Esemény leírása

 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK SZABADIDŐSPORTJÁNAK ÁTTEKINTÉSE

 

MŰHELYMUNKA

 

Helyszín: Hevesi Csillagház és Csillagpont, 3360 Heves, Fő út 20.

Időpont: 2018. november 16. 14.00-18.00.

Tevékenység megnevezése: Műhelymunka.

 

Fogadó szervezetünk az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért hevesi szervezete volt. Bemutatott projektünk részletei, a lebonyolítás menetrendje is élénk érdeklődést váltott ki. A megjelent civil szervezeti vezetők és a települések vezetői is elmondták véleményüket, javaslataikat a projekt tartalmával kapcsolatosan, amit köszönettel vettünk.

A műhelymunka alkalmával a jelenlévők komolyan érdeklődtek a napi témánk iránt.

A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásáért, integrációért a Hevesen meglévő szegregátumban nagyon sokat kívánnak tenni a helyi civil szervezetek, eredményeik is vannak. A műhelymunka központi kérdése, vagyis a hátrányos helyzetű fiatalok szabadidősportjának problematikája az előbbiek miatt nagyon közel állt a résztvevőkhöz, ezért nagyon sokan hozzászóltak. Véleményük szerint a szabadidősport kiváló eszköz a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásához, mivel elvonja őket a drogtól, a bűnözéstől, alternatívát nyújthat nekik a jövőre tekintettel. Fontosnak ítélték a csapatsportágak preferálását ebben a kérdésben, melyeknek jótékony, közösségépítő hatása miatt fokozott szerepe lehet az integrációban.

Külföldi partnereink képviselőitől (Cretiu Líviu, Popovics Miklós Romániából, a GYM MAR STRONG ORADEA Egyesülettől) is hasonlóképpenn látták a helyzetet, mint mi, magyarok, hiszen ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek ott is. Romániában alig van pályázati lehetőség a szabadidősport területén, és a társadalmi felzárkóztatás megvalósítására is kevesebb pénz van, mint hazánkban, ez a terölet ott elhanyagoltabb.

 

Esemény leírás

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EGYHÁZAK SZEREPE A SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉBEN

TANULMÁNYÚT

 

Időpont: 2018.november 16. 12.00-18.00.

Helyszín: Hevesi Csillagház és Csillagpont,

3360 Heves, Fő út 20.

Fogadó szervezet: Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért.

 

A téma felvezetésére Ferenczfi Zoltán református lelkészt Erdélyi Mihály kérte fel. A szakmai programot dr. Honfi Ferenc László szakmai megvalósító vezette le.

Ferenczfi Zoltán református lelkész tartotta tehát a bevezető előadást az egyházak és a civil szervek kapcsolatáról, az egyházak szerepéről a tartalmas, szellemileg és fizikailag is aktív szabadidő eltöltésének propagálásában és szervezésében. A lelkész szerint az egyházak és a civil szervezetek egymásra vannak utalva a hátrányos helyzetű településeken, ahol egyrészt kevés szabadidővel rendelkeznek a lakosok, másrészt sem igényük, sem pénzük nincs arra, hogy az egészségük védelme érdekében fizikailag aktívan töltsék el kevéske szabadidejüket. Ez jelentősen kihat életminőségükre.

Az egyház és a civil szervezetek is pályázatokat készítenek, a nyertes pályázatok segítségével tudnak némi eredményt elérni ezen a területen. Az egyház és a szabadidős szervezetek külön és együttesen is pályázhatnak, van rá jó példa mindkettőre.

A vitában a jelenlévő szabadidős szervezetek képviselői mindannyian megnyílvánultak. Volt némi különbség a különböző vallású emberek véleményei között, de ezek lényegi dolgokat nem érintettek. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nagyon meghatározó a település egyházi vezetőjének viszonya a civil szervezetekhez és a szabadidős tevékenységkhez. A tanulmányút résztvevői szerint nehéz megmozdítani a hátrányos települések lakóit bármilyen rendezvényre. Az egyház és a civil szervezetek egymás hatásait felerősíthetik.

Fogadó szervezetünk, az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért vezetője megismertetett bennünket a civil szervezetük szerkezetével, tevékenységével, ismertette a szegregátumban élők felzárkóztatását célzó pályázataikat, sok ötletet adva a vendégeknek.

 

Megszakítás