4. SZ. RENDEZVÉNY

GARANTÁLT SPORTPROGRAM

ÁTÁNY

SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

Helyszín: Átányi Általános Iskola, 3371. Átány, Szabadság út 28.

Időpont: 2018.október 19. 10:00 – 16:15 óra.

Résztvevők száma: 224 fő.

A beszámolót összeállította: Farkas Tibor VEXTON KFT képviselő.

 

  1. Tevékenység célja (aktuális tevékenységek általános leírása, céljai):

A rendezvényünk fő célja a hátrányos helyzetű és szegénységben élő családok számára történő minőségi szabadidővel, szabadidősporttal, alapvető egészségtudattal kapcsolatos információk átadása és ismeretek terjesztése volt. A roma lakosság bevonása a szabadidős mozgásokban történő aktív részvételbe, amely választási lehetőséget teremt számukra az eddigi élethelyzetükből való kilépésre, általános egészségi állapotuk felmérésére és javítására. A felismerés lehetőségét megteremteni számukra, mely ösztönzőleg hat a mindennapi életük során meghozott döntéseikre, hiszen az egészségtudatosság, munkatudatosság döntően kihat, és előre mozdítja életminőségüket, az oktatásban történő aktivitásukat, esetleges munkavállalási terveiket. Új, számukra ismeretlen készség-képesség halmazra való rálátást szerettünk volna biztosítani részükre.

A népegészségügyi kiadások csökkenéséhez kiválóan hozzájárulhat a hátrányos helyzetű régiókban történő, nemcsak eseti, de folyamatos szervezés által biztosított sportolási lehetőség, ezenkívül esélyt kapnak az általános helyzetben lévő régiókhoz történő felzárkózáshoz.

Közvetlen célunk volt, hogy a projekt megvalósítása közben nyújtsunk marandandó élményt legalább 220 fő átányi és környékbeli, hátrányos helyzetű lakos számára.

  1. A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

 

A felkészülés során kialakítottuk az aktuális és mindvégig pontos menetrendet. Az előzetes felmérés alapján, helyszínrajz és programterv segítette a programhelyek kijelölését, helyszínek előkészítését, amik a település adottságainak és a program helyszínek átjárhatóságának megfelelően lettek kialakítva a rendezvényszervező munkatársai, az animátorok, valamint projektben résztvevő szakmai megvalósítók által.

Átányban a sportprogram megvalósult programelemei a helyi igények és lehetőségek alapján és csoportosan ütemezet kivítelezéssel a következők voltak: kispályás futball bajnokság, buborékfoci, lézerharc, íjharc, trambulin, asztalitenisz, ökölvívás, fitnesz bemutató és zumba, az Átányi Általános Iskola sportudvarán és környékén. A szilárd talajt igénylő eszközök használatát, a segway, elektromos roller, tandem, kerékpár túra a település kijelölt, zártan biztosított területein tudtuk levezetni.

A rendezvény időjárási és szakmai szempontból igen sikeresnek minősíthető. A létszám megfelelő volt, nagy érdeklődést tanusítottak a résztvevők, az előzetes program egyeztetés és népszerűsítés jónak bizonyult. A legnépszerűbb sportágak a következők voltak: buborékfoci, kosárlabda, labdarúgás, lézerharc, íjharc, trambulin, zumba, segway, elektromos roller, kerékpár és  tandem. A fiatalság nagy részvételi hajlandóságot mutatott a programban való részvétel iránt. A kerékpártúra és tandemezés is nagyon népszerű volt, az innovatív elektromos sporteszközök használatát szinte azonnal elsajátították. A jól ismert futball természetesen alapmozgás szinte mindenhol jelen van, de  a buborékfocival sikerült meglepni őket, a másik nagyon népszerű programelemnek ez számított. A zumba és fitneszbemutató Jordán Mária vezetésével a hölgyeket vonzotta elsősorban, de fiuk is nagy kedvvel kapcsolódtak be. A lézer és íjászharc az eddigi programokon is nagyon bevált, ez most sem volt másként. Az ökölvívás is nagyon népszerű a hátrányos helyzetű fiatalok körében, az adott élethelyzetükből történő kilépési lehetőséget látnak benne. Erdélyi Mihály ökölvívó edzőként látványos bemutatót és a sportágra jellemző használati eszközöket is bemutatott az érdeklődők részére láttuk, hogy a sportprogram eredményeként sikerült megvalósítani azt a célunkat, hogy a társadalmi esélyegyenlőség megnyilvánuljon a szabadidősport keretein belül, a fizikailag inaktív életvitelből kimozdítsuk a lakosságot. Minden közösségben a mintaadás az egyik legfőbb örökítéses módszer, így a fiatalok bevonása elsődleges szerepet kapott, hogy jelenlegi és jövőbeni ismereteikkel képesek legyenek változtatni az utánuk jövő generációk szemléletén. Az új innovatív és  a hagyományos szabadidős sportágak megismertetése kiemelt jelentőséget kapott ebben a régióban, ahol eddig nagyon alacsony volt az aktivitás minden életterületen. A visszajelzések alapján azt a következtetést vontuk le, hogy sikerült a hátrányos helyzetű lakosság körében felébreszteni az igényeket az egészséges életvezetés iránt. Azzal a kéréssel fordultak felénk, hogy a jövőben több ilyen rendezvényt szervezzünk számukra.

Az esélyegyenlőségi, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a közbiztonsági jogszabályokat ezen a rendezvényen is kiemelten fontosnak minősültek, az előkészítése és lebonyolítása során végig betartottuk azokat.

 

Kelt.: Eger, 2018. október 19.

Megszakítás