Fórum programleírás – szakmai beszámoló

A LÉGZŐGYAKORLATOK SZEREPE A SZABADIDŐSPORTBAN

 

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ és SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

 

Időpont: 2019. július 31. 10:00-11:00.

Helyszín: Könyvtári Információs és Közösségi Hely – Kömlő, Fő út 18-20.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina HARMÓNIA E.E. képviselő.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A kömlői fórum három részletben zajlott le. Elsőként Erdélyi Mihály bemutatta szervezetünket a jelenlévőknak, majd tájékoztatta a lakosságot a projektünkről, a megvalósítás ütemezéséről, majd rátért a jelen pályázat adta lehetőségek ismertetésére.

Elmondta, hogy tevékenységeink célja a szabadidősport elterjesztése, megismertetése, a fizikailag inaktív életet folytató személyek bevonása, a több állomásból álló, a régióban hátrányos helyzetű célcsoport részére,  sportprogramok keretében.

A sporteseményekkel a pályázat céljaihoz igazodunk, az elmaradott térségben egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön, az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat. Az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nem minden régióban egyformán és egyenlő eséllyel érhetőek el, ezért programunk az ezekhez való hozzáférést is biztosítani szeretné.

 

A fórum második részében a tervezett 2019. évi kömlői szabadidő sportnapot beszéltük át a résztvevőkkel. Elmondtuk, hogy célunk újfent a minőségi szabadidő eltöltés lehetőségeinek bemutatása, amely biztosítja a preventív jellegű és egészségfejlesztő komplex testmozgásokat, mind az egészséges, mind a fogyatékkal élők és mind a hátrányos helyzetben élők számára.

Nagy örömmel fogadták az újabb sportnap szervezését, amelyre augusztus 17-én délelőtt 9 órától, a kömlői sportpályán újra várjuk majd a lakosságot.

Volt, aki aggódott a létszám miatt, de mi bíztunk benne, hogy az első alkalom sikere után ugyancsak sokan látogatják meg a rendezvényünket.

Ezek után megismertettük velük a programban használatos sportágakat és sportszereket,  a kispályás és buborék focit, kosár- és röplabdát, az előzőleg nagy tetszést kiváltott zumbát, kerékpártúrát, az innovatív elektromos eszközöket, trambulint, asztaliteniszt, csocsót és íjharcot.  Nagyon várják a sok, számukra eddig csak nálunk megismert sportágak újbóli kipróbálási lehetőségeit, ezt többen hangoztatták. Elmondták, amit az előző fórumon is már hallottunk, szeretnék ha évente többször lenne alkalom hasonló rendezvények szervezésére, mert így jobban motiválhatóak majd később az önálló minőségi szabadidő eltöltésére.

A Kömlői Sportklub és a Kömlő Népe Alapítvány tagjai készséggel felajánlották a segítségüket a további szervezésekben is, az önkormányzat pedig vállalta a lakosság kiértesítését a sportprogramjainkról.

 

A fórum harmadik részében a szabadidősportban igen fontos szerepet betöltő légzőgyakorlatokról volt szó, szemléletformálási céllal, Jordán Mária előadásában. Az elhangzottak összefoglalva a következők voltak:

Alacsony ingerintenzitású, sokoldalúan felépített, könnyen végrehajtható gyakorlatsor a levezető gyakorlat, amellyel átmenetet képezünk egy fizikai terhelés és terhelés előtti pszichofizikai állapot között. Alapvetően a foglalkozások befejező részében alkalmazzuk az intenzív testi-lelki folyamataink lecsillapítása érdekében, felgyorsítva az alkalmazkodási folyamatokat.

A levezető gyakorlatok legfontosabb elemét képezik a légzőgyakorlatok.

A légzőgyakorlat kedvezően befolyásolja a légzésben szerepet játszó automatizmusokat. Reflex-szerűen szabályozza a légzéssel kapcsolatos idegrendszeri működést, továbbá fejleszti a légzés mechanizmusában érintett izmokat. A légzőgyakorlatoknak azokban a mozgásformákban van kölönösen jelentőségük, ahol a légzési reflexet az adott technikában megjelenő mozgáskoordináció sajátos ritmusához kell igazítani, pl.: úszás, lövészet. Testnevelés órán, edzésen a testmozgás megkezdése, valamint a levezető gyakorlatok előtt is légzőgyakorlatokat végeztetünk a szervezet élettani folyamatainak beindítása, illetve lecsillapítása érdekében.                      A  légzőgyakorlatokat szabadban, vagy tornateremben nyitott ablak mellett végeztessük. Mindig kilégzéssel kedődik, a szájon keresztül, és belégzéssel folytatódik az orron keresztül.

Pengő Roland kérdezte, hogy télen, szabadban nem veszélyes-e a légzőgyakorlat a légcsőre, megfázást okozhat-e?

Dr. Honfi László válaszában elmondta, hogy ha az orron keresztül szívjuk be a levegőt, akkor a nyálkahártyát sűrűn átszövő hajszálerekben lévő testhőmérsékletű vér átmelegíti a hideg levegőt, így a hideg levegő közvetlenül nem ömlik a légcsőbe és a tüdőbe. Ebben az esetben nincs megfázás.

Bari Tamás azt kérdezte, miért mindig az edzés végén kell végezni a légző gyakorlatot?                           Az előadó válaszában visszautalt az előadásban korábban elhangzottakra, miszerint a légzőgyakorlat a levezetés, csillapítás része, amit az edzés végén azért végzünk, hogy a fokozott élettani működést lelassítsuk, közelítsük a nyugalmi állapot irányába. A levezetés pedig mindig az edzés befejező része. Általában a szabadidősportolók alig használják ezt a fontos edzéselemet, nyilván mert a légzést, mint öntudatlan és természetes tényezőként tartják számon.

 

A résztvevők ígérik, hogy a jövőben mindenképpen beépítik edzésprogramjukba, sőt még szervezetük tagjai körében is népszerűsítik azt.

Jó színvonalú és jó hangulatú fórumon vehettek részt a kömlői érdeklődők.

 

 

Kelt.: Eger, 2019. 07. 31.

 

 

 

Megszakítás