15. SZ. RENDEZVÉNY

 

Edelény

PÉLDAKÉPEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ, ÉS ANIMÁTOROK ÁLTAL VEZETETT, LAKOSSÁGI KOMPLEX SPORTPROGRAMOK, SZABADIDŐS SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉSE

Időpont: 2021.09.27. 10:00-14:30

Helyszín: 3780 Edelény, Szent Márton u. 1-2. Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény

BAZ Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ – Fogyatékosok Otthona Edelény

Résztvevők száma: 115 fő.

A beszámolót összeállította: Heinrich Tamás, a Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület képviselője.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

Rendezvényünk fő célja a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a lehetőségek hozzáférésének javítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatákkal élők számára, továbbá az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztése, az akitivitás növelése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piacirészvételéhez a régióban.

A fogyatékkal élők mindennapjaiban szükség lenne a rendszeres és szervezett, általuk megvalósítható, személyreszabott szabadidősportra, melynek segítségével minden bizonnyal javulhatna az általános egészségi állapotuk, ami tudományos kutatási eredmények szerint kihatással van mind általános képességeik, mind a munkavégzésük minőségére is. Alternatívát kínáltunk nekik a szabadidősport és a társadalmi felzárkóztatás területén is.

Az edelényi rendezvényünk legfőbb célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térségben a halmozottan hátrányos helyzetú csoportokat bevonjuk a rugalmasan kezelhető, napi rutinba beilleszthető, képességeiket fejlesztő, egészségi állapotukat javító, fizikai aktivitásra ösztönző programokba, melyeket akár rendszeresen meg lehetne ismételni.

Az ellátó rendszer általánosságban nem tudja biztosítani számukra ezeket a lehetőségeket eszközpark hiányában, így a programjaink széleskörű alternatívákat kínálhatnak a jövőben is számukra, amellyel tanácsokkal tudjuk ellátni az ellátásban dolgozó szakemberekt is a fogyatékkal elők biztonságos sportoltatását illetően. Terveztünk a sportnappal bizonyos szintű társadalmi felzárkóztatást is a számukra, természetesen a szabadidősporton keresztül.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Programunkat az edelényi intézmény körüli parkjában tartottuk meg, ahol bőségesen állt rendelkezésünkre megfelelő nagyságú és minőségű terület, ami minden tervezett programelemünk megvalósítására alkalmas volt. Az időjárás is kedvezett szabadtéri rendezvényünk lebonyolításához, ahol a fogyatékkal élők szinte minden csoportja képviselte magát és gondozóik is aktívan bekapcsolódtak, ami a rendezvényen készült fotókon is jól látható. Utóbbi azért fontos, mert a gondozók aktivitása kihat a gondozottak életminőségére is, ráadásul a mintaörökítés az egyik legfontosabb a társadalmi kapcsolattartást és a szocializációt tekintve. Azokon a helyeken, ahol aktívan együtt sportolnak, ott sokkal jobb eséllyel működik az integráció is.

Sportprogramunkon a következő sportágakkal, mozgásformákkal ismerkedhettek meg: segway, tandem kerékpár, lézerharc, csocsó, buborékfoci, váltóversenyek.

 

A példaképes rendezvényünkön megvalósult programelemek részletezése:

Segwey és tandem kerékpár: A fogyatékkal élők esetében fokozott biztonsági intézkedéseket kellett foganatosítani a két eszköz esetében, ezért a programhelyszínen lévő animátorok és több ott dolgozó végig biztosította a használatot, a balesetek megelőzése érdekében, sőt a fokozottabb figyelmet igénylő lakóknál segítettek megoldani a felmerülő nehézségeket, feladatokat.

A gondozottak eltérő módon álltak hozzá ehhez a lehetőséghez, volt aki csak szemlélődő volt, volt aki pedig nagy aktivitást mutatott, sokszor állt fel a segwayre és gyorsan elsajátította a használatát. Itt volt legszembetűnőbb mennyire képesek befogadni új dolgokat és alkalmazkodni eltérő szituációkhoz, amelyek eltérnek a napi megszokott rutinjaiktól. Amint a gondozók is kipróbálták az eszközöket, könnyebben és bátrabban fogtak bele a számukra kihívásnak tűnő feladatnak.

A lézerharcra kiválóan alkalmas volt a fás, bokros terület, ami fedezékként használt a játékban.

A résztvevők nagy hányada alkalmas volt a csapatjátékra is, amit nagy lelkesedéssal végeztek, kiválóan szórakoztak, feküdtek, keltek, fedezték magukat, kombináltak, igazi csatákat láthattunk.

De volt olyan is, aki először csak szemlélője volt, nem merte kezébe venni a lézerfegyvert, végül aztán kipróbálta. Számukra ez a játék a kognitív képességeikre volt kihatással: a gondolkodás, taktika felépítése kiválóan fejleszti ezeket..

A csocsó ismert játék számukra, amit sokan használtak, végig hangos csata zajlott, ezt is nagyon élvezték a résztvevők. Az asztal körül végig csoportosulás volt.

A buborékfocit a többség nem tudta előírásszerűen használni, nem alakult ki játék a focilabdával, ezért kölönböző ügyességfejlesztő feladatokat kaptak, miután magukra vették a sporteszközt (például futások, szökdelések, ütközések, gurulások oldalra, bukfenc a gömbbel előre és hátra stb.). Nagyon élvezték a használatát, egyre többen jöttek oda, mindenki szerette volna kipróbálni, a gondozottak és a gondozók is, ami közben a motoros képességeik, a térérzékelésük, az  egyensúlyérzékük fejlődik, minek következtében javul a koordinációs képességük, az ügyességük is. Még az idős fogyatékkal élők is kipróbálták és élvezték a buborékfoci ilyen típusú hsználatát.  

A váltóversenynek szokás szerint nagy sikere volt, több fordulót kellett rendezni.  Nagyon sok ügyes résztvevője volt a játéknak, amibe egyre többen kapcsolódtak be. Csapatépítő hatása miatt különösen értékes és népszerű programelemnek bizonyult. Egymásért küzdöttek, egymást segítették, biztatták, így ennek a programelemnek jelentős a pedagógiai és pszichológiai hozadéka.

 Az edelényi fogyatékkal élők sportnapja során, Csajbók Tamás mutatta be a megjelent godozottaknak példaképként Nánási Istvánt, aki a Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény lakója. Hasonló életkörülmények között lakik, éli mindennapjait a füzesabonyi intézményben, mint az edelényi otthon gondozottjai, ezért került sor az ő bemutatatására, akinek életszemlélete és sporteredményei is indokolták ezt a döntésünket. Nánási István a fogyatékkal élők versenyrendszeréhez tartozó Speciális Olimpiai, Paralimpiai és egyéb sportrendezvények eredményes résztvevője. Az egészségi állapotában korábban bekövetkezett változás és nagyfokú súlyosbodás ellenére napi rendszerességgel edz, minden megyei és országos speciális sportversenyen kiemelkedő sportteljesítményt nyújtott és nyújt az alábbi sportágakban: asztalitenisz, atlétika, boccia, kosárlabda és labdarúgás terén, ezért méltó példakép lehet egy hasonló intézményben, ugyanolyan életformát megvalósító, fogyatékos sorstársai számára. Röviden elmesélte a jelenlévőknek élettörténetét, ismertette sporttal kapcsolatos motivációit. Javasolta a hallgatóságnak, hogy éljenek fizikailag aktív napokat, ami egészségszintjüket és életminőségüket jelentősen befolyásolja, természetesen pozitív irányba. Figyelemmel hallgatták a gondozottak a beszámolót és a javaslatokat, látszott, mélyen elgondolkodtak a hallottakon.

 A program során a viszonylag ingerszegény életet élő embereknek sikerült sok élményt nyújtani, vidám, boldog órákat szerezni. A gondozottak elmondták, azt várják tőlünk, hogy máskor is meglátogatjuk őket, hasonló programmal.

Még a valamilyen okból sportolni képtelen lakók is jól szórakoztak, biztatták társaikat, nekik is élmény volt a sportnap.

A visszajelzése alapján leírhatjuk, hogy sikerült a fogyatékkal élők intézete körében felkelteni az érdeklődést és kielégíteni az igényeket a szabadidősporttal, az egészséges életvezetési ismeretekkel, gyakorlattal kapcsolatban. A legfontosabb a programban mégis az volt, hogy maguk az ellátó rendszer tagjai is belátták: a rendszeres sportolás nemcsak a gondozók, hanem a gondozottak életminőségét is alapjaiban változtatja meg, szinte minden életterületre pozitív hatással van.

A legnehezebb feladat nyilván az számukra, hogy a fogyatékkal élő embereket mozgatni általánosságban véve nem egyszerű, időigényes és sok balesetvédelmi felkészülést igényel, amelyre nem marad idő a napi rutin közben. Ezért is lenne célszerű többször hasonló sportnapokat biztosítani számukra, ahol csak be kell kapcsolódni a kész és előre megtervezett-szervezett programokba, a megfelelő körülmények biztosításával.

Az esemény legnagyobb tanulsága, hogy mindegy milyen társadalmi réteg veszi igénybe a szabadidősport adta lehetőségeket, minden körülmények között, mindig az örömélmény, a pozitív tapasztalatok viszik előre az embereket életük minden területén, legyen szó általános fejlesztésről, szabadidő hasznos eltöltéséről vagy munkáról. Az embereknek szükségük van a mozgás adta felszabadító érzésekre, amelyet ha be tudnak építeni a napjaikba, a társadalomban összességében  az egészségi és mentális állapot javulna.

 Az edelényi rendezvényen is jelen volt egy orvos (dr. Kincses Miklós), aki készen állt az esetleges sérülések kezelésére, de felügyelte a járványügyi szabályok betartását is.

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

 

 

 

A programot az alábbi eszközrendszerrel  valósítottuk meg

 

Megvalósulási helyszín: 3780 Edelény, Szent Márton u. 1-2. Dr. Csiba László Integrált Szociális Intézmény, BAZ Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ – Fogyatékosok Otthona Edelény

A rendezvény helyszínére az alábbi eszközparkot szállítottuk ki és használtuk a sportnap lebonyolítása során.

 

Segway: 5 db, 1 fő vehette igénybe egyszerre ezt  sportszert.

Tandem: 5 db tandem kerékpár került kiszállításra, egy kerékpárt 2 fő vehetett igénybe egyszerre.

Lézerharc: 12 db lézerfegyvert és a működtetéséhez szükséges technikát szállítottuk ki.

Csocsó: 1 db csocsó asztal, egyszerre 4 fő használhatta.

Buborékfoci: 10 db buborékfoci, 2 db kapu készlet hálóval került a helyszínre.

Váltóverseny: 4 db kosárlabda, 4 db röplabda, 4 db focilabda, 10 db szivacslabda,

10 db karika, 20 db jelzőbólya.

 

Az egyenlő hozzáférés elvét edelényi rendezvényünkön is betartottuk, mert az egyes programhelyszíneket csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő számára elérhetővé tettük,  mindezt körforgásszerű váltásokkal tudtuk megoldani.

A kialakított sporhelyszínek minden szempontból megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok, a gondozók és a szakmai megvalósítók folyamatosan felügyeltek.

Az edelényi példaképes rendezvényünkön összesen: 115 fő jelent meg, mindannyian igénybe vették sportszolgáltatásainkat.

 

Megszakítás