8. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

BORSODBÓTA

 

Rendezvény szakmai beszámoló

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ,

SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

 

Helyszín: Borsodbótai Körzeti Általános Iskola, 3658. Borsodbóta, Rákóczi út 122.

Időpont: 2019. május 31. 09:00-15:15 óra.

Résztvevők száma: 225 fő.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina HARMÓNIA E. E. képviselő.

 

 1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A rendezvényünk fő célja a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a hozzáférés javítása, különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára.

A borsodbótai sportprogramunkkal sportolási lehetőséget kívántuk biztosítani a több szempontból is hátrányos helyzetű település és a hasonló környező falvak fiataljai számára, motiválva őket a fizikailag aktív életmódra.

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló, 65/2007 (VI.27) számú OGY határozat céljai közül azt kívántuk elsősorban megvalósítani, hogy az ott élők nagy része válasszon élethosszig tartó mozgásformát, továbbá a borsodbótai civil szervezetek keretében tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységek valósuljanak meg rendszeresen.

Tevékenységek megvalósítása szempontja szerinti cél volt a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek minimalizálása és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentése is.

Borsodbótai rendezvényünkkel részcélként tűztük ki, hogy javuljon a szabadidősport szolgáltatása a hátrányos helyzetű térségekben.

 

 1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Az előkészítő fórum után, helyszíni bejárás és program egyeztetés következett a helyi és helykörnyéki civil egyesületek képviselőivel, a program szakmai színvonalának biztosítása érdekében közös együttműködési kötelezettséget vállaltunk, majd kialakítottuk az aktuális és percre pontos menetrendet.

 

Felosztottuk a feladatokat program helyszínekre lebontva csoportos ütemezéseknek megfelelően és kijelöltük a szakmai megvalósítók és animátorok személyét.

Közreműködő helyi és helykörnyéki szervezetek:

 

Borsodbótáért Közalapítvány,

Borsodbótai ÖTTE Egyesület,

Sátai Fiatalok Egyesülete,

Uppony Jövőjéért Egyesület,

 

 

A helyszín a Borsodbótai Körzeti Általános Iskola sportpályája és sportudvara volt, ami szakmai szempontból teljesen megfelelt a követelményeknek. Különösen a műfüves kispályás labdarúgó játéktér volt kihasználva, ahol a labdarúgó és a buborékfoci bajnokságokat bonyolítottuk le.

A sportprogram megvalósult programelemei a következők voltak:

 Futball pálya:

 • A futball bajnokság 6+1 fős csapatokkal lett lebonyolítva helyi és helykörnyéki csapatok között.
 • Buborékfoci bajnokság ugyan csak a futball pályán lett lebonyolítva 5 fő csapatokkal. a nagylétszámú jelentkezés miatt csak négy csapat indulását tudtuk a program napba beilleszteni, hogy a foci pályát a labdarúgok is tudják használni.

Sportudvar:

 • Zumbával indult a nap, Jordán Marcsi ismét bebizonyította, hogy minden korosztály részére tud még újat mutatni a zenés mozgáskultúrából.
 • a trambulin szokásos szabályok betartásával egész nap üzemelt, csak a kor, súly és létszám betartás volt a lényeg.
 • az elektromos roller ismét kiváltotta azt a sikert amit már előző prgramjainkon is tapasztalhattunk.
 • a segway bizonyította, hogy minden résztvevő vágya az egyszeri használat, (de hosszú időtartamu volt) sajnos az idő és az egyenlő hozzáférés biztosítása miatt itt is létszám korrekciót kellett alkalmaznunk.
 • a tandem kerékpárral kicsit nehezebb volt két személynek összhangolódni a kijelölt pályák labirintusában, de sok ügyes fiatalnak nem jelentett problémát.
 • a lézerharcot a sportudvar bokros területén bonyolítottuk le 5 fős csapatokkal, itt az a csapat győzedelmeskedet amelyik jobban tudta érvényesíteni a szabadtéri harci játék elemeit és különleges stratégiai elemeket tudtak felvonultatni.

Tornaterem:

 • az asztalitenisz bajnokságot a tornaterm osztott területén szoros ütemezéssel kellett lebonyolítani a többi beszorult sportág helyigényének biztosítása érdekében.
 • csocsónál bizonyíthattak a résztvevők, hogy nem csak lábbal, de kézzel és taktikával is lehet eredményes csapatjátékot kivítelezni.
 • helyszűke miatt kosárlabda mérkőzések helyett, csak kosárdobó versenyt tudtunk beiktatni, 10 fős csapatok részvételével.
 • ökölvívás nem egy egyszerű sportág, ezt némelyik heves vérmérsékletű fiatal a maga bőrén és kárán érezhette. Nagy érdeklődést tanusítottak a boksz iránt érdeklődő fiatalok Borsodbótán.

 

A rendezvény sportszakmai szempontból igen sikeresnek minősíthető.

Nagy érdeklődés volt a rendezvényünk irányába, a létszám megfelelő volt, az előzetes program-népszerűsítés, kampány jónak bizonyult.

A részvevők nagyon jól érezték magukat a sportprogramon, jövőre is visszavárnak bennünket.

A legnépszerűbb sportágak a következők voltak: buborékfoci, lézerharc, trambulin, zumba, segway, elektromos roller, tandem.

 

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során végig betartottuk.

 

Kelt.: Eger, 2019. május 31.

 

 

 

A programterv az alábbi megvalósítési részletezés alapján teljesült

Megvalósulási helyszínek:

Borsodbótai Körzeti Általános Iskola, 3658. Borsodbóta, Rákóczi út 122.

Futball pálya:

 • A futball bajnokság szabályoknak megfelelő műfüves pályán 6+1 fős csapatokkal lett lebonyolítva négy csapat részvételével
 • Buborékfoci bajnokság ugyan csak a futball pályán lett lebonyolítva 5 fős csapatokkal négy csapat részvételével

Sportudvar:

 • zumba 1 előadó és számtalan követője volt
 • trambulin egyszerre maximálisan 5 fő használhatta a szabályok betartása mellett
 • elektromos roller egyszerre 1 fő használhatta, számtalan jelentkező
 • segway egyszerre 1 fő használhatta, számtalan jelentkező
 • tandem kerékpár egyszerre 2 fővel közlekedett, a pálya nehézségi fokozata miatt kevesebben bróbálták ki magukat a fiatalok
 • lézerharcot a sportudvar bokros területén bonyolítottuk le 5 fős csapatokkal, négy csapat részvételével

Tornaterem:

 • az asztalitenisz bajnokság helyszűke miatt az érdeklődést nem tudta hozni, így csökkent létszámmal, de tehetséges tollszár forgatókat láthattunk
 • csocsó itt is maximálni kellett a létszámot 2 fős csapatokra, 5 csapat résztvevővel
 • helyszűke miatt csak kosárdobó verseny volt,10 fős csapatokkal, 4 csapat részvételével
 • ökölvívás 1 szakember, sok eszköz és számtalan tágranyít szempár

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak  körforgásszerű váltásokkal.

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

A Borsodbótai sportnapon a sporteszközök használatában, a sportágak gyakorlásában a programokon 225 fő vett részt.

Kelt.: Eger, 2019. május 31.

 

Megszakítás