5. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

BÉLAPÁTFALVA

 

Rendezvény szakmai beszámoló

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Időpont: 2019. április 07. 9:00-15:15 óra.

Helyszín: Bélapátfalvai Tanuszoda és környéke, 3346. Bélapátfalva, Sport u. 2.

Résztvevők száma: 240 fő.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina HARMÓNIA E. E. képviselő.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A rendezvényünk fő célja megegyezik pályázatunk központi céljával, vagyis a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a hozzáférés javítása, különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára, továbbá az egészséges életvezetési kompetenciák fejlesztése.

A bélapátfalvai rendezvényünk célja volt továbbá az úszás, a futás és az aquatlon sportág népszerűsítése is a régió fiatal lakóinak számára.

A rendezvény megszervezésével célul tűztük ki, hogy a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradása csökkenjen.

Célunk volt a program lebonyolításával a polgárok életminőségének javítása, az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési fejlesztések megvalósítása, a szabadidősport elő mozdítása, a mozgás gazdag életmód elterjesztése, a rendszeres testedzés megvalósítása.

Részcélként tűztük ki, hogy fejlődjön a lakosság egészségtudata, javuljon az egészségszintje.

 

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Előzetes fórum és felkészülés során a bélapátfalvai garantált sportprogram rendezvényünkre is kialakítottuk az aktuális menetrendet, az EVUK Tanoda szakembereinek közreműködésével.

A garantált sportprogram megvalósult programelemei a következők voltak Bélapátfalván:

 

Úszóverseny:

A helyszínek előkészítését a rendezvényszervező animátorai, Bélapátfalvai Tanuszoda munkatársai, valamint a projekt szakmai megvalósítói végezték, az előzetes tervek alapján, kiváló színvonalon.

A úszó programok a Bélapátfalvai Tanuszodában négy korosztályban és 25 fős csoportokban lettek lebonyolítva a helyszíni nevezések alapján. 

A 6 pályás 25m-es medence kiválóan alkalmas volt a program lebonyolítására.

 

A közös bemelegítést Erdélyi Krisztina vezényletével ejtették meg az úszás előtt, majd 100 m, 200 m, 300m, 400 m és 500 m gyorsúszásban mérettettek meg a résztvevők.  Nagyszerű korosztályos versenyek kerültek megrendezésre, mely kiváló hangulatban telt el és meglepően ígéretes eredmények születtek a medencében.

 

Futóverseny:

Futó programokat a régi cementgyár bitumenes szervízútján és a környező utcákban bonyolítottuk le négy korosztályban, 1 km, 1,5 km, 2 km és 3 km távon.

Mindkét helyszín elnyerte a résztvevők tetszését,  szakmai szempontból is megfelelő és sikeres volt. Kiválóan érezték magukat, sok család is részt vett aktívan a rendezvényen, hétvégi programként. Több mozgássérült, köztük Czene Gábor válogatott parasportoló is részt vett a rendezvényen.

 

Kelt: Eger, 2019. április 07.

 

  

A programterv az alábbi megvalósítási részletezés alapján teljesült

 

Megvalósulási helyszínek:

A Bélapátfalvai Tanuszoda adott otthont az úszásnak, a sportág versenyszabályainak meg-

felelően az EVUK Tanoda szakembereinek levezetésével.

A versenyprogramok négy korosztályban és 25 fős csoportokban lettek lebonyolítva a helyszini

nevezések alapján.   

 

Futóverseny helyszíne:

A futóverseny szakaszos, ütemezett megvalósításai, a település kijelölt és lezárt területein

valósult meg Bélapátfalva, Sport utca és környékén.

A futóprogramok négy korosztályban lettek lebonyolítva az EVUK Triatlon szakosztály szak-

emberei közreműködésével és a helyszíni nevezések alapján.

Az egyenlő hozzáférés elvén alapulva a programhelyszínek csoportonkénti ütemezéssel

és átjárhatósággal minden résztvevő részére elérhetővé váltak a körforgásszerű váltásokkal.

A kialakított sportpályák és programhelyek megfeleltek a szakmai és biztonsági követelményeknek, melyeket az animátorok és szakmai megvalósítók felügyeltek.

 

A Bélapátfalvai sportnapon a sportágak gyakorlásában a programokon 240 fő vett részt.

(Sportprogramokon a résztvevők saját egyéni felszereléseiket viselték illetve, használták fel.)

 

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során  végig betartottuk.

Kelt: Eger, 2019. április 07.

 

 

Megszakítás