Fórum programleírás – szakmai beszámoló

A roma fiatalok és a sport

 

 

Példaképek részvételével zajló, vagy animátorok által vezetett, lakossági komplex sportprogramok, szabadidős sportesemények szervezése

 

 

Helyszín:          Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 3127 Kazár, Hunyadi út 6.

Időpont:           2021. július 13. 10:00-11:00

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a HEF képviselője.

 

 

 1. Tevékenység célja,aktuális tevékenységek általános leírása, céljai:

A fórum első részében a résztvevők megismerkedhettek szervezetünkkel, a Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség elnöke Erdélyi Mihály, bemutatta eddigi megvalósut sikeres sportrendezvényeinket, majd rátért a jelen pályázat céljára és azon adta lehetőségek megismertetésére.

A projekt széles társadalmi réteget és korosztályt érint, mely biztosítani kívánja mindenki számára a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférést, annak mennyiségi és minőségi javítását.

Célunk, hogy a projekt kevésbé fejlett régiókban, mint amilyen a Nógrád megyei Kazár település és környéke, minél több szabadidős jellegű sportszolgáltatás fejlesztés valósuljon meg, ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás lehetőség – kínálat álljon rendelkezésre. Sporteseményeinkkel a pályázat céljaihoz igazodunk, az elmaradott térségben élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája fejlődjön, az ott élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat.

A projektre kapott támogatás összege közel 250 millió forint, a pályázat 3 éves időszaka alatt többek között egészségfejlesztő sporteseményekre, lakossági kampányokra és fórumokra, szemléletformálási kiadványok elkészítésére kerül sor.

 

A fórum második részében elnök úr tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy 2021. július 17-én du. 13:00 órától példaképes közös sportprogramot szervezünk a Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együtt, a kazári és a környélbeli lakosok számára a Laska Udvar területén. Bemutatásra kerültek azok a sportágak és sporteszközök, amiket használatba vehetnek a  sportprogramon regisztrált megjelentek (buborékfoci, lézerharc, segway, elektromos roller, tandem kerékpár, trambulin, asztalitenisz, röplabda, zumba).

Majd hozzátette, hogy egy ismert helyi vagy környékbeli sportembert is szeretnénk bemutatatni példaképként a résztvevőknek, aki minta lehet a fiatal nemzedék számára.

Ebben kérte a jelen lévő nemzetiségi önkormányzat és helyi sportélet képviselőit, hogy ismeretségük lévén biztosítsák számunkra a példakép személyét bemutatásra és interjúra.

 

A fórum harmadik részében. A roma fiatalok és a sport  című előadást ismerhették meg a résztvevők  Koczka Edina által.

A sportnak kiemelkedően fókuszálnia kell a hátrányos helyzetű csoportokra (hátrányos helyzetű településeken élő gyerekek és fiatalok, fogyatékossággal élő emberek, nők, romák).

Ezt főképpen az egyesületekkel, önkormányzatokkal, járásokkal együttműködve lehet végezni, mert az állami sportigazgatás önmagában nem képes kezelni komplex gazdasági-társadalmi válaszokat igénylő problémákat. Az elmondottakat az alábbiakban foglalhatjuk össze.

– A hátrányos helyzetű roma gyermekek életében a szabadidősport előmozdíthatja a felzárkóztatást, és az előítéletek csökkentését, a rendszeres sportmozgás pozitívan befolyásolja a tanulmányi eredményeiket is és ezáltal könnyebb a felzárkózás és a beintegrálódás részükre.

 • A sport nem csak a testnek hasznos, a sport fejleszti a személyiséget, megerősíti a lelket is.
 • A sport nem csak a roma fiatalok egészségét fejleszti, hanem emellett elvonja őket a rossz dolgoktól.
 • A sport sikerélményhez juttathatja az életük során sok kudarccal szembesülő, hátrányos helyzetű roma embereket is.
 • A rendszeres sportolás a hátrányos helyzetű roma emberek életében is pozitív változást hoz (egészség + könnyebb beintegrálódás + szociális státusz).
 • A sporthoz való rendszeres és olcsó, vagy ingyenes hozzáférés a kirekesztődés és a szegregáció megszűnéséhez is vezethet a roma fiatalok esetében.
 • A roma sportolók leginkább két sportágban érnek el kiváló eredményeket: labdarúgás és ökölvívás.
 • A roma fiataloknak korai fizikai érettségük, nagyszerű ritmus érzékeinek köszönhetően a sportban korukhoz képest hamar tehetségesekké válnak, de nem minden esetben elég kitartóak, pedig a rendszeres és kemény sport kitörési lehetőséget adhat számukra!
 • A HHH-s sport szervezéséhez egyesületre van szükség, de a települési civil szervezetek is a sport felé irányíthatják a roma fiatalokat.

Sokat segíthetnek ebben a helyi önkormányzatok és a roma nemzetiségi önkormányzatok is.

 • A finanszírozást az önkormányzat és a roma nemzetiségi önkormányzat mellett más civil szervezetek és a pályázatok is segíthetik.
 • A sportot bármelyik életkorban el lehet kezdeni, a fenti felsoroltak éppen ezért a HHH-s felnőttekre is igazak lehetnek!

 

Az előadás után több kérdés is felmerült, majd vélemények is elhangzottak a jelenlévőktől.

Berki Gáspár felszólaló (Kazári SE) képviselője elmondta, helyi viszonylatban labdarúgásban a legeredményesebbek a roma fiatalok, valószínűleg azért, mert ehhez van leggyakrabban hozzáférésük. Sikerességük gátja néha az, hogy hamar feladják, nem elég kitartóak a kemény edzésmunkában. A környezetük is gyakran befolyásolja, vissza tarja a rendszeresség és fegyelem gyakorlása terén és ez ellenhatásként jelentkezik a fiatalok számára.

Radics Tamás megkérdezte, hogy szerintünk a sport hogyan járulhat hozzá az elfogadáshoz?

Erdélyi Mihály válaszában elmondta, hogy például a roma fiatalok jó sporteredményei a többség körében hozzájárulhatnak a kisebbségben élő és hátrányos helyzetű emberek elfogadásához, elismeréséhez, példaképpen az Ő sportágából emelt ki több jelentős nemzetközi eredményeket elért roma nemzetiségű – származású kiváló ökölvívót. Ez pedig bebizonyítja, hogy a sport lehetőséget teremt a HH-s emberek életének javítására, a társadalmi integrációjára is.

Klajbán Róbert János a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felszólalásában jelezte, hogy a roma gyerekek sportjára van igény a településen és környékén, többször sikerült is elindítani rendszeres sportprogramokat, de azok fenntarthatósága több okból nem valósult meg. Például amikor a pályázatokon sportprogramokra nyert és fordított pénzösszegek elfogytak, a sportprogramok anyagiak hiányában nem folytatódtak, megszűntek.

Elnök úr azt is mondta, hogy csak sporttal, vagy csak kultúrával a kirekesztődés csak részben oldható meg. Ahhoz össztársadalmi akarat szükséges, a problémát tehát generálisan kellene kezelni. Szerinte a roma fiatalokra és sportolási lehetőségeikre fordítandó támogatás hasznosulhat, az nem kidobott pénz, mivel ha sikerül ezeket a gyerekeket a rendszeres kulturális életnek, oktatásnak és a sportnak megnyerni, akkor ők nagy valószínűséggel távol maradnak a csábító negatív példáktól, a cigarettától, alkoholtól, drogtól és a bűnözéstől.

Baglyosné Oláh Rita a Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettes véleménye, hogy a roma fiatalok integrációjának, felzárkóztatásának a tanulás és a munka mellett legkiválóbb eszköze lehetne a szabadidő hasznos eltöltése, ezen belül a sport is, amit központilag irányítva kiemelten kellene kezelni, hogy ne csak eredmény nélküli részmegoldások szülessenek.

A községben és a környező településeken nagyon kevés lehetőség van a szabadidő hasznos eltöltésére, ezen belül a szabadidősportra, de az is igaz, hogy lakossági igény sem nagyon van rá a fentiekben felsoroltak miatt is.

Koczka Edina hozzátette, ahol van forrás, ott van lehetőség a fejlesztésre és a lakosság mozgósítására, a szegényebb területeken azonban a versenysporton kívül nincs semmilyen mód arra, hogy az emberek mozogjanak és egy egészségesebb életmódot alakítsanak ki.

Ehhez infrastrukturális fejlesztések, és lakossági programok kellenek, melyek által be lehet építeni a mozgást az emberek mindennapi életébe. Különös figyelmet kell fordítani a sportolási lehetőségek földrajzi, anyagi és szociális egyenlőtlenségének csökkentésére. Kedvezmények biztosításával, új szervezési megoldások kidolgozásával kell segíteni az e körbe tartozók bekapcsolódását a sportba

Erdélyi Mihály arra próbálta ösztönözni a fórumon résztevőket, hogy az iskoláskorú gyermekek és helyi fiatalok számára több alternatívát jelentő tevékenységek felé legyenek nyitottak, mint pl. a minőségi szabadidős, kulturális és iskolai programok, ezáltal egy olyan szemléletváltás és jövőkép indulhasson be a településen is, melynek célja az egészségi állapot tudatos javítása és a potenciális munkavállalás lehetősége.

 

Fogadó szervezetünk mind a fórum, majd a sportprogram esetében is a Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A fórumunkon megjelent többek közt, Klajbán Róbert János elnök és Baglyosné Oláh Rita elnökhelyettes, Berki Gáspár a Kazári SE és Berki Gáspárné az Etesi Zumba gyakorlók, helyi tagja is, akik szintén részt vesznek a sportrendezvényen.

Fórumunk sikeresnek minősíthető, kompatibilis volt a helyi képviseletek és a mi projektcéljainkkal, közelgő sportnapunk lakossági fórum általi népszerűsítése megtörtént, miközben egy igen csak jelentős téma közös feldolgozásával sikeres szemléletformáló hatást is elérnünk.

A jelen lévő képviselők – hallgatóság jónak látja ezeket a fórumokat, a jövőben is többször szeretne ilyen rendezvényt. .

A fórum után a helyszín megtekintésével, alkalmassági felméréssel folytattuk, a sportnap sikeres előkészítése céljából

 

Kelt.: Eger, 2021. 07. 13.

 

 

Megszakítás