7. SZ. RENDEZVÉNY

 

MÁTRATERENYE

PÉLDAKÉPEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ, ÉS ANIMÁTOROK ÁLTAL VEZETETT, LAKOSSÁGI KOMPLEX SPORTPROGRAMOK, SZABADIDŐS SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉSE

Időpont: 2021. június 26. 13.00 -19.15.

Helyszín: Mátraterenye – Homokterenyei Sportpálya, Kossuth út 221.

Résztvevők száma: 245 fő.

A beszámolót összeállította: Heinrich Tamás, a Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület képviselője.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A Rendezvényünk fő célja a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató hátrányos helyzetű személyek bevonása, a hozzáférés javítása,különösen a HH-s célcsoportok, fogyatékkal élők számára, továbbá az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához, hsszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételéhez a régióban.

A Mátarterenyén és körzetében élők számára sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem állnak rendelezésre a fizikailag inaktív életvitelt folytetó emberek, a HH-s célcsoportok és a fogyatékkal élők részére pedig gyakorlatilag alig léteznek a szabadidőben rendelkezésre álló sporteszközök bevonásával végezhető lehetőségek, tevékenységek.

A lakosság kielégítő életvezetéséhez elengedhetetlenül szükséges a gyakori testmozgás, amely által nemcsak az általános egészségi állapot javul tartósan, hanem kihatással van a munkavégzés minőségére is.

Továbbá célul tűztük ki a pályázatunk által beszerzett innovatív sporteszközök bemutatását, használatuk elsajátítását egy olyan régióban, ahol inkább a hagyományos iskolai eszközökkel és módon végzett testmozgás – futball, kerékpár-számít ismertnek.

Rendezvényünk további célja volt, hogy fejlődjön a Mátraterenyén és környékén élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája, így különösen kerüljön birtokába a rendszeres testmozgás egészségjavító és egészségmegtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, attitűdöknek, készségeknek, képességeknek. Itt kiemelnénk az általunk készített szóróanyag fontosságát, melyben bemutatjuk a járásban működő sportegyesületeket és szabadidős sportolási lehetőségeket a rendezvényünkön megjelentek számára.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A sportrendezvényünk együttműködő partnere a mátraterenyei önkormányzat,  valamint a Nádújfaluért Baráti Egyesület részéről megbízott Gyurcsák Tamás volt. A program népszerűsítését a lakossági fórumunk után együttműködő partnereink vállalták magukra, ami igen jól sikerült, tekintve a nagyszámú érdeklődést, részvételt. Helyszínünk a mátraterenyével összeépült, közös önkormányzati igazgatás alá tartozó Homokterenyei focipálya volt, mely minden tekintetben megfelelt az elvárásoknak, hatalmas füves területen minden tervezett sporteszközünknek volt elég hely, azokat sikerült szakmai szempontból kiválóan elhelyezni, felépíteni. A rendezvény időjárási szempontból kiváló volt, a létszám megfelelő, és nem csak a fiatalság, de az idősebb korosztály is nagy részvételi hajlandóságot mutatott a programokon.

 

Minden közösségben a mintaadás az egyik legfőbb örökítéses módszer, így a fiatalok bevonása elsődleges szerepet kapott, hogy jelenlegi és jövőbeni ismereteikkel képesek legyenek változtatni az utánuk jövő generációk szemléletén.

 

– A segway, elektromos roller, mint elektromos sporteszközök, egyre nagyobb teret hódít a szabadidősport és a rekreáció területén, nagy örömmel használják, az általa fejleszthető  képességek jó hatással vannak a mindennapjaira, oda beépülnek. Természetesen a megszokott érdeklődést váltották ki, mindig sok kérdés érkezik a használatával, beszerzésével kapcsolatban.  Fiatalok, de idősebbek is többször visszatérve gurulhattak a gyepen, egyensúlyoztak a bólyák között több kevesebb sikerrel

– Lézerharc: az álcázást célzó tereptárgyakat a helyi önkormányzat által biztosított szalmabálák szolgáltatták. Főáeg fiatalok mérhették össze tudásukat lézerharcban, ami szintén nagy sikert aratott,  hiszen nagyon kevesen találkoztak még ezzel a honvédelmi nevelést is kiválóan segítő, taktikai kézséget fejlesztő modern sporteszközzel.

– Tandem: Akár kezdő, akár összeszokott tandemesekről van szól, a folyamatos összehangolt kapcsolat nagyban növeli a tandemen szerzett élményeket, egyben fokozza a biztonságot is.

A jelenlévők szerint a tandem sokkal nagyobb élményt nyújtott számukra, mint a hagyományos kerékpár, valószínüleg az elengedhetetlen kooperáció miatt.

  • Asztalitenisz: egy hagyományos sportág, amit alkalmi párok, párosok játszottak, nagy lelkesedéssel, élvezettel. kiváló taktikai megbeszéléseket láttunk és hallottunk, amit gyakorlatilag is hasznosítottak a játékosok. A többség átlagos tudású volt, de kitűnt néhány nagyon ügyes, tehetségesnek is mondható fiatal is..

–  Csocsó: főleg a fiatalok kedvenc „kiegészítő” sport játékeszköze volt, de legnagyobb örömünkre néhány nagyszülő is játszott unukájuk társaságában, ami a két korosztály közeledését segítette.

  • Röplabda: Elmondhatjuk, hogy eddigi rendezvényeink során, itt alakult ki a legtöbb kiváló színvonalon játszó csapat, akik képesek voltak hosszú időn keresztül, néha egy-egy csere beiktatásával folyamatosan a labdát a magasba emelni..
  • Buborékfoci: Ezáltal a foci még élvezetesebb, és szörakoztatóbbá válik. Az új őrület már csak azért is mókás, mivel itt a pályán fel lehet, sőt, fel kell löknünk a másikat, hogy megszerezzük a labdát és gólt lőjünk. Ritka szórakoztató a hatalmas buborékkal szaladgáló játékosok látványa, amikor egy-egy ütközés után fejre, majd talpra állnak, mint a keljfeljancsi, nem volt ez másként itt sem. A jelenlévő hozzátartozók, végig jó hangulatban buzdították a csapatokat
  • Trambulin: főleg a fiatalok, legkisebbek körében népszerű, folyamatos sorbanállás után kerülhettek fel, ezért a használat idejét személyenként 5 percre kellett korlátozni.Testsúlytól és kortól függően, egyszerre 3-5 fő ugrálhatott benne.
  • Zumba: a színvonalas foglalkozást egy salgótarjáni, de helyben is oktató Oravecz Zsuzsa zumba- edző tartotta nagy sikerrel, akit a jelenlévők közül már sokan ismertek, ezért szívesen vettek részt ezen a programon is a helyi hölgyek.
  • Labdarúgás: a Mátraterenyei Sportegyesület (MTSE), több környező település civil csapatai, roma önkormányzatok és a hátrányos helyzetű lakosság részvételével, nagyszerű kispályás-labdarúgó bajnokságot, mérkőzéseket láthattunk 2×20 percben, körmérkőzéses formában. Négy csapat vett részt, ez összesen hat mérkőzést jelent.

Az MTSE sportszakemberei és animátoraink által felügyelt futball bajnokság igen népszerű volt, ami a környező települések vetélkedésének is lehetőséget adott. Tehetség kutatás, fellelés céljára nagyszerű alkalom volt ez, ahol a közösségformáló erő meghatározó módon volt jelen, ami a sporttevékenységek egyik fontos alappillére. A dobogós csapatok éremdíjazásban részesültek.

Az egész napos labdarúgó tornán 48 fő focizott.

 

A sportprogram során Erdélyi Mihály a kedvezményezett szervezet elnöke bemutatta a jelenlévőknek példaképként Kerényi Gábort  ismert és sikeres labdarúgót.

A szakmai riportból megtudhattuk, hogy Kerényi Gábor egy nehéz anyagi körülmények között élő családból származik, aki a labdarúgás alapjait Bátonyterenyén kapta meg, innen indult szép karrierje, miközben soha nem feledkezett meg arról, hogy honnan indult.

Labdarúgó pályafutása során játékosként megfordult a Mátranováki VSC-ben, a Salgótarjáni Barátok Torna Clubban, a Mezőkövesd Zsóry SE csapatában, az UTE-ban és a DVTK-ban is.

Kerényi Gábor Diósgyőrben lett élvonalbeli, első osztályú labdarúgó, összesen 9 alkalommal játszott az NB-I-ben, 2007-ben és 2008-ban.

Amikor Mátraterenyétől távol futballozott, akkor is hazajárt és a helyi utánpótlás csapatnak alkalmanként edzést tartott. A fiatal focisták mindig példaképként kezelték, ők is hasonló módon ki akartak törni a helyi nehéz körülmények közül.

Kerényi Gábor a riport során felhívta a jelenlévők figyelmét az egészséges életmód, benne a szabadidősport fontosságára és arra, hogy kemény és kitartó munkával a HHH-s körülményekből bárki kiemelkedhet, ha nagyon akarja azt.

 

A visszajelzések alapján azt a következtetést vontuk le, hogy sikerült a hátrányos helyzetű lakosság körében felébreszteni az igényeket az egészséges életvezetés iránt.

A környező települések képviselői azzal a kéréssel fordultak felénk, hogy a jövőben náluk is lehetne ilyen rendezvényt szervezni.

A résztvevők számára pihenés céljából, sátrat, sörpadokat, asztalokat biztosítottunk.

 

Mint minden programunkon, így a mátraterenyei rendezvényen is jelen volt egy orvos (dr.Kincses Miklós), illetve 10 fő, akik a sportági rendezvény helyszíneken a folyamatos fertőtlenítést végezték, ezzel a járványügyi előírásoknak minden szempontból eleget tettünk.

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

 

Kelt.: Eger, 2021. június 26.

 

 

 

A programterv az alábbi megvalósítási részletezés alapján készült

 

Megvalósulási helyszín

Mátraterenye-Homokterenyei Sportpálya, Kossuth út 221.

 

A rendezvény helyszínére az alábbi eszközparkot szállítottuk ki és használtuk a sportnap lebonyolítása során.

 

Segway: 5 db, 1 fő vehette igénybe egyszerre ezt  sportszert.

Elektromos roller: 10 db, 1 fő vehette igénybe egyszerre.

Lézerharc: 12 db lézerfegyvert szállítottunk ki, egyszerre 2 db 6 fős cspat használhatta.

Tandem: 5 db tandem kerékpár került kiszállításra, egy kerékpárt 2 fő vehetett igénybe egyszerre.

Asztalitenisz: 2 db asztal, 10 pár ütő, 20 db labda. 2 fő/4 fős részvétellel egyszerre asztalonként.

Csocsó: 1 db csocsó asztal, egyszerre 4 fő használhatta.

Röplabda: 1 db röplabda háló+5 db röplabda.

Buborékfoci: 10 db buborékfoci, 2 db kapu készlet hálóval került a helyszínre.

Trambulin: 1 db, egyszerre maximum 5 fős részvétellel, testsúlytól függően.

Labdarúgás: 10 db focilabda, 2×10 db jelzőszalag.

 

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak,  körforgásszerű váltásokkal.

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

 

A mátraterenyei példaképes rendezvényünkön összesen: 245  fő jelent meg, mindannyian igénybe vették sportszolgáltatásainkat.

 

Megszakítás