13. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

BOGÁCS

Rendezvény szakmai beszámoló

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Időpont: 2019. augusztus 03. 9:00-15:15 óra.

Helyszín: Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő, 3412. Bogács, Dózsa György u. 16.

 Résztvevők száma: 228 fő.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina HARMÓNIA E. E. képviselő.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

 

A rendezvényünk elsődleges célja az volt, hogy hozzájáruljunk az egészségfejlesztő testmozgások népszerűsítéséhez, a lakosság számára minél átfogóbb ismereteket tudjunk átadni a minőségi szabadidő eltöltéséhez, a megelőző – preventív – jellegű programjainkkal utat mutassunk az általános egészségügyi állapot javításához, amelynek többek között a munkaerőpiac alakulására is nagy hatással van. Mivel javasolt élethosszig kivitelezhető rekreációs vagy szabadidős sporttevékenységet végezni, a programunk a betegségmegelőző, egészségvédő és egészségmegőrző testmozgásokra épült.

Az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nem minden régióban egyformán és egyenlő eséllyel érhetőek el, ezért programunk az ehhez való hozzáférést is biztosítani szeretné.

Célunk volt Bogácson, hogy az ott élők nagy része válasszon élethosszig tartó mozgásformát, valamint az egészségfejlesztő testmozgás EU ágazati koncepciójának megvalósítása, népszerűsítése is.

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló országgyűlési határozat célrendszerének is meg kívántunk felelni azzal a törekvésünkkel, hogy egységes szakmai elvek alapján olyan egészségfejlesztő és szabadidős program valósuljon meg Bogácson, amely hozzájárul a kínálat bővüléséhez és az esélyegyenlőséghez ebben a kevésbé fejlett térségben.

 

A rendezvényünk célja megegyezik pályázatunk központi céljával, vagyis a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a hozzáférés javítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára, továbbá az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztése, amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételéhez a régióban.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

 

Bogácson a strand vezetője, az önkormányzat sportreferense, a turisztikai iroda vezetője, a helyi lakosok és a szervezetünk szakmai képviselője által megtartott fórumon készítettük el a sportnap végleges forgatókönyvét az előzetes bejárás és szemrevételezés alapján.

A fórumon az önkormányzat és a lakosság képviselői részére a bogácsi programunk célját is bemutattuk, a strand adta sportolási lehetőségek kihasználása, szabadidős sportágak népszerűsítése is a település és környéke lakóinak számára.

A strand vezetőségével és az önkormányzattal egyeztetve a sportnapon mindenki, aki a sportnapunkra jelentkező és regisztráló, és résztvevő ingyenes belépőt kapott.

A helyi lakosság érzékenyítését a programunkra, a turisztikai iroda és a szakmai megvalósítóink végezték el.

A bogácsi garantált sportprogram rendezvényünkre is a felkészülés során kialakítottuk az aktuális menetrendet, ami nagyon fontos volt, mert a strand sportterületei és beépített sporteszközei adottak voltak, ezért alkalmazkodnunk kellett az adottságokhoz.

A helyszínek előkészítését a rendezvényszervező profi animátorai, valamint a projektben dolgozók végezték, az előzetes tervek alapján, színvonalasan.

A helyszín minden szempontból kiváló volt, a programelemek megvalósításához kellő mennyiségű és minőségű terület és a strand sporteszközei álltak rendelkezésre.

Viszont a program területek szétszórtsága miatt koordinált szervezéssel és beosztással kellett a rendezvényt összefogni.

A garantált sportprogram megvalósult programelemei a következők voltak:

 

– Asztalitenisz

– Buborékfoci

– Segway

– Elektromos roller

– Tandem

– Tollaslabda

– Strandröplabda

– Zumba

– Trambulin

– Jumping

– Vízi aerobic

– Szkander

 

A strand által kínált sporteszközöket nagyszerűen bevontuk rendezvényünk programjába, ezáltal tudtuk bővíteni a programok számát és helyét.

 A rendezvény szakmai szempontból igen sikeres volt. A létszám megfelelő volt, nagy érdeklődést tanusítottak a résztvevők, az előzetes figyelemfelhívás jónak bizonyult.

A résztvevők kiválóan érezték magukat, sok család vett részt a jó hangulatú rendezvényen, hétvégi szabadidős sportprogramként.

 Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

 

Kelt.: Eger, 2019. augusztus 03.

 

 

 

A programterv az alábbi megvalósítési részletezés alapján teljesült

 

Megvalósulási helyszínek:

Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő területe

Labdarúgó pálya:

A kispályás futball bajnokság szabályos kialakítású pályán 6+1 fős / 4 csapat részvételével történt.

A kispályás buborékfoci bajnokság szabályos kialakítású pályán 3-3 fős / 4 csapat részvételével zajlott le.

1 db Trambulin max.5 fős részvétellel,

2 db Asztalitenisz asztal 2 fő/4 fős részvétellel,

Zumba 1 előadó közreműködésével nagylétszámú csoportos részvétellel

Strandröplabda bajnokság 3-5 fős csapatok részvételével,

Tollaslabda bajnokság 2 és 4 fős részvétellel zajlottak le.

10 db Elektromos rolleren volt lehetőség mozogni, 1 fő vehette igénybe egyszerre.

5 db Segwayt mutattunk be a lakosságnak  1 fő vehette igénybe egyszerre eszközönként.

5 db Tandem kerékpár 2 fő vehette igénybe egyszerre.

Jumping – egyszerre 5 fő vehette igénybe, próbálhatta ki.

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak  körforgásszerű váltásokkal.

A résztvevők számára pihenés céljára sátrakat és sörpadokkat asztalokkal biztosítottunk

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

 

A Bogácsi sportnapon a sporteszközök használatában, a sportágak gyakorlásában a programokon 228 fő vett részt.

 

Kelt.: Eger, 2019. 08. 03.

 

Megszakítás