Fórum programleírás – szakmai beszámoló

Társadalmi integráció A szabadidősport által

 

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ és SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Helyszín: Kömlő, Fő út 18-20.Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája.

Időpont: 2019.december 15. 14:00-15:00.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a  HEF Egyesület képviselője.

A rendezvényen részt vett:   26 fő.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Erdélyi Mihály bemutatta szervezetünket, eddigi tevékenységeinket, majd rátért a jelen pályázat adta lehetőségek ismertetésére. A projekt széles társadalmi réteget érint, mely biztosítani kívánja a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférést, annak mennyiségi és minőségi javítását.

A sportszövetség nyertes projektjében olyan sportesemények megtartásával kívánja a regionális, hátrányos helyzetben lévő településeken lévőket mozgásra buzdítani, melyekre önmaguk erejében nem lennének képesek. A sporteseményekkel a pályázat céljaihoz igazodunk, szögezte le, az elmaradott térségben élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön, az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan  mozgásformát, sporttevékenységet amelyet élethosszig gyakorolhat. 

Célunk a helyben lévő lakossság egészségfejlesztése és a sportszolgáltatáspkhoz való hozzáférés biztosítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára az ágazatközi szereplők tevékenységének összehangolásával.

 

Ezt követően a résztvevőknek a jövőre megrendezésre kerülő, kömlői sportnapot ismertette Erdélyi Mihály. Elmondta,hogy a programot a kömlői Sütő András Általános Iskola udvarán és a körülötte lévő pályákon fogjuk megrendezni augusztus 20-án 10.00 órától várjuk

A résztvevők nagy örömmel fogadták az újabb sportnap szervezését, majd megismertettük velük a programban használatos sporteszközöket a kispályás focit és buborékfocit, az elektromos eszközeinket, a hagyományos sportágakat, a tandem biciklit, lézerharcot.

A fórum résztvevőinek első reakciója az öröm volt, hiszen egyes elemeket korábbi rendezvényeinken már megismertek, de több új elem is felkeltette érdeklődésüket, őrültek a gazdagnak minősíthető sportprogramnak.

Bari Rozália több gyerekével jelent meg,  már a korábbi kömlői sportnapjainkon is részt vettek,  érdeklődéssel várják  ezt is, mivel gyermekei számára a modern és hagyományos sporteszközök kipróbálása, használata csak ekkor lehetséges, lévén hátrányos helyzetű családról van szó.

Kállai Sándorné (Kömlői Önkormányzat) azt kérdezte, hogy a trambulint felnőttek is használhatják-e? Azt a választ kapta, hogy általában egyszerre három gyerek használhatja, viszont felnőtt csak egy lehet rajta.

Tóth Csilla kíváncsi volt,  mert úgy gondolta, hogy az elektromos sportszereink veszélyesek. Erdélyi Mihály megnyugtatta, hogy egyáltalán nem veszélyesek ezek az eszközök, mivel az animátorok először megtanítják azok használatát, felkészítik az embereket, az elején pedig csak fékezett tempójú üzemmódban használhatják azt.

Aggályát fejezte ki Suha Anita a járványügyi helyzet miatt. Ha sokan jönnek el, fennállhat a fertőzés veszélye. Erdélyi Mihály elmondta, hogy a fennálló szabályok szerint 500 fő feletti szabadtéri rendezvényt nem lehet csak megrendezni, de mi jó ha 250-en leszünk.

A szabadtéren a távolságtartással, folyamatos fertőtlenítéssel meg lehet előzni a fertőzés elterjedését. Mindezen túl,végig jelen lesz a rendezvényen egy orvos, továbbá egy 10 fős egészségügyi stáb gondoskodik a sporteszközök folyamatos fertőtlenítéséről, ezért biztonságos rendezvényünk lesz

 

A fórum harmadik részében a Társadalmi integráció szabadidősport által című előadás hangzott el, amit Szabó Attila tartott. Előadásában a következőket hallhatták a fórum résztvevői.

A hátrányos helyzetű embereknek, köztük a fejlődésben lévő gyermekeknek egyáltalán nincs lehetőségük a rendszeres, szervezett keretek között megvalósuló sportolásra. A társadalom alsó rétegeihez tartozó egyéneknek kevés esélye van a rendszeres testedzésre, mivel a családok nem tudnak sem időt, sem pénzt a sportolásra fordítani.

Közismert, hogy az iskolák szervezett keretei között kínált sportolási lehetőségek nem elegendőek egy fejlődésben lévő, nagy mozgásigényű gyermek számára. A hátrányos helyzetben lévő családok azonban nem engedhetik meg a plusz sportfoglalkozás költségeit.   Ezért nagy a felelőssége az olyan civil szervezeteknek, mint például a miénk a Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség.

A mi munkánk célja a szociális és egyéb hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése családsegítéssel, fejlesztő és szabadidősport programok biztosításával, a rászoruló fiatalok tehetség-gondozásának támogatásával, az iskolaelhagyás visszaszorítása és a társadalmi integráció érdekében. Ennek megfelelően egyik fő feladatunk az egészséges életmódot elősegítő sportolási és szabadidős lehetőségek megteremtése és támogatása.

A személyiséghez illeszkedő, jól megválasztott sport hozzájárul az általános fizikai, szellemi és érzelmi fejlődéshez. A sportnak elsődlegesen egészségmegőrző szerepe van, de emellett számtalan előnnyel szolgálhat. Testtudatot fejleszt, saját határainkat megismerteti fizikai és pszichés szinten is. A sport által győzelem érzéséhez és a kudarcélményhez is hozzájuthatunk, ami transzferál, kihat későbbi életük más területére is. Önbecsülést adhat számukra, kitartásra és együttműködésre taníthatja őket. A hátrányos helyzetű gyermekek életében előmozdíthatja a társadalmi felzárkóztatást, az előítéletek csökkentését. A mozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket is. A versenyeken megtanulják, hogy célok kitűzésével az eredményesség növelhető.

A szabadidősport minőségi szabadidős elfoglaltságot ad a fiataloknak. Az ülő életmód káros hatásait felülírja, a csapat általi együttműködés szabályai alkalmazkodásra tanítják őket, a kitörési lehetőség pedig elősegíti a motivációt is. A szakemberek a sporton keresztül képesek olyan nevelési mintát mutatni, amely segíti a hátrányokkal küzdő fiatalokat abban, hogy pozitív önértékelésű, életcéllal rendelkező, kreatív felnőttekké váljanak.

Az előadás végeztével Balogh Andrea azt mondta, hogy amit hallott, az mind igaz, azonban akkor van értelme a szabadidősporttal segíteni a társadalmi integrációt, ha az a sportfoglalkozás rendszeres, fenntartható és ingyenes, vagy megfizethető. Helyi sportszakember is szükságes lenne mindehhez.

Kolompár Lajosné kérdezte, mely sportágak a legalkalmasabbak a társadalmi felzárkóztatáshoz? Azt a válasz kapta, hogy elméletileg bármely, rendszeresen végzett sportmozgás alkalmas erre, de leginkább a kohéziót kiválóan elősegítő csapatsportok a legeredményesebbek ebből a szempontból.

Az 2020. augusztus 20-i rendezvény népszerűsítésében segít az önkormányzat, a Kömlő Népe Alapítvány, Horváth Zoltán a Kömlői Sport Club képviseletében.

A Fórum eredményesnek és informatívnak minősíthető.

 

Kelt: Eger, 2019.december 15.

 

 

Megszakítás