15. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

BORSODNÁDASD

 Rendezvény szakmai beszámoló

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ,

SPORTSZERBEMUTATÓ és SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Időpont: 2019. augusztus 20. 11:00 – 17:15.

Helyszín: Borsodnádasd, Fő tér, Rákóczi úti nagyparkoló és a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola sportpálya

Résztvevők száma: 255 fő.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina HARMÓNIA E. E. képviselő.

 

 1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

 

A borsodnádasdi rendezvényünk célja megegyezett pályázatunk céljaival, vagyis hogy fejlődjön a régiónkban, jelen esetben Borsodnádasdon és környékén élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája, így különösen kerüljön birtokába a rendszeres testmozgás egészségjavító és egészségmegtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, készségeknek, képességeknek, attitűdöknek. Célunk, hogy az itt élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig rendszeresen gyakorolhat. További célunk volt legalább 220 borsodnádasdi és környékbeli lakosnak élményt nyújtani, és megismertetni néhány új, a szabadidősportban terjedő sportággal. Annak érdekében, hogy minél többen jelenjenek meg a sportnapunkon, az önkormányzat hírközlő vállalását is felhasználtuk a lakosság eléréséhez.

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiához is kapcsolódó célunk volt, hogy a szabadidősportot előmozdításuk, a mozgásgazdag életmódot elterjesszük, a rendszeres testedzést elősegítsük Borsodnádasdon és környékén.

Tevékenységek megvalósítási szempontja szerinti célunk volt egy szabadidős sportprogram szervezése egy hátrányos helyzetű, sok roma lakta településen.

Részcélként fogalmaztuk meg, hogy fejlődjön a nagyrészt integrációra szoruló lakosság egészségtudata, javuljon az aktuális egészségi állapota és az életvezetése.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

 

A rendezvényenikre mindig az előzetes fórumokkal készülünk fel, ahol a helyi önkormányzat, a helyi sportszervezetek képviselői, és a lakosság, valamint a szervezetünk szakmai megvalósító munkatársai vesznek részt a program ismertetésében és a cselekvési terv közös elkészítésében. (Borsodnádasdi Művelődésért, Kúltúráért, Sportért Közalapítvány képviselője, Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete, Borsodnádasdi Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum, Borsodnádasdi Fitness- Sport Egyesület és az Egri Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség képviselői. A rendezvény napján, a helyszínek előkészítését a szerződött rendezvény szervező cég animátorai, valamint a pályázatunkban résztvevő szakmai megvalósító munkatársak végezték el, a kidolgozott cselekvési tervnek megfelelően.

 

A sportprogram elemei voltak:

 • A kispályás futball bajnokság, az általános iskola sportpályáján szabályosan kialakított (fix) pályán 6+1 fős / 4 csapat részvételével volt lebonyolítva, a helyi labdarúgó egyesület szakemberei árgus szemekkel figyelték hátha felbukkan pár tehetséges fiatal a mérkőzéseken. (Rendezvényünk minden alkalommal SPORTÁGVÁLASZTÓ céllal is működik)
 • buborékfoci bajnokság, az általános iskola sportpályáján szabályosan kialakított (fix) pályán 5 fős / 4 csapat részvételével volt lebonyolítva. Nem kis fejtörést okozott a megfelelő idő és csoport beosztás, hogy a labdarúgó pályaán minden program mevalósuljon. A résztvevők izgalommal és hatalmas ambicíókkal használták a buborék mint újdonság által nyújtott sérülésmentes lehetőségeket a futballban.
 • lézerharcnak, a fő tér melletti bokros területen nagyszerű szalma bállákkal felépített, kialakított pálya adott otthont. A részvevő csapatok magas hőfokon égve, próbálták az innovatív fegyverek által nyújtott lehetőségeket felhasználva harcolni, komoly taktikai érettségről tettek benyomást a programok megvalósítása során.
 • trambulin a megunhatatlan ugráló vár pótló eszközként teljes üzemmel működött egész nap főleg a fiatalabb korosztály kedvére.
 • asztalitenisz- igencsak jól működött a sok résztvevő tehetség által, de az idősebb korosztály is megmutatta, hogy a zsigereikben még ott lapulnak a fiatalkori mozgáselemek.
 • segway igen, a sorbaállást le kellett szabályoznunk mindkét elektromos sporteszköz esetében, csak 3 fizikai sportágban való részvétel után egedélyeztük a segway használatát az egyenlő hozzáférés és a programok közti átjárhatóság bizosítása érdekében.
 • elektromos rollernél csak ismételni tudjuk a segway – nál leírtakat, a készségfejlesztő hatásaik hamar megmutatkoztak az eszközök gyakorlóinál.
 • csocsó változatlanul a taktikával és a jó szemmel megáldott játékosok arattak a körmérkőzéseken.
 • a tandem kicsit mostoha eszközként szerepelt, hiányzott a résztvevőkből a bátorság és a közös együttműködés az akadálypálya leküzdésében.
 • zumba mint mindig, a bemelegítés, és a ráhangolás eszköze, de itt most fiúk által voltak megszólítva a hölgyek és nem is akárhogyan, a BORSODTWINS szinpadi bemutatója túl ment a zumba határain és időnként sikeresen kapcsolódott a zenés fitnesz koreográfiához is.
 • akrobatikus bemutató FLIPUNIT (Airgym) csapat bemutatója hatalmas sikert aratott a közönség körében a prudukciójuk kiválóan beilleszkedet a sportnapunkba emelvén rendezvényünk színvonalát.

Minden programelem népszerű volt, széleskörűen felhasználható sporteszközeink folyamatosan igénybe voltak véve.

A program lebonyolítása sikeres és színvonalas volt, a jelenlévő helyi sport szakemberek nagy lehetőséget látnak abban, hogy a rendezvényünk érzékenyítő hatására a település lakosságának nagyobb kedve lesz a sportolási lehetőségeket kihasználni a helyi sport klubok látogatásával

A programkínálat legnépszerűbb elemei voltak: buborékfoci, lézerharc, segway, zumba.

A FLIPUNIT (Airgym) akrobatikus bemutató is nagy siker volt, nagy képzettséggel gyakorolható sportmozgás ez, ezért csak az alapjait próbálhatták meg a résztvevők.

 Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

 

Kelt.: Eger, 2019. 08. 20.

 

 

 

 

A programterv az alábbi megvalósítési részletezés alapján teljesült

 

Megvalósulási helyszínek:

Borsodnádasd, Fő tér, Rákóczi úti nagyparkoló és a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola sportpálya

Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola sportpálya:

Kispályás futball bajnokság szabályos kialakítású pályán 6+1 fős / 4 csapat részvételével,

Kispályás Buborékfoci bajnokság szabályos kialakítású pályán 5 fős / 4 csapat részvételével,

Lézerharc 30 eszközzel, szabályos kialakítású pályán 5 fős / 6 csapat részvételével

1 db Trambulin 5 fős részvétellel,

2 db Asztalitenisz asztal 2 fő/4 fős részvétellel,

Zumba, 2 fő BORSOD TWINS tim előadásában, nagylétszámú csoportos részvétellel,

1 db Mobil kosárlabda palánk, kosárdobó verseny 5fős csoportokkal                            

10 db Elektromos roller, 1 fő vehette igénybe egyszerre

5 db Segway, 1 fő vehette igénybe egyszerre

Tandem túra, 5 db tandem kerékpár 1 fő vehette igénybe egyszerre

1 db csocsó 2/4 fős játékosokkal

Akrobatika meghívott FLIPUNIT szuper csapat által lett bemutatva

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak  körforgásszerű váltásokkal.

A résztvevők számára pihenés céljára sátrakat és sörpadokkat asztalokkal biztosítottunk

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

 

A Borsodnádasdi sportnapon a sporteszközök használatában, a sportágak gyakorlásában a programokon 255 fő vett részt.

 

Kelt.: Eger, 2019. 08.20.

 

Megszakítás