6. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

RUDABÁNYA

 

Rendezvény szakmai beszámoló

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Helyszín: Szabadidő Park, Rendezvénytér, Rudabánya, Rákóczi u. 35

Időpont: 2019. május 18. 9:00-15:15 óra.

Résztvevők száma: 239 fő.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina HARMÓNIA E. E. képviselő.

 

A projektünk közvetlen célcsoportja a településen és a környező falvakban munkálkodó szabadidős és a szabadidősport területén jelen lévő egyesületi szakameberei voltak. A közvetett célcsoportot a HEPA (egészségfejlesztő testmozgás) ágazatközi szereplői adták.

Sportrendezvényeink minden esetben „NYÍLT SPORTNAPKÉNT” tehetségkiválasztásról és esetleges későbbi tehetséggondozásról is szólnak.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A rendezvényünk fő célja a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a hozzáférés javítása, különösen a több szempontból is hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára, továbbá az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételéhez a régióban.

A rudabányai sportrendezvényünk célja volt továbbá az is, hogy a település és környéke lakói megismerhessenek új információkat az egészséges életmóddal kapcsolatosan, különös tekintettel a fizikai aktivitásra, a szabadidősportra, kipróbálhassanak új sporteszközöket, sportágakat, ami javíthatja egészségtudatukat.

Tevékenységek megvalósítása szempontja szerint cél volt az egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok szervezése is.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Az önkormányzat által javasolt helyszín kiválasztása az előzetes megtekintések és tervezések, valamint közös egyeztetések után kijelenthetjük, hogy szerencsés volt, hiszen az egész sportrendezvényünk, azon belül a különféle sport és programelemek lebonyolításához jelentős szabad, füves terület állt rendelkezésre, a terület körben bokrokkal, erdőval volt körbevéve ahol nagyszerű természeti körülmények között tudtuk lebonyolítani a nagy létszámú lézerharcot több csapat vetélkedésével.

A terület sportolásra előkészítését, a rudabányai önkörmányzat vállalta magára. Sokat segítettek a lebonyolításban a helyi sportszervezetek tagjai és vezetői egyaránt.

Rudabányai Bányász SE,

Ruda-Kai Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület,

Rudabányai Bányász Labdarúgó Klub,

Rudabányai Ércbányász Sportkör,

Tonda Boys Testépítő Egyesület,

és helyi valamint a Kazincbarcikai nyugdíjas klub tagjai.

A sport és programelemek helyszíneinek előkészítését, berendezését a rendezvényszervező animátorai, valamint a  projekt szakmai megvalósítói végezték, az előzetes tervek alapján, kiváló színvonalon.

A Ruda-Kai Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület Kerepesi István elnök vezényletével az egyesület tagjai nagysikerű karate bemutatót tartottak ami után a sportprogramokon résztvevő fiatalok sorban álltak a sporteszközök kipróbálási lehetőségéért és a klub elérhetőségeiért.

A sportprogram megvalósult programelemei a következők voltak Rudabányán:

A sportrendezvény helyszínén jelen lévő Rudabányai Bányász Labdarúgó Klub képviselői álltal felügyelt futball bajnokság igen népszerű volt, ami a környező települések vetélkedésének is lehetőséget adott. (Tehetség kutatás, fellelés céljára nagyszerű alkalom volt)

Röplabda mérkőzések változó létszámú csapatokkal folyt, mert a hivatalos méretű pálya kialakítása a területi adottságok (méret) miatt nem volt lehetséges.

Kosárlabda csak célba – kosárra dobásban tudott megvalósulni, ugyancsak területi adottságok miatt, de a résztvevők ügyessége és létszáma mindent pótolt.

Az egyik legújabb sportőrület a buborékfoci, a gömbbe zárt élmény, amit a résztvevők először csak játékként próbáltak ki, de az animátorok eszköz használati szabály tájékoztatója után már remek bajnokság alakult ki. A nagy jelentkezés miatt meghatározott időtartamú meccseket kellett tartanunk a buborékfociból, de így is óriási élményt adott a résztvevőknek.

Trambulin egy örökös gyermekkori mozgás élmény a gyerekek részére, (kor és súlymeghatározással) ami ugyancsak nagyüzemben működött az egész nap folyamán.

Asztaliteniszben már megmutatkozott, hogy nem csak települések közötti versenyek, hanem vegyes korosztályos összetételű családi bajnokságok is.

Két ugyancsak nagysikerű családi versenysorozat indult a váltó és sorversenyek, valamint a kötélhúzás által, erősítve a sport integrációs hatását. Nagy mozgásmennyiséggel jártak ezek a versenyek, erős rekreációs hatással.

Majd jött a zumba Koczka Edinával és Ferenczi Gabriellával, akik végre a hölgyek számára is  vérpezsdítő dallamos mozgást indítottak be.

A tandem kerékpáros sportágat, Szabó Attila triatlonos szakember vezette le a nehéz feladatokkal teletűzdelt terepen a résztvevőkkel.

Amikor  megjelentek a várva várt elektromos sporteszközeink a helyszíneken, rögtön nagy létszámú tömeges részvételi szándék jelentkezett az eszközök használatára, később a használat után senki nem akart leszállni az elektromos sporteszközökről és a csapat lézerharcokból kiállni.

Lézerharc az első valósághű szabadtéri harci játék ami az egyének kreativitásának, küzdeni akarásának, csapattársaikhoz és persze az „ellenségeikhez” való viszonyulásának megismerése jó alapot, irányt adhat a közösség, és csapatépítéshez!)

(A Magyar Honvédelmi Sportszövetség a lézerfegyvereket érzékenyítési és más célzattal előszeretettel használja a fiatalság körében.)

 

Az újdonságnak számító elektromos roller és a segway ( a segway nagyon sokféle sport és személyiségfejlelesztési célokra lehet használni) voltak a rendezvény koronázatlan királyai, a speciálisan kiépített pályák használata során bebizonyodott, hogy milyen kimagasló önegyensúlyozó  készség, kreativítás és egyéb ügyesség kell a használatukhoz.

(Pl. az elektromos rolller (álló-ülő változatok) nagyszerű és népszerű közlekedési eszközök a mozgássérültek mobilitásának növelésében.)

 

A sportnapunk szakmai szempontból igen sikeresnek minősíthető, a több egymásra épülő szabadidős tevékenység-sport, a résztvevőkből kiváltotta az önfeledt, fizikai aktivítást és a zsigerinkből eredő, legtöbbször láthatatlan, legbensőbb tulajdonságokat reakciókat.

 

Rendezvényünk létszáma megfelelő volt, nagy érdeklődést tanusítottak a résztvevő települések vezetői, lakosai és kifejezték, hogy településeiket a jövőben is gyakrabban keressük fel hasonló sportrendezvényekkel.

 

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során végig betartottuk.

 

Kelt.: Eger, 2019. május 18.

 

 

 

A programterv az alábbi megvalósítési részletezés alapján teljesült

 

Megvalósulási helyszínek:

Rudabánya, Szabadidő Park és a település kijelölt területei16 programelem lett megvalósítva

Labdarúgó pálya:

Kispályás futball bajnokság szabályos kialakítású pályán 6+1 fős / 4 csapat részvételével.

Kispályás Buborékfoci bajnokság szabályos kialakítású pályán 5 fős / 4 csapat részvételével.

Lézerharc 30 eszközzel, szabályos kialakítású pályán 5 fős / 6 csapat részvételével.

1 db Trambulin 5 fős részvétellel.

2 db Asztalitenisz asztal 2 fő/4 fős részvétellel.

Zumba, 1 előadó közreműködésével nagylétszámú csoportos részvétellel.

1 db Mobil kosárlabda palánk, kosárdobó verseny 10 fős csoportokkal.                     

Röplabda bajnokság 3-5 fős csapatok részvételével.

Tollaslabda bajnokság 1 és több fős részvétellel.

10 db Elektromos roller, 1 fő vehette igénybe egyszerre.

5 db Segway, 1 fő vehette igénybe egyszerre.

Tandem túra, 5 db tandem kerékpár 1 fő vehette igénybe egyszerre.

Karate 2 fő edző és 12 fő versenyző valamint 14 db eszköz.

Ügyességi és sorversenyek 5 és 10 fős csapatokkal.

Kötélhúzás 5 fős csapatokkal.

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak  körforgásszerű váltásokkal.

A résztvevők számára pihenés céljára sátrakat és sörpadokkat asztalokkal biztosítottunk

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

A Rudabányai sportnapon a sporteszközök használatában, a sportágak gyakorlásában a programokon 239 fő vett részt.

Kelt.: Eger, 2019. 05. 18.

Megszakítás