Fórum programleírás – szakmai beszámoló

A RENDSZERES SZABADIDŐSPORT BIZTOSÍTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI A TELEPÜLÉSEKEN

 

 

Helyszín: Önkormányzati Hivatal, Rudabánya, Petőfi u. 3.

Időpont: 2019. április 29. 09:00-10:00 óra.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a Harmónia Egészségfejlesztési Egyesület képviselője.

 

A fórum szervezését és levezetését szerződött partnerünk a Harmónia Egészségfejlesztési Egyesület és a helyi Ruda-Kai Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület, közösen kiszervezett tevékenység keretében végezte el.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A választott téma előtt sor került projektünk bemutatására, ahol  a szervezet vezetője, Erdélyi Mihály ismertette a legfontosabb tudnivalókat. A sportszövetség nyertes projektjében olyan sportesemények megtartásával kívánja a regionális, hátrányos helyzetben lévő településeken élőket mozgásra buzdítani, melyekre önmaguk erejében nem lennének képesek.                                 A sporteseményekkel a pályázat céljaihoz igazodunk, szögezte le: az elmaradott térségben  élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön; az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat. A lakosság nem elhanyagolható hányadát alkotják a fogyatékkal élők is. A pályázat keretein belül nekik is lehetőséget nyújtunk minden mozgásformára, sőt, támogatjuk őket abban, hogy egy életre szóló sportot űzhessenek.

 

A második részben, a bevezető, dr. Honfi László által tartott szemléletformáló előadásából a jelenlévők megtudhatták, hogy probléma a településeken, hogy nincs kulturális és sporttér, hiányzik az emberekből a motiváltság.                         A rendszeres szabadidősport iránti igény felkeltésében és kielégítésében mindenképpen felkészült szakemberekre van szükség, akik ma gyakran hiányoznak a településekről. Anyagiak hiánya is nehezíti a probléma sikeres kezelését, különösen a sokszorosan hátrányos helyzetű romák esetében. Komoly szervező munkával és kellő motivációval a szabadidősport elérhető a romák számára, ami segíthet társadalmi felzárkóztatásukban, egészségtudatosságuk kialakításában. Az esélyteremtés is megvalósulhat azzal, ha fizikailag aktív élet felé indulnak el a fiatal romák. Fontos, hogy a szervezéshez a településen élő szakemberekre lenne szükséges, ami nagyon ritkán fordul elő.

Az alapítványok, tanodák, iskolák szerepe nagy az érdeklődés felkeltésében. Családon és iskolán kívül fontos az önkormányzat szerepe is, az önkormányzat nem kerülhető meg a sportprogramok szervezése tekintetében.

Az is megoldásra váró probléma, hogy a rászorulók gyakran elkezdik a sportot a  pályázat adta térítésmentes lehetőséggel,  melynek befejeztével már csak a térítéses lehetőségek maradnak, amelyet nem tudnak kifizetni, így abbahagyják idővel a szabadidősportot.

A leszakadóban lévő társadalmi rétegek számára a sporthoz inkább passzív, mint aktív időtöltési formák kapcsolódnak. Mindez fokozottan igaz a nőkre, az idősekre és a községben élőkre, akik közül a nők elsősorban érdeklődés hiányára, az idősek főként egészségi állapotukra hivatkozva, míg a községben élők a lakóhelyükön elérhető sportolási lehetőségek szűkössége miatt maradnak távol a sportolástól. Tömegeket érint ez a jelenség.

A pályázatunk segítségével ezen a területen is próbálunk változást elérni.

 

A fórum harmadik részében a hamarosan Rudabányán megrendezésre kerülő garantált sportprogramunkat ismertettük a fórum résztvevőivel. Bemutattuk hogy a rendezvényt a rudabányai rendezvénytéren és szabadidőparkban rendezzük meg, reggel 9 órál várjuk a sportolni vágyó lakosságot, és az érdeklődöket is.

A tervezett programon a következő sporteseményeket szervezzük meg és eszközöket vonultatjuk fel: családi és baráti sportvetélkedők, küzdősport bemutató, futball bajnokság, röplabda, kosárlabda, buborékfoci, lézerharc, trambulin, asztalitenisz, váltóverseny, kötélhúzás,  zumba bemutató, segway, elektromos roller, tandem.

A Kerepesi István vezette Ruda Kai karate-bemutatóját nagy várakozás előzi meg, jó lehetőségnek tartják a fiatalok bevonását az aktív sportba. Az elektromos eszközök, ahogyan eddig is minden programunkban, nagy érdeklődésre tesznek szert, mert elsősorban teljes mértékben elérhetetlenek ebben a térségben, másodsorban napjaink egyik fő vonzereje, főleg ott, ahol a hagyományos sportok – futball, kispályás futball, kerékpár, természetjárás stb. – jellemzően az adott hely sportéletéhez már jó ideje hozzátartoznak.

 

 

Szobota Lajos (polgármester, Rudabánya Önkormányzata) örömét fejezte ki, hogy színvonalas szemléletformáló előadást hallottak, továbbá annak is nagyon örült, hogy ilyen sokelemes, nagy volumenű sportprogramot kap Rudabánya városnak és vonzáskörzetének nagy mértékben hátrányos helyzetű a lakossága. Minden segítséget megadnak a programhelyszínek előkészítéséhez, segítik a program népszerüsítését is, hogy minél többen jelenjenek meg a rendezvényen.

Dr. Novák Nikoletta (Rudabányí Önkormányzat részéről) szerint a jelenlévők egyrészt meglepődtek, másrészt örültek az ismertetett sporteszközök hallatán. Különösen a számukra eddig ismeretlen elektromos sporteszközeink keltették fel a figyelmüket és a kíváncsiságukat, így a segway, az elektromos roller és a lézerharc. A hagyományos versenysportágak is tetszenek nekik (labdarúgás, röplabda, kosárlabda). A tervezett játékos sportvetélkedők, váltóversenyek, kötélhúzás is szerinte kiváló lehetőségnek ígérkezik.

A fórum résztvevőinek aggálya csak az időjárás és a megfelelő létszám miatt volt.

 

Kelt.: Eger, 2019. 04.29.

 

Megszakítás