13. SZ. RENDEZVÉNY

 

Putnok

PÉLDAKÉPEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ, ÉS ANIMÁTOROK ÁLTAL VEZETETT, LAKOSSÁGI KOMPLEX SPORTPROGRAMOK, SZABADIDŐS SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉSE

Időpont: 2021. szeptember 21. 10:00 -15:00

Helyszín: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 21. Városi Sportcsarnok

Résztvevők száma: 143 fő.

A beszámolót összeállította: Heinrich Tamás, a Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület képviselője.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A rendezvényünk elsődleges célja, hogy hozzájáruljunk az egészségfejlesztő testmozgások népszerűsítéséhez, a lakosság, azon belül a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők számára, minél átfogóbb ismereteket tudjunk átadni a minőségi szabadidő eltöltéséhez, a megfelelő-preventív-jellegű programjainkkal utat mutassunk az általános egészségi állapot javításához, amelynek többek között a munkaerő-piac alakulására is nagy hatása van.

Általánosságban véve sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre a fizikailag inaktív életvitelt folytató emberek számára, a hh-s célcsoportok és a fogyatékkal élők részére gyakorlatilag alig léteznek a szabadidőben, rendelkezésre álló sporteszközök bevonásával végezhető tevékenységek.

A fogyatékkal élők mindennapjaiban szükség lenne a rendszeres és szervezett, általuk megvalósítható, személyreszabott szabadidősportra, melynek segítségével minden bizonnyal javulhatna az általános egészségi állapotuk, ami tudományos kutatási eredmények szerint .kihatással van munkavégzésük minőségére is. Alternatívát kínáltunk nekik a szabadidősport és a társadalmi felzárkóztatás területén is.

Cél volt a putnoki rendezvénnyel az is, hogy fejlődjön a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő, fogyatékossággal bíró emberek egészsége, életminősége, azon belül az egészséges életmóddal összefüggő gondolkodása, értékítélete, melynek következményeként érzékelhetően gyarapodhat a rendszeres szabadidősport egészségfejlesztő hatásaival összefüggő ismereteknek.  

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A sportrendezvényünk fő együttműködő partnere a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége volt. A rendezvényünkön az alábbi intézmények, együttműködő partnerek vettek részt:

  • Alsózsolca Gyermekotthon
  • Alsózsolca Lakásotthon Százszorszép csoport
  • Boldogkőváralja Integrált Szociális Intézmény
  • Csiba László Integrált Szociális Intézmény Edelényi Lakóotthona
  • Putnok Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény
  • Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona

A fogyatékkal élők sportnapjának helyszíne a Putnok Városi Sportcsarnok és annak udvara volt, amely környezet kiválóan megfelelt mindenféle elvárásnak.

A putnoki sportprogramunkon a következő mozgásformákkal, szabadidősportággal ismerkedhettek meg az érdeklődő fogyatékkal élők: segway, tandem kerékpár, csocsó, asztalitenisz, buborékfoci, röplabda, váltóverseny, büntetőtúgó verseny, kosárra dobó verseny. A segway, a tandem, tollaslabda és röplabda szabadban, a csarnok melletti parkban került lebonyolításra, a többi programelemet a csarnokban rendeztük.

 

A példaképes rendezvényünkön megvalósult programelemek részletezése:

A megtartott szabadidős programokat a résztvevők egészségi állapotához és a közreműködő kísérő szakemberek szakmai véleményezéséhez igazítottuk.

Változatos sportszer – program kínálatunk minden fogyatékkal élő számára nyújtott sportolási lehetőséget, amit többször is igénybe vehettek. Nagy segítségünkre voltak az intézmények dolgozói, gondozók, segítők, kísérők is.

A segway népszerű innovatív sporteszköz, a koordinációs képességek magas szinten fejlesztésére.                           A fiatalok, de az idősebbek is többször visszatérve próbáltak egyensúlyozni rajta több, kevesebb sikerrel. Örömmel használták, hiszen maradandó sportélményt is nyújtott számukra.

A tandem kerékpárokon több fogyatékkal élő először élhette meg a biciklizés örömét, fiatalok, nevelők párost alkotva együtt rótták a speciális akadálypályán kialakított köröket, ehhez a helyszín nagysága is megfelelő volt. Rendkívüli lelkesedés volt végig tapasztalható mindkét eszközünknél. 

A röplabda és a tollas is szintén szabadtéren került megrendezésre, ideális időjárási viszonyok között.

Aki éppen várakozott sorára a guruló eszközökre, csapatba szerveződött, és vagy a tollas, vagy a röplabda csatákban vett részt.  

Ami javította a csapatszellemet, nagyon küzdöttek egymásért a fogyatékkal élők, de bizonyos esetekben csak zsinórlabdát tudtak játszani, meglévő egészségügyi korlátaik miatt, viszont azt is nagyon élvezték. A csocsó asztalnál több fiatal, de néhány idősebb fogyatékkal élő együtt csatázott, szinte végig foglalt volt. Az asztalitenisz is kellően népszerű sportágnak bizonyult, voltak amatőrök, akik csak most ismerkedtek a játékkal, de voltak igazi tehetségek is, akik a fiatalabbak előtt firtatták tehetségüket, de tanították is őket. A váltóversenyben a csapatépítő szerep tetten érhető volt. Itt indulhat bárki, korra és nemre való tekintet nélkül, volt is nevező szép számmal.                                                   A büntetőrúgó verseny és a kosárra dobó verseny meglepően nagy siker volt a jelenlévők körében. A következő fogyatékos rendezvényeinken ezt a két programelemet is igyekszünk mindenképpen műsorra tűzni. A mozgásos játék önmagában is örömet okoz, hiszen mindenki azért játszik, mert magát a folyamatot élvezi, saját ügyességét, a játék fordulatait. Ugyanakkor segít a versenyhelyzetben való helytállásra, segít felismerni saját képességeit másokkal összevetve és megtanít veszíteni is. A labdarúgásban is volt jelentkező szép számmal, az animátor kapura rúgásos feladatokat hajtatott végre, ahol feltűnt egy kapus tehetség is.

A foci a legtöbb fogyatékkal élő férfi számára is elsőszámú sport, ami megadta a bemelegítést számukra, igazán csapattá kovácsolta össze őket. A buborékfocit különböző egészségi okok miatt, azonban nem tudták rendeltetésének megfelelően használni, ezért az animátor különböző játékos feladatokat végeztetett velük. Ilyen volt a felöltött buborékkal való futás, ugrás, szökdelés, ütközések, gurulások különböző irányban, bukfenc előre és hátra stb. Kiváló hangulatot teremtettek ezek a játékos feladatok, a képességfejlesztés mellett, hatalmas élményt nyújtottak számukra, hiszen a mindennapok során nincs ilyenekre lehetőségük.

A kísérőktől megtudhattuk, hogy olyan súlyos fogyatékossággal élő bentlakókat is elhoztak magukkal a sportrendezvényre, akik ugyan aktívan nem tudtak részt venni a sportban, de ők szerették volna, ha jelen vannak, kiszabadulhatnak a lakókörnyezetükből, a mindennapjaikból, megismerhetnek más embereket, más ingerek, impulzusok érik őket,

Több fogyatékkal élőtől hallottuk, hogy nagyon jól érezték magukat, nagyon köszönik, hogy ilyen programban vehetnek részt, és hogy nagy öröm lenne számukra még több ilyen sportrendezvényen részt venni. Egyöntetű vélemény, hogy nagy szükség lenne hasonló alkalmakra. 

Érdemes segíteni a fogyatékkal élőkön, hiszen jócskán viszonozzák a kedvességet, rengeteg szeretet adnak.

A sportprogram során példaképként mutattuk be a jelenlévő intézmények lakói, gondozottjai számára a Borsod – Abaúj – Zemplén megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény lakóját, Ruszó Gábor erőemelőt, sikeres, eredményes sportembert.

Gábor évek óta az intézmény egyik legsikeresebb sportolója, aki a Magyar Speciális Olimpia Szövetség országos online erőemelő versenyein a III. divízióban folyamatosan nagyszerű eredményeket, érmes helyezéseket ér el. Beszélt életének fordulópontjairól, de arról is, hogy nehéz sorból hogyan küzdötte fel magát a para-erőemelő sport élvonalába, arról is hogy hogyan lehet fogyatékkal élőknek is kiváló sportolóvá válni. Tanácsolta a jelenlévőknek, igyekezzenek a körülményeikhez képest a lehető legnagyobb fizikai aktívitást elérni, mert ez az egészséges életmód egyik legfontosabb eleme. Rendszeres sportolásra, szabad levegőn tartózkodásra buzdította a jelenlévőket, akik nagy figyelemmel hallgatták élettörténetét és tanácsait.

 Összességében egy szakmailag kifogástalan, a szokottnál is jobb hangulatú sportnapot sikerült rendeznünk a HH-s fogyatékkal élők számára. A program megvalósítói is a rendezvény hatása alá kerültek, bennünket is megviselt néhány fogyatékkal élő sorsa, de örömet is okoztak nekünk a sportnaphoz és munkatársainkhoz való hozzáállásukkal.

A rendezvény minden tekintetben elérte célját, szakmailag kifogástalannak minősíthető. A pályázati céljainkat maradéktalanul teljesíteni tudtuk.

 Mint minden programunkon, így a putnoki rendezvényen is jelen volt egy orvos (dr. Kincses Miklós), aki készen állt az esetleges sérülések kezelésére, illetve felügyelte a járványügyi szabályok betartását. Baleset szerencsére nem történt. Egy 10 fős csoport a sportszerek és a jelenlévők fertőtlenítéséről gondoskodott a rendezvény teljes ideje alatt.

 Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

 

 

A megvalósult putnoki program eszközigénye, logisztika

 

Megvalósulási helyszín: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 21. Városi Sportcsarnok

A rendezvény helyszínére az alábbi eszközparkot szállítottuk ki és használtuk a sportnap lebonyolítása során.

Segway: 5 db, 1 fő vehette igénybe egyszerre ezt  sportszert.

Tandem: 5 db tandem kerékpár került kiszállításra, egy kerékpárt 2 fő vehetett igénybe egyszerre.

Csocsó: 1 db csocsó asztal, egyszerre 4 fő használhatta.

Asztelitenisz: 1 db pingpong asztal, 10 pár ütő, 10 db labda.

Buborékfoci: 10 db buborékfoci, 2 db kapu készlet hálóval, 1 db. foci labda

Röplabda: 1 db röplabda háló, 5 db röplabda.

Tollaslabda:  4 db tollasütő + 4 db labda

Váltóverseny: 4 db kosárlabda, 4 db röplabda, 4 db focilabda, 10 db szivacslabda, 10 db karika,

4 db pingpong ütő, 4 db pingpong labda, 20 db jelzőbólya.

Büntetőrúgó verseny: 3 db focilabda, 1 db focikapu.

Kosárradobó verseny: 3 db kosárlabda.

 

Az egyenlő hozzáférés elvéhez putnoki rendezvényünkön is ragaszkodtunk, az egyes programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő számára elérhetővé váltak,  mindezt körforgásszerű váltásokkal tudtuk biztosítani.

A kialakított sporthelyszínek és a felhasznált sporteszközök mindenben megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok, a gondozók és a szakmai megvalósítók folyamatosan felügyeltek.

A putnoki példaképes rendezvényünkön összesen: 143 fő jelent meg, mindannyian igénybe vették sportszolgáltatásainkat.

 

Megszakítás