Fórum programleírás – szakmai beszámoló

A TÁPLÁLKOZÁS, MINT ÉLETMÓDELEM.

A SZABADIDŐ MINŐSÉGI ELTÖLTÉSE

 

 

Példaképek részvételével zajló, vagy animátorok által vezetett, lakossági komplex sportprogramok, szabadidős sportesemények szervezése – kiértékelés

 

Helyszín: Heves megye, Kisköre, Művelődési Ház.

Időpont: 2018. szeptember 29. 16:15- 17:15.

A beszámolót összeállította: Kertész Balázs dr. Bátorfi Team képviselő.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

A sportnap végeztével, a kiskörei Művelődési Házban, az egyik rendezvényteremben rendezett fórumon először ismertetésre került a megvalósítani kívánt projektről szóló tájékoztató. A jelenlévőket tájékoztattuk arról, hogy projekttel célunk, hogy egységes szemléletű komplex lakossági testmozgásprogramok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és a népegészségügyi kiadások csökkenéséhez, illetve a lehető legtöbb ágazatközi szereplő közötti együttműködés kialakításához, szorosabbra fűzéséhez. Szeretnénk, hogy a projekt által magvalósulna az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, valamint olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti. Ezeket szem előtt tartva kívánjuk megtartani rendezvényeinket 34 helyen.

A bevezető után a résztvevők meghallgatták dr. Honfi László előadását a helyes és kielégítő táplálkozásról, a mindennapi minőségi életvezetés tekintetében, mely a szabadidős mozgások első számú kiegészítője.

Rengeteg kérdést tettek fel a résztvevők, főleg a Mozdulj Kisköre! mint fogadó civil szervezet fiatal felnőttjei, itt találkoztunk első alkalommal aktív érdeklődő fiatal felnőttekkel, az egészséges táplálkozással és a szabadidősporttal kapcsolatban merültek fel zömében kérdések. Kiderült a fórumon, hogy szinte minden résztvevő valójában egészségtelenül táplálkozik, sokszor azért, mert nem tudják, igazából mi is az egészséges táplálkozás. Jelezték, hogy sajnos megszűnt a vidéki terület azon előnye, hogy lokális termesztésű, organikus és egészséges,  csomagolásmentes ételekhez jussanak akik a boltokban vásárolnak. Meglepődve tapasztaltuk milyen komolyan foglalkoztatja a fiatalabb felnőtt korosztályt a tudatos étkezés, amely eddig kimondottan a városi embereket foglalkoztatta. Kertész Balázsa Dr. Bátorfi Team szakmai képviselője, mivel maga is ebbe a korosztályba tartozik, elmondta, hogy a káros étkezési szokások a vidéki településeken hamarabb megelőzhetőek lennének, hiszen a terület kevésbé urbanizált, sokkal több a zárt kert, a családi porta ahol azt termeszt mindenki, ami a saját igénye. Itt egy rövid ideig felmerült a fiatal felnőttek felelőssége a környezetvédelem szempontjából, mely szerint a előrecsomagolt élelmiszer ezeken az élőhelyeken kimondottan elkerülhető lenne, az idősebb korosztály jobban ragaszkodik a régi jól bevált vásárlási szokásokhoz, melyet családjaiktól szokásként örököltek. Innen továbbterelődött a szó a családi mintákra a mozgás területén. A régi vidéki családok mindennapos mozgásformája az élőterület művelése volt, a földek kapálása, a gyümölcsösök gondozása, az esetleges állattartás, melyek olyan fizikai munkát adtak, amely mellett hosszú ideig éltek az emberek és egészségesen táplálkoztak.
A területek fejlődése elhozta a kényelmi és modern fogyasztói szempontokat is, mely egyértelmúen csökkentette a minőségi élethosszt. Ennek kiváltása lehetne a minél több szabadidős sporttevékenység. Megállapításra került, hogy az ehhez kapcsolódó ismeretek és igények is településenként változnak, nem mindegy hogy a település mennyire látogatott, milyen adottságokkal rendelkezik és hogy a lakosság mekkora százaléka aktív a kulturális, esetleges vallási közösségi életet tekintve, valamint hány százaléka él a létminimum küszöbén, hátrányos helyzetben. A szabadidősport témájában annak  fontosságáról és a kiskörei szabadidősportos lehetőségekről szóltak. Vannak Kiskörén szabadisősportos lehetőségek, de azok fizetősek, és valójában a lakossági igény sem nagy. A civil szervezetek ingyenesen nyújtanak lehetőséget, de nem túl gyakran és nem mindig sportosat. A sportnapra visszautaltak, kiváló lehetőségként értékelték azt.

 

A fórum második részében a megrendezett sportnap kiértékelésére került sor. A szakmai vezető bevezető gondolatai után arról beszélgettünk, hogy a lezajlott szabadidősport rendezvény hogyan sikerült, mit találtak jónak a résztvevők, és milyen további javaslataik vannak a sportnappal kapcsolatosan. Itt is felmerült a nyári időszakban megrendezhető bajnokságok gondolata, ahol több fiatal felnőtt él, ott nagyobb az igény a megmérettetésre, mégha játékos kereteken belül is valósul meg. A sportnapot minden hozzászóló résztvevő igényesnek, széleslátókörűnek és különösen modernnek ítélte meg. Annak ellenére, hogy a szabadtéri strand adottságait az animátoroknak kellett úgy kialakítani, hogy szakszerűen és biztonságosan megfeleljenek a sportprogramok ütemezett csoportos zökkenőmentes igénybevételéhez. Anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznánk, a játékos programelemek és a labdajátékok, kiemelvén a buborékfocit, minden alkalommal a legnépszerűbbek. A Zumba programban nagy létszámmal vettek részt, de a színpadon zajló fitnesz, ökölvívó és egyéb bemutatóknak is sok követője volt.

Nagyon sokan érdeklődtek az elektromos sporteszközök: segway és elektromos roller költségei felől, hogyan és honnan lehet beszerezni, hogyan kell tárolni, milyen típusú közterületen használható, kellene-e engedélyek hozzá, milyen balesetvédelmi rendelkezések járulnak mellé. Kisebb asztalitenisz, csocsóbajnokság és kispályá focibajnokság alakult ki, és a kajak-kenus lehetőségeket is sokan használták ki. A rendezvényről elmondták véleményüket a szakmai megvalósítók és a rendezvényszervező animátorai is, ők is jól sikerült rendezvényről beszéltek. A példakép Pócs József szakmai teljesítményének bemutatása tetszett a résztvevőknek, javasolták, hogy jövőre szintén tartsunk pédaképes sportnapot Kiskörén.

A rendezvénnyel kapcsolatban kritika vagy negatív vélemény ezúttal sem érkezett számunkra.

 

 

Kelt.: Eger, 2018.szeptember 29.

 

 

 

 

 

Megszakítás