Fórum programleírás – szakmai beszámoló

Európai és hazai ajánlások a napi testmozgás mennyiségét illetően

 

 

PÉLDAKÉPEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ, VAGY ANIMÁTOROK ÁLTAL VEZETETT, LAKOSSÁGI KOMPLEX SPORTPROGRAMOK, SZABADIDŐS SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉSE

 

 

Helyszín: Tardona Polgármesteri Hivatal, Kossuth Lajos utca 37.

Időpont: 2020.06.23. 11:00-12:00.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a  HEF Egyesület képviselője.

A rendezvényen részt vett: 17 fő.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Elsőként Erdélyi Mihály mutatta be szervezetünket és eddigi tevékenységeinket, majd rátért a jelen pályázat adta lehetőségek ismertetésére. Elmondtuk, hogy a tevékenységeink célja a szabadidősport elterjesztése, megismertetése, az inaktív életet folytató személyek bevonása a több állomásból álló, a régióban hátrányos körülmények között élő célcsoport részére, sportprogramok keretében.

Szeretnénk, hogy a projekt által megvalósulna az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, valamint olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti. Ezeket szem előtt tartva kívánjuk megtartani rendezvényeinket a 3 év alatt összesen 34 helyen.

A lakosság élethosszig tartó, rendszeres testmozgásra ösztönzése mindannyiunk érdeke.

 

A fórum második részében Erdélyi Mihály ismertette a jelenlévőkkel a július 17-i tardonai példaképes sportprogramunkat. Elmondtuk, hogy célunk újfent a minőségi szabadidő eltöltés lehetőségeinek bemutatása, amely biztosítja a preventív jellegű és egészségfejlesztő komplex testmozgásokat, mind az egészséges mind a fogyatékkal élők és mind a hátrányos helyzetűek számára. Rendezvényünk konkrét programjáról elmondta, hogy a tardonai sportpályán és a mellette található rendezvényteremben a következő elemeket tartalmazó sportnap lebonyolítását tervezzük: buborékfoci, lézerharc, segway, elektromos roller, trambulin, asztalitenisz, csocsó, tandem, röplabda, kötélhúzás, váltóverseny, de tervezve van a zumba és a gymstick bemutató, ami egy speciális eszközzel végzett, zenére történő kondicionáló foglalkozás. Megjelent fórumunkon a Gymstick Ria képviseletében Tatár Beáta is.

Azt is hozzá tette, hogy a sportnapunkon bemutatunk egy helyi kötődésű sportolót, sportszakembert példaképként a fiatalok és a lakosok épülése céljából. Személye jelenleg nem publikus, a helyszínen meglepetésnek szánjuk.

A fórum résztvevői nagyon örültek a különleges elemek sorát tartalmazó, általunk kínált sportprogramnak, kíváncsian várják az új, ismeretlen eszközök kipróbálását.

Gór Emőke aggályát fejezte ki, ha esik az eső, van-e B tervünk?

Erdélyi Mihály elmondta, hogy eső esetén egy egyszerűbb programot tudunk lebonyolítani a sportpálya mellett található rendezvényteremben, ebben az esetben elektromos eszközeinket nem használhatjuk balesetveszély és meghibásodás miatt.

Ezekkel az eszközökkel a rendezvényteremben csak bemutatót tudunk tartani. Az asztalitenisz, csocsó, a trambulin üzembe állítható, de a zenés-táncos bemelegítés program is bővíthető, csakúgy, mint a váltóverseny. Ebben az esetben is tudunk fogadni akár 250 fő résztvevőt is.

Pál Lilla is aggályát fejezte ki a COVID helyzet kapcsán. Elmondtuk neki és a jelenlévőknek, hogy mindenben a fennálló törvényeknek megfelelően járunk el. Orvossal, fertőtlenítő stábbal, mindenkinek kötelező kézfertőtlenítéssel készülünk. Amennyiben központilag más rendelkezés lép érvénybe, a rendezvény, a résztvevők egészsége érdekében elmarad. Véleményünk szerint  a Covid miatt bezárt emberek kiszabadulni vágynak, így reméljük, sokan keresik fel rendezvényünket.

 

A fórum harmadik részében az Európai és hazai ajánlások a napi testmozgás mennyiségét illetően címmel dr. Honfi László tartott egy előadást, az elhangzottak a következőképpen foglalhatók össze.

A nemzetközi és a hazai ajánlások nagyjából megegyeznek abban a kérdésben, hogy mennyi legyen a napi és a heti edzés mennyisége és gyakorisága.

Nemzetközi szinten a szakemberek a következő edzésmennyiséget ajánlják az embereknek, ezeknek a mennyiségeknek már van edzéshatása.

Ezek nagyjából hasonló edzésmennyiséget jelentenek, de gyakran más mértékegységgel kalibrálva.

 • Heti 2000 Kcal elégetése (Paffenbarger).
 • Napi 200-300 Kcal elégetése, mésékelt intenzitással (Powell).
 • Napi 30-60 perc gyaloglás (Dallas Aerobic Center).
 • 6 x alapanyagcsere energia felhasználás alatt rossz prognózis.
 • 10 x alapanyagcsere energia felett nem javul a prognózis.
 • Napi 45 perc = heti 1500 Kcal (Leon).
 • Amerikai Sportorvosi Kollégium:
 • Heti 3-5 alkalom.
 • Fogyasztásra 60-70 %-os munkapulzussal.
 • Keringési-légzési betegségek megelőzésére 70-85%-os munkapulzussal.
 • Egy edzés 15-60 perc + bemelegítés és levezetés.

Magyar szakemberek érthetőbben, lesarkítva a következő edzésmennyiséget ajánlják hetente, ami lényegében mennyiségileg megegyezik a külföldi ajánlásokkal. Az egészség-megőrzéshez, betegség-megelőzéshez rendszeresen (hosszú hónapokon-éveken keresztül), gyakran (hetente legalább háromszor), alkalmanként legalább fél órán keresztül pulzusunkat folyamatosan 180 mínusz életév szinten kell tartani. Ez a minimális mennyiség, aminek valós edzéshatása már van.

Bár az egészséges életmód és a mozgás fontosságát hangsúlyozó reklámok, hirdetések el-eljutnak az emberekhez, de ezek sem reklámidőben, sem hatékonyságukban nem tudják ellensúlyozni a fogyasztásra vagy inaktivitásra serkentő termékek hatását. A tömegeket rendszeresen megmozgató rekreációs sport mozgalomszerű elterjedésétől még nagyon messze vagyunk, pedig a cél az lenne!

Az előadás után Bolacsek Gyula azt a kérdést tette fel, igaz-e az, hogy 6000 lépés minden nap elég fizikai terhelést jelent az edzettség szempontjából. Azt a választ kapta, hogy egy idős ember esetében ez elégséges terhelést jelenthet, de a szakirodalom szerint a többi korosztályban napi 10 000 lépés az a terhelésmennyiség, aminek az egészség megőrzése szempontjából komoly értéke van. Ez is legalább közepes tempójú gyaloglást kell, hogy jelentsen. Már telefonokra is letölthetők applikációk, pedométerek (lépésszámlálók), amivel figyelemmel kísérhetjük a napi fizikai aktivitásunkat, lépésszámban kifejezve.

Kerekes Dániel kérdése az volt, hogy edzés után mennyi időt kell adni a pihenésre, regenerálódásra. A válaszból kiderült, hogy erre különösebb szabály nincs.

Minél többet edzettem, annál hosszabb a regenerációs idő. Minél edzettebb vagyok, annál rövidebb lehet a pihenőidő két edzés között.

A fórumon megjelentek megköszönték az értékes információkat, egy jó hangulatú, élénk érdeklődést kiváltó fórumon vehettek részt a jelenlevők.

A helyi lakossággal való közvetlen kapcsolat kialakításában, a sportnap reklámozásában, a rendezvényhelyszín előkészítésében szívesen segítenek majd a tardonai önkormányzat tagjai, dolgozói, élükön Czakó Tivadar polgármesterrel.

 

Kelt: Eger, 2020.06.23.

  

Megszakítás