12. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

EGERFARMOS

Rendezvény szakmai beszámoló

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ,

SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Időpont: 2019. július 27. 09:00 – 15:15 óra.

Helyszín: 3379. Egerfarmos, Sportpálya.

Résztvevők száma: 240 fő.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina HARMÓNIA E. E. képviselő.

 

 1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A rendezvényünk fő célja a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, melynek célja a mentális stabilitás növelése, a krónikus nem fertőző betegségek megelőzése, hosszútávon pedig a lakosság munkaerő-piaci részvételének elősegítése. A hozzáférés javítása, egységes szakmai elvek alapján olyan egészségfejlesztő és szabadidős programok valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak a kínálat bővüléséhez a kevésbé fejlett térségekben, különösen a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők számára terjedjen el széles körben az egészséges életmód szemlélete, gyakorlata.

Az egerfarmosi garantált sportprogram további célja volt, hogy ösztönözzük és segítsük a lakosság fizikai aktivitását. Biztosítsunk sportolási lehetőséget modern és hagyományos sportágakban a település lakosainak számára, egészséges életmódjukat és a fizikai aktivitáshoz való viszonyukat pozitív irányba befolyásoljuk, javuljon az esélyegyenlőség.

 

 1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Előzetesen  2019. július 24-én az Egerfarmosi Művelődési Házban megtartott fórum leszervezését és levezetését szerződött partnerünk a Harmónia Egészségfejlesztési Egyesület az Egerfarmosi Önkormányzattal közösen kiszervezett tevékenység keretében végezte el.

A fórumon résztvevő önkormányzat képviselői, a helyi civil szervezetek képviselői és a helyi lakosság, valamint a szervezetünk szakmai megvalósító munkatársai közösen kialakították a pontos helyszínt és rendezvényprogramot.

 

A fórum második részében Koczka Edina a mindenkori sportprogramokhoz kapcsolható az egészséges életmód és az egészségfejlesztés című előadást vezette le a jelenlévők nagy érdeklődésére.

A programhelyszín, az egerfarmosi sportpálya mindenben megfelelt az elvárásoknak, sikerült minden tervezett programelemet szakmai szempontból kifogástalanul elhelyezni,felépíteni.

A helyszínek előkészítését a rendezvényszervező animátorai, valamint projekt szakmai megvalósítóinak egyik fele végezte el, az előzetes tervek alapján, mnden szempontból megfelelően.(Ezen a napon párhuzamosan zajlott a Mezőkeresztesi garantált sportprogramunk is.)

 

A jó hangolatú, színvonalas sportprogram megvalósult programelemei a következők voltak:

 • Kispályás labdarúgó bajnokság: kicsit nehezen ment a megfelelő jelentkezők csapattá szervezése, de a végén ütőképes csapatokká kovácsolódtak és időnként nem csak a szabadidősport jelleg, hanem szakági sportágként is elbírálható teljesítményeket láthattunk.
 • Lézerharc: a sportpályát körbevevő bokros területen lett lebonyolítva ifjú harcias csapatok révén, itt is minden esetben a taktikusabb, összehangoltabban harcoló csapatok kerültek ki győztesen a harci játékokból.
 • Trambulin: változatlanul nagyüzemben működött mind a fiatalok, mind az addig sportoló szüleik örömére.
 • Zumba a bemelegítés öröktörvényű hívogatója volt itt is, kis hasonlattal élve, aki mozogni tudott az beállt Kaló Annamária követésére.
 • Óriás-sakk: akik megmérettették magukat, azok komoly sakktudásról adtak tanúbizonyságot. Első ízben tudtuk az óriás sakk eszközt a programok közé bevonni, de a közeljövőben is tervezzük.
 • Óriás darts: ezt csak megfelelő szabályok és óvintézkedések mellett tudtuk levezetni, kevés létszámra vezethető vissza, de a baleset veszély megkövetelte. Viszont a játékosok nagyszerű célzó és koncentráló képességekről győzték meg a nézőket és a felügyelő animátorokat is.
 • Kötélhúzás: itt a környékbeli legényeknek meglehetett mutatni ki a legény a gáton, esésekkel tarkítva, ami időnként sok derültséget okozott az őket biztatóknál. A vegyes összetételű csapatok jó kedvvel és jóízű sikerélménnyel zárták a versengés.
 • Segway: ez az eszköz, ami minden rendezvényen csapágyasra van hajtva, itt is bizonyítva lett, hogy elektromos sporteszközként a legnagyobb érdeklődést kiváltó sportelemben, a rendezvény leglátogatottabb használati eszköze volt.
 • Íjharc: a műanyag mobil elemekből felépített pályán nagy tetszésnyilvánítással zajló csapat harcokból állt, amire több volt a jelentkező, mint amit program biztonságosan elbírt volna.
 • Póni lovaglás: a nagyszülői pátyolgatások mellett a fiatalok élvezettel barátkoztak a szelíd négylábúval.
 • A legnépszerűbb sportágak a következők voltak: íjharc, lézerharc, trambulin, zumba, segway, labdarúgás.

 

A rendezvény szakmai szempontból igen sikeresnek minősíthető. A létszám megfelelő volt, nagy érdeklődést tanusítottak a résztvevők, kiválóan érezték magukat, a kampány sikerült.

 

A résztvevők számára pihenés céljára sátrakat és sörpadokkat asztalokkal biztosítottunk.

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

 

Kelt.: Eger, 2019. július 27.

 

 

 

A programterv az alábbi megvalósítési részletezés alapján teljesült

 

Megvalósulási helyszínek:

Egerfarmos, Sportpálya.

Labdarúgó pálya:

 • Kispályás futball bajnokság kisméretű kialakítású pályán változó létszámú résztvevőkkel 3-8 / 4 csapat részvételével,
 • Lézerharc 16 eszközzel, kisméretű kialakítású pályán változó létszámú 5-8 / 6 csapat részvételével
 • Íjharc 16 eszközzel, kisméretű kialakítású pályán változó létszámú 5-8 / 6 csapat részvételével
 • 1 db Trambulin 5 fős részvétellel, (szabályozással) nagy létszámú, egész napos folyamatos használat
 • Zumba, 1 előadó közreműködésével nagylétszámú csoportos részvétellel,
 • 5 db Segway, 1 fő vehette igénybe egyszerre egész napos igénybevétellel, nagy létszámú használattal
 • Óriás sakk egyszerre 2 fő vehette igénybe folyamatos használat, nagy érdeklődés
 • Kötélhúzás csapatonként 4-10 fő vette igénybe 10 csapat részvételével
 • 1 db óriás dartstábla 10 db darts tű
 • Póni lovaglás önkéntes felajánlás során folyamatosan 1 fö résztvevő + 1 fő animátor felügyelete mellet folyamatos használtsággal

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak  a körforgásszerű váltásokkal.

A résztvevők számára pihenés céljára sátrakat és sörpadokkat asztalokkal biztosítottunk.

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

 

Az Egerfarmosi sportnapon a sporteszközök használatában, a sportágak gyakorlásában a programokon 240 fő vett részt.

Kelt.: Eger, 2019. július. 27.

 

 

Megszakítás