10. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

EGER

 Rendezvény szakmai beszámoló

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ,

SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Időpont: 2019. június 22. 09:00 – 15:15 óra.

Helyszín: Nemzedékek tere, 3300. Eger, Felsőváros, Nemzedékek tere.

Résztvevők száma: 225 fő.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina HARMÓNIA E. E. képviselő.

 1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A rendezvényünk fő célja a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a hozzáférés javítása, különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára, továbbá az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételéhez a régióban.

Az 2019. évi egri garantált sportprogram további célja volt, hogy biztosítsunk sportolási lehetőséget modern és hagyományos sportágakban a település felsővárosi részén élő lakosok számára, egészséges életmódjukat és a fizikai aktivitáshoz való viszonyukat pozitív irányba befolyásoljuk. Részcélunk volt Egerben, hogy terjedjen el széles körben az egészséges életmód szemlélete és gyakorlata, továbbá, hogy fejlődjön az egri lakosság egészségtudata, javuljon az egészsége.

 1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A sportprogram előtti fórumon a résztvevő szervezetek képviselői és szervezetünk munkatársai részletesen megbeszélték,kialakították a pontos rendezvényprogramot. A bejárás során derült ki, hogy a helyszín viszonylag kis területű, ezért gyorsforgású megoldásokat kellett beiktatni, hogy mindenki hozzáférjen valamennyi programelemhez.

 

 

A helyszínt, a Nemzedékek terét és a környező parkolót, valamint utcákat is lezártuk, körbe szalagoztuk az  eszközeinket használók közlekedési biztonságáért.

A helyszínek közvetlen előkészítését a rendezvényszervező animátorai, valamint projekt szakmai megvalósítói és az EKMK Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI) munkatársai közösen végezték.

Az időjárás tökéletes volt a program lebonyolításához. Ez azért fontos információ, mert az időjárás önmagában is hangulat-meghatározó tényező és eső esetére nem volt második terv a megvalósításra.

A jó hangolatú, színvonalas sportprogram megvalósult programelemei a következők voltak a 2019. évi egri rendezvényünkön:

 • mobilpálya kiépítésű buborékfoci bajnokság növelte a látogatottságot, annak ellenére, hogy a füves talaj kicsit nehezebbé tette a mozgást és a labdakezelést is a játékosok számára, a négy csapat között látványos csaták zajlottak le
 • lézerharcot szokatlan körülmények között kellett megoldani bokros, erdős terület hiányában, különböző méretű dobozok mögé bújva vívták a harci csatákat az 5 fős csapatok
 • trambulin megszokott folyamatos üzemmód, és nagy létszámú részvétel
 • asztalitenisz a füves talaj itt is megnehezítette a játékosok feladatát, de nagyszerűen felkészült korosztályos csatákat láthattunk pár labda zsonglőr is feltűnt a sportnapon
 • a programindító zumba az, ami mindenkit, de főleg a hölgyeket indítja be és a zene csábító volt, mert hatására a környező épületekből kezdett özönleni a lakosság, a rendezvényünk színhelyére
 • a röplabda program kicsit mostohagyerek lett, a füves mély talaj és a mozgáshoz talán szűknek sikerült pálya miatt, ettől eltekintve feltűnt pár profi is a résztvevők között, amit a nagyszerű taktikai játékukkal és gyönyörű leütéseikkel elismerést vívtak ki maguknak a programokat nézők részéről
 • mobil kosárlabda palánkunk most is csak egyke volt, de kosárdobó tehetségek itt is beékelődtek az 5 fős csapatokba, nagyszerű teljesítményt és példát nyújtva a jelenlévő szerényebb képességű sportoló fiatalok számára
 • a segway és elektromos roller használata szigorúan lehatárolt pályán volt csak engedélyezve a nagy létszám miatt, az animátorok feladata megnőtt a sok eszközt használók kiképzésében és a biztonságos közlekedés betartatásában
 • a csocsó nagy csatákat hozott és egy-egy gól után a csatárok a nagy példaképek nevei mögé bújva ünnepelték magukat

A legnépszerűbb sportágak a következők voltak: buborékfoci, lézerharc, trambulin, zumba, segway, elektromos roller.

A rendezvény szakmai szempontból igen sikeresnek minősíthető. A létszám megfelelő volt, nagy érdeklődést tanusítottak a résztvevők, kiválóan érezték magukat, a program beharangozása is jól sikerült.

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

Kelt.: Eger, 2019. június 22.

 

 

 

 

A programterv az alábbi megvalósítési részletezés alapján teljesült

Megvalósulási helyszínek:

Eger, Felsőváros, Nemzedékek tere.

Labdarúgó pálya:

Mobil kiépítésű pályán, kispályás Buborékfoci bajnokság 5 fős / 4 csapat részvételével,

Lézerharc 30 eszközzel, szabályos kialakítású pályán 5 fős / 4 csapat részvételével

1 db Csocsó 2 fő/4 fős részvételekkel,

1 db Trambulin 5 fős részvétellel,

1 db Asztalitenisz asztal 2 fő/4 fős részvétellel,

Zumba, 1 előadó közreműködésével nagylétszámú csoportos részvétellel,

Mobil kosárlabda palánk, kosárdobó verseny 5 fős csoportokkal

Röplabda bajnokság vegyes létszámú csapatok részvételével

Tollaslabda bajnokság 1 és több fős részvétellel

10 db Elektromos roller, 1 fő vehette igénybe egyszerre

5 db Segway, 1 fő vehette igénybe egyszerre

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak  körforgásszerű váltásokkal.

A résztvevők számára pihenés céljára sátrakat és sörpadokkat asztalokkal biztosítottunk

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

 

Az Egri sportnapon a sporteszközök használatában, a sportágak gyakorlásában a programokon 225 fő vett részt.

Kelt.: Eger, 2019. június 22.

 

Megszakítás