Fórum programleírás – szakmai beszámoló

Az egészség és a szabadidő eltöltése (szemléletformálás)

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ és SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY
KIÉRTÉKELÉSE

 

 

Helyszín: Nógrád megye, Kutasó, Művelődési Ház.

Időpont: 2018.08.18. 15:15-16:15.

A beszámolót összeállította: Farkas Tibor VEXTON képviselő.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A sportnap után, a kutasói Művelődési Házban rendezett fórumon, mint első fórumunkon, bemutatásra került a projektünk Honfi László által. Bemutatta szervezetünket és eddigi tevéákenységeinket, majd rátért a jelen pályázat adta lehetőségek ismertetésére. A projekt széles társadalmi réteget érint, mely biztosítani kívánja a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférés, annak mennyiségi és minőségi javítását.

Célunk, hogy a projekt révén a kevésbé fejlett régiókban, mint amilyen a miénk is, minél több tipusú szolgáltatásfejlesztés valósuljon meg, ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás kínálat álljon rendelkezésre. A projektre kapott támogatás összege közel250 millió forint, a pályázat 3 éves időszaka alatt többek között egészségfejlesztő sporteseményekre, lakossági kampányokra és fórumokra, szemléletformálási kiadványok elkészítésére kerül sor.

 

Ezt követően a résztvevők meghallgatták dr. Honfi László rövid előadását az egészség és a szabadidő eltöltése témakörében. Ezek után az előadó kitért a programok tényleges céljaira.

Kifejtette, hogy a régióban a szabadidős mozgásokat inkább a gyerekek gyakorolják játékos formában, a felnőttek számára ezek nem minden igényt elégítenek ki, a futball kivételével.

A település jellegénél fogva nehezen tudja biztosítani mindazokat a szabadidős tevékenységeket, amelyek a városi közegben könnyebben elérhetőek.

A szakemberek zöme is városban él és dolgozik, így a tárgyi eszköztár mellett a személyi tanácsadás vagy segítség sem áll igazán rendelkezésre.

Ezzel kapcsolatban élénk diskurzus alakult ki, Knapek Gréta azt szerette volna tudni, hogy a települési önkormányzatok vállalnának-e több hasonló rendezvényben közreműködést, amennyiben a szervezetünk rendszeresen megismételné a programokat.

Szili Tamás párhuzomot vont a városi és kistelepüléseken élő emberek életminősége között, de a további felszólalók mind abban egyeztek meg, hogy a testkultúrával kapcsolatos szemléletmód javarészt különböző, ezért a tanácsadások szükségességét fontosnak ítélték meg.

Ennek áthidalására tettek javaslatokat többen is, például azt, hogy a települések saját konditermet – különböző eszköztárral – is fenntarthatnának, bevonva a testnevelő tanárok segítségét, így a rendszeres testmozgás a napi rutinba bevezethető lenne minden aktív és inaktív lakos számára.

Honfi László az egészséges életmód keretén belül a szabadidősport mellett a káros szenvedélyek – alkoholfogyasztás, dohányzás – elhagyását hangsúlyozta különösen, röviden elmagyarázta hogy az alkohol és a dohányzás mellékhatásai szisztematikusan rombolják az egészséges keringést, ezzel óriási kockázatot teremtve a keringési megbetegedések szempontjából, mely hazánkban a vezető halálozási okok egyike. Horváth Anna azt szerette volna megtudni, hogy milyen költségek terhelik az innovatív elektromos eszközök beszerzését és használatát. Honfi László ezek után bemutatta az idősebb korban is elkezdhető szabadidős tevékenységeket, mint pl a nordic walking, a természetjárás, rövid teljesítménytúrák, zumba, az eszközzel végezhető testmozgások közül az asztaliteniszt, kerékpártúrákat, amelyek könnyebben alkalmazhatóbbak az esetleges csökkent fizikai teherbírás mellett.

Ezt követően a megrendezett sportnap kiértékelésére került sor. A szakmai vezető bevezető gondolatai után arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a napi szabadidősport rendezvény hogy sikerült, mit találtak jónak a résztvevők, mely programelemek voltak kevésbé érdekesek és használhatóak számukra, és milyen további javaslataik vannak.

A sportnapot minden hozzászóló résztvevő sikeresnek, jól szervezettnek és nagyon színvonalasnak ítélte. Nagyon élvezték az új szabadidős lehetőségeket, így a buborékfocit, a lézerharcot, az íjharcot, a segwayt, de a többi szabadidősportos lehetőségről is jó véleménnyel voltak, minden eszközt ki tudtak próbálni és használni.  Évente akár többször is szeretnének hasonló színvonalú szabadidősportos rendezvényeket.

A rendezvénnyel kapcsolatban kritika, vagy negatív vélemény senki részéről nem merült fel.

Kelt.: Eger, 2018. 08. 18.

 

 

 

 

Megszakítás