16. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

KÖMLŐ

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ,

SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Időpont: 2020. augusztus 20. 10:00-16:15.

Helyszín: Kömlő, Fő út 18. Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája

Résztvevők száma: 58 fő.

A beszámolót összeállította: Kocka Edina a HEF Egyesület képviselője.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

Rendezvényünk elsődleges célja, hogy egységes sportszakmai elvek alapján olyan egészségfejlesztő és szabadidősportos program valósuljon meg Kömlőn, amely hozzájárul a kínálat bővüléséhez ebben a kevésbé fejlett térségben is, és  ennek hatására az ott élők nagy része válasszon magának élethosszig tartó mozgásformát, például éppen a felkínált lehetőségek közül. Felvállalt célunk, a  szabadidősport előmozdítása,  a mozgásgazdag életmód elterjesztése, a rendszeres testedzést gyakorlattá változtatása az integrációra szoruló lakosok körében. Garantált sportprogramunkkal el kívántuk érni, hogy fejlődjön az Észak-magyarországi Régióban, jelen esetben Kömlőn és környékén élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája. Célunk volt, a kömlői lakosoknak élményt nyújtani, és megismertetni néhány új a szabadidősportban terjedő sportággal, és ezáltal a jövőben minél többen sportoljanak a helyi és környékbeli sportklubokban.

Részcélként állítottuk azt, hogy a fórum és a garantált sportprogram segítségével terjedjen el széles körben az egészséges életmód szemlélete és gyakorlata, fejlődjön a kömlői lakosok egészségtudata, javuljon az egészsége.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A terület  megfelelő volt a program sikeres megvalósítására, mivel egy helyen, egymáshoz közel helyezkedtek el  a sportágak helyszínei. Rendelkezésre állt egy műfüves kispálya, egy bitumenes tér és egy elegendő méretű fás-bokros zöld terület. Ebben a térben programelemeinket jól el tudtuk helyezni.

A helyszínek előkészítését – a szokásás módon – a rendezvényszervező munkatársai és a szakmai megvalósítók közösen végezték, az előzetes terveknek megfelelően. Az időjárás ideális volt a garantált sportprogramunk lebonyolításához.

Kiemelésre érdemes a programelemek közül a buborékfoci, segway az elektromos roller, ami eszközök láttán  nagy létszámú részvételi szándék jelentkezett, a lézerharc és a labdarúgó bajnokság népszerűsége szintén töretlen..

A labdarúgás által bizonyítva lett, hogy a tehetségek mindenhol fellelhetők, még a leghátrányosabb településeken is. Lézerharcnál óröm volt látni, hogy a fiatalok milyen felszabadultan, boldogan vettek részt a csatákban. A jó hangulat itt is tetten érhető volt.

Az elektromos gördülő eszközeinkért sorban álltak a jelentkezők, amit meglepően könnyen és ügyesen használnak kicsik és nagyok.

A tandem kerékpárt szívesen használták, több biciklizni még nem tudó ember is megízlelte a kerékpározás élményét.

Az állandó zenés-táncos bemelegítés, a zumba szintén sikert aratott. A szép mozgás hamar átragadt a résztvevőkre. Jordán Marcsi minden korosztály számára tudott új mozgásélményt nyújtani. A röplabdát és a tollaslabdát baráti társaságok választották, önfeledten átadva magukat a játék örömének.

A rendezvényünkkel egy időben rendezték a község augusztus 20-i ünnepségét, amely program sok embert elvont a mi garantált sportprogramunktól, továbbá az ünnep (4 napos hosszú hétvége) miatt sokan elutaztak a faluból, ezért sajnálatunkra csak egy viszonylag kis létszámot (58 fő) sikerült bevonnunk a sportversenyeinkbe.

A kömlői garantált sportprogramon megvalósult az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, hiszen Kömlő és a környező települések lakói közül bárki ingyen vehetett részt egy sok elemet tartalmazó, szemléletformáló sportos projekten, köztük több roma származású lakos (a helyi lakosok 80 százalék roma!), illetve idős polgár is.

A rendezvényen jelen volt egy orvos, illetve 10 fős csapat akik a programelemek helyszínein a folyamatos fertőtlenítést végezték, így a járványügyi előírásoknak minden szempontból megfelelt a rendezvény.

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi, járványügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

Kelt.: Eger, 2020. augusztus 20.

 

 

 A programterv az alábbi megvalósítási részletezés alapján készült

 

Megvalósulási helyszín:

Kömlő, Fő út 18. Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája,

 

Elektromos roller: 10 db. Egy eszközt 1 fő vehette igénybe egyszerre.

Segway: 5 db, egy eszközt 1 fő vehette igénybe egyszerre.

Tandem kerékpár: 5 db tandem kerékpár, darabonként 2 fő vehette igénybe egyszerre.

Kispályás futball bajnokság: (5db) szabályos kialakítású pályán 5+1 fős / 4 csapat részvételével.

Kispályás buborékfoci bajnokság: (10 db.) szabályos kialakítású pályán 5 fős / 4 csapat részvételével.

Lézerharc: 18 lézerfegyvert vittünk, tereptárgyas pályán 5 fős / 6 csapat részvételével

Trambulin: 1 db. Egyszerre 5 fő gyermek részvétellel, vagy 1 fő felnőtt.

Asztalitenisz 2 db asztal, 10 pár ütő, 20 db labda. 2 fő/4 fős részvétellel.

Zumba: Jordán Marcsi vezetésével, csoportos részvétellel.

Csocsó: 1 db, 2/4 fős játékosokkal.

Röplabda: 1 db háló+5 db röplabda, csoportok részvételével.

Tollaslabda: 1 db háló+10 pár ütő, párok részvételével.

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak  körforgásszerű váltásokkal.

A résztvevők számára sörpadokat,asztalokat és sátrakat szállítottunk ki pihenés céljából.

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

 

A kömlői sportnapon a sporteszközök használatában, a sportágak gyakorlásában a programokon 58 fő vett részt.

 

Kelt: Eger, 2020.08.20.

 

Megszakítás