14. SZ. RENDEZVÉNY

 

Sály

PÉLDAKÉPEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ, ÉS ANIMÁTOROK ÁLTAL VEZETETT, LAKOSSÁGI KOMPLEX SPORTPROGRAMOK, SZABADIDŐS SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉSE

Időpont: 2021.09.24. 10:00-14:00

Helyszín: Sály, Eötvös telep 28, Eötvös kastély, Mozgásjavító Általános Iskola.

Résztvevők száma: 109 fő.

A beszámolót összeállította: Heinrich Tamás, a Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület képviselője.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A sályi példaképes sportprogramunk célja, hogy ismerjék meg a szabadidősport előnyeit a főleg hátrányos helyzetűek, különösen a nagy számban jelenlévő, mozgásukban korlátozott, és fogyatékkal élő embertársaink. A legfontosabb célkitűzés az lenne, hogy magába az ellátó rendszerbe vigyük be az információkat a szabadidősportról, az ehhez kapcsolodó lehetőségekről. Általánosságban inaktív életet élő, a helyzetüknél fogva kiszolgáltatott embercsoportokról beszélünk, akiknek csekély mértékben áll rendelkezésükre minden olyan tervezett szabadidős tevékenység, amely a napjaik része lehet, pedig egészségjavító és fejlesztő jellegű.

Mind a korlátozott motoros képességű, mind a korlátozott szellemi képességű emberek számára vannak olyan tevékenységek, melyek biztonsággal végezhetőek, a napi rutinba beiktathatóak, időtartamban is kielégítőek, kisebb költségvetésű eszközpark szükséges hozzá.

Az integráció mindig a társadalmi közbeszéd tárgya, rengeteg program fut az égisze alatt, de a valódi integráció a mindennapokban valósul meg, ha tervezett, szervezett keretek között naponta jutnak hozzá az ellátottak és gondozottak a lehetőségekhez. Ennek megvalósításához tudtunk mintát és példát adni, és amelyre a jelek szerint óriási igény van. Számtalan programunkban és beszámolónkban mutatjuk be és fejtjük ki a véleményünket a szabadidős sportprogramok társadalmilag is jótékony hatásáról, és a célzott csoportok – mint jelen esetben is a korlátozott életvitelt élők – életében előforduló hiányosságokról, amelyeket csak úgy lehet orvosolni, ha mintát és példát adunk, közvetítünk a megoldásokról.

Ez általánosságban nagy és plusz feladatot ró az ellátásban résztvevő gondozók számára, ezzel tisztában vagyunk, de a megfelelően tervezett életvitelbe bele lehet iktatni, és a kezdeti belerázódás után mindenkinek a javára válna a szabadidősport tevékenységek űzése napi szinten.

Az információhiány az egyik legszembetűnőbb számukra, a gondozók többsége meglepően alultájékozott mind a lehetőségeket tekintve, mint a kivitelezés gyakorlati oldalát tekintve.

Így a legfőbb cél az, hogy ez a társadalmi csoport ne csak stagnálva létezzen a beszűkült állapotában, hanem értékes, fejleszthető és aktív életet éljen, hasonlóképpen a magasabb szinten funkcionáló embertársaikhoz.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A sportrendezvényünk helyszíne és együttműködő partnere a Sályi Mozgásjavító Általános Iskola két tornaterme és sportudvara volt, ahol kellő és megfelelő terület állt rendelkezésünkre, itt minden tervezett programelemünket el tudtuk helyezni. Kedvező időjárási viszonyok között bonyolíthattuk le a sportnapot. A fotókon megfigyelhető, hogy az otthonban nagyon sok tolókocsis fogyatékkal élő gyermek lakik, ezt a program kialakításában, a részletek tekintetében figyelembe vettük.

Az intézmény vezetője első körben azt szerette volna, ha a gyerekek és fiatalok csapatokban, körforgásszerűen vesznek részt a programhelyszíneken, de később bebizonyosodott számára is, hogy az volt a jó, hogy amit lehetett, együtt végeztek a gyerekek, így mindenki együtt volt, látták a másikat részt venni feladatokban, együtt örültek, bíztatták egymást, tapsoltak egymásnak. Az volt a szlogenjük, hogy „Azért játszunk, hogy együtt legyünk, hogy jól érezzük magunkat!” A csoportos tevékenységek sokkal többet használnak mint a szeparáltan végzettek, főleg azok számára, akiknek a kezdő lépésekhez szükségük van a közösség támogatására.

Azt kérték tőlünk, hogy olyan feladatok, játékok, programelemek legyenek, ami náluk nem szerepel a mindennapokban. Ezt a kérést sikerült is teljesítenünk, főleg az új innovatív eszközeinkkel: segway, tandem kerékpár, lézerharc,  buborékfoci, valamint a klasszikus váltóversenyt is beiktattuk, és szerettünk volna egy általános stabil játékot is biztosítani, így a csocsót is beiktatuk.. Előbbi hármat szabadtéren, utóbbi hármat az intézmény két tornatermében bonyolítottuk le.

A példaképes rendezvényünkön megvalósult programelemek részletezése:

A buborékfocit az egyik tornateremben helyeztük el, amíg a másikban a váltóverseny zajlott.

Nagy kihívásként éltük meg mi is, hogy az eredeti rendeltetésétől eltérő módón kellett használni, mivel a mozgásukban korlázottak nyilván másként haszálnak minden eszközt. Ez a mi kreativitásunkat is megkívánta, az animátoraink ilyenkor nagyobb aktivitással vesznek részt a tevékenységekben.

A buborékfocit ezért inkább helyzetváltoztató játékokra használtuk, amelyet képesek volták elvégezni néhol segítséggel, néhol segítség nélkül, gurultak benne, megpróbálták elindítani, megállítani, csapattársaikkal ütköztetni, aki képes volt rá, lábraállani benne, vagy elkerülni egymást, egyszóval játszani és szórakozni. Klasszikus formájában nem tudtuk kihasználni, a focitól ebben az esetben eltekintettünk. A jelenlévő pedagógusok elmondták, hogy nekik is jó lenne beszerezni egy ilyen eszközt, ugyanis fejleszti az egyensúlyérzéket, másrészt a hiperaktív gyerekeket a benne töltött idő le tudná fárasztani.. A váltóverseny is nagy siker volt, az alkolmazott változatos eszközrendszer jó hatással volt a játékkedvre. Minden típusú fogyatékkal élő részt vett ebben a tevékenységben, a tolókocsisokat a gondozók segítették, ami sok sok derűre adott okot, a mozgásukban korlátozottak szintén örömmel csatlakoztak be a versenybe. Aki nem tudott részt venni benne tapssal, hangos szurkolással bíztatta társait, öröm volt rájuk nézni. A csapatépítés olyan erős közösséget tud formálni, amely sokkal nagybb aktivitásra tudja ösztönözni a kevésbé aktívakat is, a jellemző módón visszahúzódóak is beszálltak a játékba.

A lézerharc hallatán felcsillantak a tekintetek, többen megörültek az eszköz hallatán,majd álcák mögé bújva, hangos és óriási csaták alakultak ki, olyan endorfin szabadult fel bennük, hogy mi is meglepődtünk. Több, tolókocsiba kényszerült fiatal nem tudott résztvenni a csapatversenyben, de nekik is biztosítottunk lehetőséget, hogy megérezzék a fegyverhasználat élményét. Ettől is nagyon boldogok voltak,  hiszen hasznosnak érezték magukat a játék közepette.

A segwayt fokozott biztonsági előírások alkalmazásával használták a résztvevők. Ahogyan eddig is sokszor jeleztük, olyan részképességeket fejleszt ez az eszköz, főleg az egyensúlyérzéket és a koordinációt, amelyre a testi fogyatékkal élőknek kimondottan szükségük van, nyilván az állapotuk függvényében. Minden olyan eszköz, amelyen egyensúlyozni kell, az idegrendszerre is stimuláló hatással van, amely visszahat más részképességekre is.

A tandem esetében az animátorok ültek elöl és tekerték a kerékpár pedálját, a gonozottak pedig hátul ültek, alkalmazkodtak a mozgáshoz és a sebességhez. Az egész programsorozat egyik legmeghatóbb pillanata, amikor egy 10 éves süketnéma kislány, akinek mindkét lábát amputálták térd alatt, mindenképp ki akarta próbálnia a segweyt, szerettük volna, hogy ő is részese legyen ennek az élménynek. Pedagógiai, lélektani és szociológiai szempontból is felemelő volt számunkra, akik nem élnek minden nap fogyatékkal élők között.

A kötelező kooperáció miatt ennek a programelemnek is kiváló nevelőhatása volt a gondozottakra.

 A sportprogram során bemutattuk a jelenlévőknek példaképként Jakab Zoltánt, a Mozgássérültek Állami Intézete Sport Egyesület (MÁI SE) sportolóját, aki korábban a Sályi Mozgásjavító Általános Iskola tanulója, lakója, gondozottja volt.

Edzéseit is itt, a Mozgásjavító DSE (MDSE) kereteiben végezte. Tehetségével, szorgalmával, kitartó és kemény munkával elérte, hogy a kiváló színvonalú, nagy eredményeket elérő budapesti sportegyesületbe kerülhessen, ahol sikeres sportpályát fut a mai napig.Több sportággal is megpróbálkozott, de a legjobb eredményét boccia-ban érte el, országos bajnoki címet szerzett Hazai1-es kategóriában. A boccia sportágat olyan emberek számára találták ki, akik súlyosan mozgássérültek. Elmondta a hallgatóságnak, hogy a bocciat 6 piros, 6 kék, és 1 fehér glabdával játsszák, egy 6×12.5 méteres pályán. A mérkőzéseket egyéniben, párosban, vagy csapatban űzik. A verseny célja, hogy a színes labdákkal eltalálják a célgolyót. Nagyon szórakoztató, de nagy koncentrációt igénylő sport a boccia. Elmondta élettörténetét is, ami szomorúságot válthatna ki egy ép emberben, de a hasonló, fogyatékkal élő emberek pozitívabban álltak a problémakörhöz, sok humorral képesek kísérni jelenlegi állaptukat. Kérte a jelenlévő sorstársait, hogy minden nap csempésszenek életükbe minél több fizikai aktivitást, amitől boldogabbak, egészségesebbek lesznek, életük élményekben és ingerekben gazdagabbá válhat, szebb napokat élhetnek meg. Érdeklődéssel hallgatták beszámolóját és tanácsait a sályi gondozottak.

 A sportnap végén igazgató asszony megköszönte, hogy ilyen színvonalas, hatalmas élményt nyújtó programot adtunk a nehéz körülmények között, fogyatékkal élő lakóknak, és kérte, a bennünket ért benyomásokat, élményeket, érzéseket mi is vigyük magunkkal. Érzelmileg bennünket, programszervezőket is nagyon megérintett a gondozottak sorsa, a körülmények hatása alá kerültünk, leírhatjuk, hogy kissé meg is viselt bennünket, erősen hatott lelkünkre, érzelmeinkre.

Egy szakmailag nagyon sikeres, kiváló hangulatú, a fogyatékkal élő gyerekeknek hatalmas élményt nyújtó mozgásprogramot valósítottunk meg Sályban, a Mozgásjavító Általános Iskolában.

 A sályi rendezvényen is jelen volt egy orvos (dr. Kincses Miklós), aki készen állt az esetleges sérülések kezelésére, ilyenre nem került sor, illetve felügyelte a járványügyi szabályok betartását.

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése, lebonyolítása és utómunkálatai során  végig betartottuk.

 

Kelt.: Bogács, 2021.09.24.

 

 

A megvalósult sályi speciális sportprogram eszközigénye, logisztika

 

Megvalósulási helyszín: Sályi Mozgásjavító Általános Iskola két külön álló tornaterme és az intézmény sportudvara.

A rendezvény helyszínére az alábbi eszközparkot szállítottuk ki és használtuk fel:

Segway: 5 db, 1 fő vehette igénybe egyszerre ezt a sportszert.

Tandem: 5 db tandem kerékpár került kiszállításra, egy kerékpárt 2 fő vehetett igénybe egyszerre.

Lézerharc: 12 db lézerfegyver és a működtetéséhez szükséges technika került a helyszínre.

Csocsó: 1 db csocsó asztal, 2 db csocsólabda, egyszerre 4 fő használhatta.

Buborékfoci: 10 db buborékfoci, 2 db kapu készlet hálóval került a helyszínre.

Váltóverseny: 4 db kosárlabda, 4 db röplabda, 4 db focilabda, 10 db szivacslabda, 10 db karika, 4 db pingpong ütő, 4 db pingpong labda, 30 db jelzőbólya kellett a lebonyolításhoz.

 

Az egyenlő hozzáférés esélyéhez és elvéhez hűen, a Sályiban megrendezett speciális sportnapunkon is mindenki számára elérhetővé tettük.

A kialakított speciális sporthelyszínek mindenben megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok, a gondozók és a szakmai megvalósítók folyamatosan felügyeltek.

A sályi példaképes rendezvényünkön összesen: 109 fő jelent meg, mindannyian igénybe vették sportszolgáltatásainkat.

Kelt: Bogács, 2021.09.24.

Megszakítás