Fórum programleírás – szakmai beszámoló

Szabadidős és rekreációs tevékenységi területek, típusok

 

 

Példaképek részvételével zajló, vagy animátorok által vezetett, lakossági komplex sportprogramok, szabadidős sportesemények szervezése

 

 

Helyszín: Művelődési Ház  (IKSZT- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér )

3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

Időpont: 2021. június 18. 14:00-15:00

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a HEF képviselője.

 

  1. Tevékenység célja: aktuális tevékenységek általános leírása, céljai:

A választott téma előtt sor került projektünk bemutatására, ahol  a szervezet elnöke Erdélyi Mihály ismertette a legfontosabb tudnivalókat. A sportszövetség nyertes projektjében olyan sportesemények megtartásával kívánja a regionális, hátrányos helyzetben lévő településeken élőket mozgásra buzdítani, melyre önmaguk erejében nem lennének képesek.

A sportrendezvényekkel a pályázat céljaihoz igazodunk szögezte le, az elmaradott térségben  élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön, az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat. A lakosság nem elhanyagolható hányadát alkotják a fogyatékkal élők is. A pályázat keretein belül nekik is lehetőséget nyújtunk minden mozgásformára, sőt, támogatjuk őket abban, hogy egy életre szóló sportot űzhessenek.

 

Elmondta, a mátraterenyei rendezvénnyel is célunk, a sporttal és az egészséggel kapcsolatos szemlélet pozitív irányba alakítása, valamint az új szabadidősportos innovatív eszközök, módszerek bemutatása a lakosság, és kimondottan a hátrányos helyzetű réteg számára, utóbbiak azért fontos, mert helyzetükből kifolyólag nincs lehetőségük ezekhez az eszközökhöz hozzájutni. Jelen programjaink Mátraterenyén és környékbeli településeken várható jövőbeli hatásai: pl. – helyi közösségek fizikai és szellemi aktivitásának és egészségének erősítése, növekvő rekreációs és sportolásra alkalmas felületek jelennek meg a települések területén.

 

Majd a fórum második részében elnök úr bemutatta a példaképes sportprogramot,  amit 2021. június 26-án 13:00-órától rendezünk a Mátraterenye – Homokterenyei Sportpályán, amelyre minden korosztályt, sportolni vágyót  szeretettel várunk!

Bemutatta azokat a részben modern, részben hagyományos sportágakat, sporteszközöket amelyeket igénybe vehetnek majd a regisztrált érdeklődők. Ezek a következők lesznek: buborékfoci, lézerharc, segway, elektromos roller, trambulin, asztalitenisz, csocsó, tandem, röplabda, tollaslabda, zumba és kispályás labdarúgó-bajnokság, ami egász délután folyamatosan zajlik majd.

Elmondta azt is, hogy egy korábbi sportbeli, ismert helyi embert is bemutatunk majd példaképként, hogy az ő életútja minta legyen a helyi lakosok, elsősorban a fiatalok számára.

 

A résztvevők figyelmesen, érdeklődéssal hallgatták a rendezvény részleteit, látszott viselkedésükön, hogy kíváncsian várják az egészségfejlesztő sportnapot.

Danyi Patrícia azt kérdezte, az elektromos eszközök mennyire veszélyesek? 

Elmondtuk, hogy használatuk előtt az animátoraink felkészítik, megtanítják biztonságos használatukra, így nem lehet probléma. Az igaz, hogy komoly odafigyelés, kellő koncentráció, egyensúlyozó kézség szükséges a sportolók részéről.

Nagy Anikó hogy a járványhelyzetben jó-e egy ilyen nagy létszámú rendezvényt lebonyolítani?

Dr. Honfi László elmondta, hogy az érvényben lévő járványügyi előírásoknak megfelelően biztonságosan megvalósítható, lebonyolítható a tervezett rendezvény. A sportnap szabadtéren lesz, itt a szabályok szerint az 500 fő alatti rendezvények maszk és védettségi igazolvány nélkül megtarthatók, a szabadtéren a fertőzés továbbterjedésének esélye elhanyagolható.

Végig jelen lesz a rendezvényen egy orvos is, továbbá egy 10 fős, kimondottan erre a célra felállított csapat végzi majd folyamatosan a különböző gyakorlóhelyeken a a fertőtlenítést a használt sportszereken és a résztvevőknél is.

Sipos Istvánné arról érdelkődött, hogy az idősebb korosztály számára mely sportágak vehetők igénybe. Megtudta, hogy az elektromos eszközeink is bátran használhatóak, a szépkorúak is hamar elsajátítják azt, emellett a hagyományos sportágak pl.a tollas, röplabda, csocsó, de akár a ping-pong zumba is javasolt még  számukra.

Molnár Viktor a labdarúgó mérkőzés lebonyolítása iránt érdeklődött, arra volt kíváncsi, kik vehetnek részt rajta, lehet-e rá nevezni, vagy megvannak már a csapatok??

Bartha Krisztián a Mátraterenyei Sportegyesület (MTSE) tagja, és a foci bajnokság egyik szervezője elmondta, helyi és a környező település, roma önkormányzatok, hátrányos helyzetű lakosság részvételével zajló kispályás labdarúgó mérkőzést tervezünk, körmérkőzéses formában 4 csapat részvételével, 2×20 perces játékidőben. Bátran lehet nevezni!

 

A fórum harmadik részében a Szabadidős és rekreációs tevékenységi területek, típusok című előadást hallgathatták meg a résztvevők, amit dr. Honfi László tartott.

A szabadidős és rekreációs tevékenységek köre nagyon tág, számtalan ilyen eszköz áll az azt igénylők rendelkezésére. Ahhoz, hogy némileg átlássuk ezt az összetett rendszert, szükséges a szabadidős tevékenységek tipizálása, azaz tartalmi és formai szempontok szerinti csoportosítása. Az alábbi nagy szabadidős és rekreációs tevékenységi csoportokat különböztethetjük meg:

  • zenés tevékenységek: énekek, körtáncok és körjátékok, néptáncok, ritmusok,
  • manuális tevékenységek: papír és karton, agyag, festészet, gipsz, fa, szövet, fonások, fém, dekoráció, audiovizuális technikák, vizuális technikák, vetítőtechnikák, videó, montázsok, hangtechnikák használati módja,
  • játékok animálása: légkörteremtők, rövid időtartamú teremjátékok, asztali társasjátékok, esti szórakozások, kulturális játékok, nagyobb tevékenységek teremben,
  • szabadtéri tevékenységek és sport: egyéni és csapatjátékok, udvari játékok, erdőben vagy kiránduláson játszható játékok, városi játékok, csillagtúrák, olimpiai játékok, akadályjátékok, búcsúk és bazárok, sátorozás, kertészkedés, természet és környezet megfigyelése: időjárás, víz, föld, levegő, erdő, növények, tengerpart,
  • kifejezést szolgáló drámai játékok,
  • bábjáték, verbális kifejezés, beszélgetések,
  • kulturális tevékenységek, művelődés, önművelés, információgyűjtés.

Pályázatunk céljai szerint a fentiek mind fontos szabadidős és rekreációs tevékenységek, de külön ki kell emelni és gyakrabban alkalmazni azokat, amelyek kellő fizikai aktivitást is igényelnek, illetve a szabadban, friss levegőn végezhetők, mert ezek élettani hatásai a legerősebbek az emberi szervezetre. A fentiek értelmében a szabadidős tevékenységek közül a leghatásosabb a szabadidősport. Általában a sportolás betegségmegelőző, egészségmegtartó, egészségfejlesztő szerepét ugyan elismerik az emberek, sőt, a sportvezetők is, de gyakran nem tekintenek rá konkrét, az egészséget prevenciós szempontból döntően befolyásoló tényezőként. Pedig a sport bármely ágának rendszeres gyakorlása nagymértékben javítja az emberek életminőségét.

A sportnak, benne a szabadidősportnak kiemelkedően fókuszálnia kell a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra (hátrányos helyzetű településeken élő gyerekek és fiatalok, fogyatékossággal élő emberek, nők, romák stb.).

Ezt főképpen a civil szervezetekkel, önkormányzatokkal karöltve lehet végezni, mert az állami sportigazgatás önmagában nem képes kezelni komplex gazdasági-társadalmi válaszokat igénylő problémákat. Különös figyelmet kell fordítani a sportolási lehetőségek földrajzi, anyagi és szociális egyenlőtlenségének csökkentésére. Kedvezmények biztosításával, új szervezési megoldások kidolgozásával kell segíteni az e körbe tartozók bekapcsolódását a rendszeres egészségsportba.

Ma Magyarországon a városokban, nagyobb településeken a szabadidősport inkább a rekreáció felé tolódik, melynek finanszírozása többnyire a résztvevők feladata. Nem igaz ez a HHH-s települések polgáraira, akik esetében a központilag, vagy civil szervezetek, önkormányzatok, továbbá pályázatok által támogatott hagyományos szabadidősportra kell koncentrálni, hiszen anyagilag ez a réteg nem képes megvásárolni a rekreációs lehetőségeket.

Az előadás után több kérdés merült fel a résztvevők között.

Kotroczó Edina azt kérdezte, milyen szempontok érvényesüljenek a lehetséges tevékenység választásánál? Mi alapján döntsünk? Miért értékesebbek a szabadban végzett rekreációs, szabadidős tevékenységek?

Megtudta, hogy a sportágválasztásnál számít a meglévő kínálat, az életkor, a nem, az érdeklődési kör, az egészségi állapot, a testalkat stb, a tevékenység hatását jelentősen fokozzák a természet erői, például a napfény, víz, levegő, így ugyanaz a tevékenység szabadban végezve mindig hatásosabb, mint a teremben folytatott foglalkozások.

 

Kapás Istvántól megtudtuk, hogy a községben magas színvonalú sportélet zajlik, mégpedig a Nádújfalu  Községi Sportegyesület (NKSE) által, akik a közelmúltban jutottak fel a Teke NB I-be.

Ő szabadidejében hetente legalább kétszer tekézik, a teke is mindenkinek ajánlott, aki a sportot és a mozgást szereti, kortól és nemtől függetlenül.

A teke sportág magas szinten fejleszti az állóképességet, a koncentráló képességet, a mozgáskoordinációt (ügyességet), azon belül az egyensúlyérzéket. A sérülés veszélye minimális, hiszen nincs test-test elleni küzdelem. Kiegészítő sportágakkal akár már 10-12 évesen elkezdhető, és azon kevés sportág egyike, amelyik akár 60 éves korig magas szinten, versenyszerűen űzhető.

 

Gyurcsák Tamás alpolgármester, aki a Nádújfaluért Baráti Egyesület elnökeként is képviselte magát,

úgy gondolja, hogy ilyen színvonalas kínálat mellett, 250-300 fő biztosan megjelenik a sportnapon, hozzátette, az önkormányzati hivatal és az egyesület is minden segítséget megad a rendezvény promótálásában, népszerűsítésében, szervezésében, amit mi köszönettel vettünk.

 

Úgy véljük, fórumunk sikeres, mindenben megfelelt projektcéljainknak, sportnapunk promótálására is valóban alkalmas eszköz volt.

A résztvevők szerint máskor is szükség lenne ilyen szemléletformáló, felvilágosító programokra, előadásokra, amelyen szívesen részt vennének.

A végén többen elmondták, hogy a hallottak alapján nagyon jónak ígérkezik ez a sportnap, sikerült felkelteni az érdeklődést, szívesen részt vesznek azon, és sokat tanultak a fórumon.

Az elhangzottak meggyőzték őt arról, hogy érdemes elmenni a rendezvényre, még környezetéből az ismerőseit is magával hívja.

A fórum után helyszíni bejárással felmértük a rendezvény helyszínét, megkerestük az egyes programelemek konkrét helyét, térrajzot készítettünk.

 

Kelt.: Eger, 2021.06.18.

 

Megszakítás