6-17-2017-00023 azonosítószámú, „Elérhető szabadidősporttal az egészségünkért” című, Európai Uniós támogatásból megvalósult projekt. A megvalósítás során célunk volt, hogy fejlődjön az Észak-Magyarországi régióban élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája, így különösen kerüljön birtokába a rendszeres testmozgás egészségjavító és egészségmegtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, készségeknek, képességeknek, attitűdöknek. A 243,87 millió forintos, vissza nem térítendő uniós projekt eredményeként a szegénységben élő családok számára javulnak az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás feltételei a szabadidősportban, az Észak-Magyarországi régió három megyéjében.

 

A programokat a  Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség valósította meg, amelynek fő profilja a hátrányos helyzetű településeken élők számára egészséges életmódra nevelő – irányító és fejlesztő rendezvények, szabadidősport programok, lakossági fórumok, bemutatók szervezése. A projekt 3 éve alatt számos településen ismertettük meg az egészséges életmód és sport jelentőségével a lakosságot.

Szabadidős sportrendezvényeink az Észak-Magyarországi régió hátrányos helyzetű településein összesen 38 alkalommal valósultak meg, összesen 7855 fő regisztrált résztvevővel. A sikeres együttműködéseknek és gondos tervezésnek köszönhetően a programokon 741 fő fogyatékkal élő is aktívan részt

Az elmúlt három évben az alábbi tevékenységek valósultak meg, összesen 33 alkalommal.

  • Komplex lakossági tájékoztató programok (lakossági fórumok, sajtó és közösségi tájékoztató események, online és offline kivitelezésekben) testmozgásprogramok, szabadidősport események és eseménysorozatok szervezése és megvalósítása.
  • Garantált lakossági testmozgásprogramok (mozgásprogramok felnőtteknek, fogyatékkal élőknek, időskorúaknak).
  • Példaképek részvételével zajló, vagy animátorok által vezetett, lakossági komplex sportprogramok, szabadidős sportesemények szervezése (fiatal korosztály és a felnőtt lakossági számára).
  • Szemléletformálási célú nyomtatott kiadványokat készítettünk, amit a települési rendezvényeinken minden résztvevő – érdeklődő számára elérhetővé tettük.
  • Egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányokat, fórumokat és workshopokat tartottunk.

 

Nagyszerű együttműködő kapcsolatokat építettünk ki az érintett régió helyi és nemzetiségi önkormányzataival, civil valamint sportegyesületeivel. Kiemelnénk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kialakított együttműködési lehetőséget, mely révén az Észak Magyarországi intézmények fogyatékkal élő lakói részére speciális sportprogramokat tudtunk tartani szakmailag magasan képzett munkatársaink révén.

 

 

A projektről bővebb információt a www.omkszov.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető: Erdélyi Mihály elnök mihaly.erdelyi@gmail.com +36 204232174

Megszakítás