Fórum programleírás – szakmai beszámoló

TÉMAKÖR: EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

 

 

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ és SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

Helyszín: Putnok Városi Sportcsarnok terme,  Putnok, Bajcsy Zs. út 21.

Időpont: 2019. május 07. 09:00-10:00 óra.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a HEE képviselője

A fórum leszervezését és levezetését szerződött partnerünk a Harmónia Egészségfejlesztési Egyesület a Putnoki Önkormányzattal közösen kiszervezet tevékenység keretében végezte el.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A választott téma előtt sor került projektünk bemutatására, ahol  a szervezet vezetője, Erdélyi Mihály ismertette a legfontosabb tudnivalókat. A sportszövetség nyertes projektjében olyan sportesemények megtartásával kívánja a regionális, hátrányos helyzetben lévő településeken élőket mozgásra buzdítani, melyekre önmaguk erejében nem lennének képesek.

A sporteseményekkel a pályázat céljaihoz igazodunk, szögezte le: az elmaradott térségben  élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön; az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat. A lakosság nem elhanyagolható hányadát alkotják a fogyatékkal élők is. A pályázat keretein belül nekik is lehetőséget nyújtunk minden mozgásformára, sőt, támogatjuk őket abban, hogy egy életre szóló sportot űzhessenek.

 

Majd a Putnokon 2019. évben megrendezendő garantált sportprogramunkat ismertette a résztvevőkkel. Elmondta, a rendezvény  célja a sporttal és az egészséggel kapcsolatos szemlélet pozitív irányba alakítása, valamint az új szabadidősportos eszközök, módszerek bemutatása a lakosság, és kimondottan a hátrányos helyzetű réteg számára, utóbbiak azért fontos, mert helyzetükből kifolyólag nincs lehetőségük ezekhez az eszközökhöz hozzájutni.

A résztvevők aggálya szerint hagyományos sportágakkal nem lehet tömegeket megmozgatni. Erre reagálva ismertettük a programelemeinket, amelyek igen sok új sportágat (segway, elektromos roller, lézerharc, buborékfoci) tartalmaz, és ezek a sportágak alkalmasak arra, hogy az elvárt létszámot megmozdítsák, behozzák a rendezvényre.

Ismertette azt is, hogy a programjainkat időjárástól függően két helyszínre terveztük: a Putnok  Városi Sportcsarnokot körbevevő nagy kiterjedésű füves felületre, és az általános iskola sportpályáira, illetve esős idő esetén a sportcsarnokba. Már reggel 9 órától igénybe lehet majd venni a szabadidős programokat, melyekből a következőek szerepeltek a tervezetben: kispályás futball az általános iskola műfüves pályáján,  zumba, kosárlabda / zsákolóverseny, buborékfoci, asztalitenisz, sakk, családi váltóversenyek, kötélhúzás, csocsó, segway, elektromos roller. A fórum résztvevői örültek a rendezvénynek, kiváló lehetőséget látnak arra, hogy új, minden korosztály számára megfelelő sportolási lehetőségeket ismerhetnek majd meg. Érdekesnek ítélték előre is a buborékfocit, a segwayt és az elektromos rollert.

A fórum második részében a résztvevők Jordán Mária (Harmónia Egyesület) előadásában megismerhették az egészség és az egészséges életmód jelentéstartalmát és jelentésterjedelmét, amit röviden az alábbiak szerint összegezhetünk.

Egészség:

Az életműködés zavartalansága, a szervezet, illetve a szervek betegség nélküli dinamikus állapota. Az egészség a teljes testi, lelki, szociális és intellektuális jól-lét állapota, tehát nem csupán a betegség, illetve a testi teljesség hiányát jelenti. Addig vagyunk egészségesek, amíg alkalmazkodni tudunk a szó teljes: testi, lelki, szociális és intellektuális értelmében.

Egészséges életmód:

Az életmód nem más, mint a viselkedésminták gyakorlati megvalósítása.

Alapelveit olyan rendezőelvek határozzák meg, mint a táplálkozás, a rendszeres fizikai aktivitás, rekreáció, testi-lelki higiéné. Ide sorolhatjuk még a problémamegoldó magatartást, a megfelelő

stresszoldó technikák alkalmazását, az optimista életszemléletre törekvés, továbbá a hatékony szabadidő eltöltésének képességét.

Kiderült a fórumon, hogy az életmód és az egészséges életmód jelentésével az emberek nem igazán vannak tisztában.

Bakai Vilmos azután érdeklődött, milyen időközönként lehetne újabb és újabb széles spektrumú beszámolókat tartani a mozgás és egészség kapcsolatáról, amelyet többen helyeseltek.

Tóthné Győr Erzsébet szerint fiatal és dinamikus orvosokat is be lehetne kapcsolni az egészséges életmód ismertetésébe.

A résztvevők egyöntetű véleménye szerint szükség lenne számukra hasonló, felvilágosító jellegű programokra.

A Fórum harmadik részében a résztvevők különböző sportágakban (asztalitenisz, sakk és kártya) levezető jó hangulatú programokban vehettek részt ami után zárásként hasznos szakmai tapasztalacsere volt.

 

Kelt.: Eger, 2019. 05. 07.

 

 

Megszakítás