1. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

KUTASÓ

SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

Időpont: 2018.augusztus 18. 09:00-15:15.

Helyszín: Nógrád megyei Kutasó település, sportpálya, Művelődési Ház és faluközpont.

Résztvevők száma: 226 fő.

A beszámolót összeállította: Farkas Tibor VEXTON KFT képviselő.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

(A rendezvényünk fő célja a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató hátrányos helyzetű személyek bevonása, a hozzáférés javítása, különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára, továbbá az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételéhez a régióban.)

A rendezvényünk elsődleges célja a testkultúra szabadidős formájának gyakorlási lehetőségeinek megteremtése. Általánosságban véve sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem állnak rendelkésre a fizikailag inaktív életevitelt folytató emberek számára, a hátrányos helyzetű célcsoportok és a fogyatékkal élők részére pedig gyakorlatilag alig léteznek a szabadidőben, rendelkezésre álló sporteszközök bevonásával  végezhető tevékenységek. A lakosság kielégítő életvezetéséhez elengedhetetlenül szükséges a gyakori testmozgás, amely által nemcsak az általános egészségi állapot javul tartósan, hanem kihatással van a munkavégzés minőségére is. Továbbá célul tűztük ki az innovatív sporteszközök bemutatását, használatuk elsajátítását egy olyan régióban, ahol inkább a hagyományos eszközökkel és módon végzett testmozgás – futball, kerékpár – számít ismertnek. A rendezvényünk további célja, hogy fejlődjön a Kutasón és környékén élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája, így különösen kerüljön birtokába a rendszeres testmozgás egészségjavító és egészségmegtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, készségeknek, képességeknek, attitűdöknek. (Az itt és a környéken élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat. Javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérésének lehetősége a

 

hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok számára, javuljanak az esélyegyenlőség, és a társadalmi befogadás feltételei a szabadidősportban.)

Erre példaként a közeli Buják település kiváló női labdarúgócsapata lett bemutatva, akik a férfiakat is megszégyenítő ügyességgel, profizmussal űzték a labdarúgást ennek eredmény meg is lett Ők lettek a kispályás bajnokok

A korai felnőttkortól az időskorig bezárólag folytatható szabadidős és rekreációs mozgásformák hétköznapi rendszereséggel végezhető elemeit szeretnénk megismertetni a környék lakosaival. A kimondottan hátrányos helyezetű és szegénységben élő családok számára ez kedvező lehetőség a szabadidős szolgáltatások eléréséhez, miközben az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás feltételei is javulnak ezáltal.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A rendezvényeinkre az előzetes felkészülés során pontos cselekvési terv lett készítve, amelyben minden közreműködőnek (animátornak és szakmai megvalósítónak) meghatároztuk a konkrét feladatkörét. A cselekvési tervben rögzítettük a helyszínen a programelemeket. Elhatároztuk, hogy az innovatív elektromos eszközöket csak fizikai sportágak végzése után vehetik igénybe a résztvevők, a zsúfoltság elkerülése, és az ellenőrzött, helyes használat végett. A helyszínek előkészítését a helyi és helykörnyéki önkormányzatok vezetői, polgármesterek és a szerződött rendezvényszervező cég animátorai, valamint a pályázatunkban résztvevő szakmai megvalósító munkatársak pontosan elvégezték, az előzetes felmért cselekvési tervnek megfelelően.

A sportprogram megvalósult elemei voltak Kutasón: futball bajnokság, buborékfoci, lézerharc, íjharc, trambulin, kosárlabda, röplabda, lábtenisz, asztalitenisz, csocsó, ökölvívás, zumba, segway, lovaglás, lovaskocsizás, kerékpár túra a sportpályán és a település lezárt területein. Nagyon széles választékot kaptak a kutasói és környékbeli települések lakosai. A program lebonyolítása sikeres és színvonalas volt, a labdarúgás és a buborékfoci volt kicsit nehéz helyzetben mert mindkét sportág a focipályát használhatta, ezért megfelelő pályabeosztást és körforgást kellett kialakítanunk, hogy a napi programba minden csapat beleférjen.

A programkínálat legnépszerűbb elemei voltak, a sportszerek igénybevételi gyakoriságának alapján: buborékfoci, lézerharc, íjharc, segway, zumba. A kosárlabdát, a röplabdát és a lábteniszt viszonylag kevesen választották, a labdás sportok nem mindig elégítették ki az érdeklődést, kivéve a Bujáki női focistákat, rájuk sokan voltak kíváncsiak.. A buborékfoci azért volt az egyik legnépszerűbb mozgás, mert a buborék megvédi az emberi testet mindennemű ütődéstől, eséstől, így adva új értelmet a labdarúgásnak, mely látványos és szórakoztató is egyben. A zumba a hölgyek körében volt népszerű, alakformáló, zsírégető és keringésjavító hatását tekintve, bár az urak is szívesen részt vettek rajta.A lovaglás és a lovaskocsizás a természet és az állatok tisztelete, szeretete mellett kiváló szabadidős tevékenységnek bizonyult. A kerékpártúra pedig önmagában is népszerű tevékenység, hiszen a lakosság nagy hányada használ kerékpárt élete soránn a településen is népszerű közlekedési eszköz. Rendezvényünkön a lelekes résztvevők belekóstolhattak mind a hagyományos, mind az eddig számukra ismeretlen  elektromos sporteszközökkel végezhető szabadidős tevékenységekbe. A visszajelzések alapján a programot máskor is szívesen megismételnék. Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

 

Kelt.: Eger, 2018. augusztus 18.

Megszakítás