Fórum programleírás – szakmai beszámoló

MILYEN A JÓL FELÉPÍTETT EDZÉS?

 

 

PÉLDAKÉPEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ, VAGY ANIMÁTOROK ÁLTAL VEZETETT, LAKOSSÁGI KOMPLEX SPORTPROGRAMOK, SZABADIDŐS SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉSE

 

 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal rendezvényterme, Homrogd, Rákóczi út 4.

Időpont: 2020.09.08. 11:00-12:00.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a  HEF Egyesület képviselője.

A rendezvényen részt vett: 18 fő.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló:

Először Erdélyi Mihály szervezetünk vezetője ismertette projektünk lépéseit, az előkészületeken át egészen a megvalósításig, a jelen állapotokig. Tájékoztatta a résztvevőket a pályázat céljáról az abban foglaltak fontosságáról, miszerint mindenkit közel kell hozni a sporthoz, lehetőséget kell nyújtani a hátrányos helyzetű embereknek is a sportoláshoz. A projekt széles társadalmi réteget érint, mely biztosítani kívánja a szociális, egészségügyi és a társadalmi kirekesztés elleni fellépést szolgáló közösségi és közcélú szolgáltatásokhoz, ezen belül a szabadidősporthoz való egyenlő esélyű hozzáférést, annak mennyiségi és minőségi javítását.

A projektre kapott támogatás összege közel 250 millió forint, a pályázat 3 éves időszaka alatt többek között egészségfejlesztő sporteseményekre lakossági kampányokra és fórumokra, szemléletformálási kiadványok elkészítésére kerül sor.

Elmondta, a rendezvény célja a sporttal és az egészséggel kapcsolatos szemlélet pozitív irányba alakítása, valamint az új szabadidősportos eszközök, módszerek bemutatása a lakosság és kimondottan a hátrányos helyzetű réteg számára, utóbbi azért fontos mert helyzetükből kifolyólag nincs lehetőségük ezekhez az eszközökhöz hozzájutni. Projektünk célja újfent a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése a hátrányos helyzetű célcsoportokkal (fogyatékkal élőkkel, szegénységben élőkkel, társadalmi integrációra szorulókkal), amely hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javulásához.

 

A fórum második részében dr. Honfi László beszélt a példaképes sportprogramról,  amit 2020. szeptember 26-án a polgármesteri hivatal mellett elhelyezkedő rendezvénytéren tervezünk lebonyolítani. Ismertette azokat a sportmozgásokat, sporteszközöket amelyeket alkalmazni kívánunk: a buborékfoci, lézerharc, segway, elektromos roller, trambulin, asztalitenisz, csocsó, tandem, röplabda, tollaslabda, kötélhúzás, váltóverseny.

Ezek részben modern, részben hagyományos sportágak. Beszélt arról is, hogy egy sportbeli hírességet bemutatunk majd példaképnek, hogy életútja mintát szolgáljon a fiatalok számára. dr. Honfi László PPT segítségével bemutatta a fórum résztvevőinek azt a hatalmas sporteszközparkot is, amit korábbi sportrendezvényeinken használunk, immáron két éve.

A résztvevők élénk érdeklődést mutattak a rendezvény részletei iránt, várják nagyon a náluk még sosem volt rendezvényt.

A fórum után helyszíni bejárással felmértük a leendő rendezvényteret, megkerestük az egyes programelemek konkrét területét.

 

Juhász Gábor polgármester azt kérdezte, az elektromos eszközöket milyen korosztály veheti igénybe?  Elmondtuk, hogy általában 10 éves kortól ajánlottak 99 éves korig, de természetesen ez függ az adott személy testi fejlettségétől, állapotától is. A fiatalok kevésbé félnek ezeken a sportszereken, ezért aztán könnyebben is tanulják meg, animátorok segítenek majd az eszözhasználat biztonságos elsajátításában.

Mida Gáborné arra volt kíváncsi, melyek az említett hagyományos sportágak? Megtudta a válaszból, hogy a labdajátékok, a kötélhúzás, a tollaslabda, az asztalitenisz és a váltóversenyek tartoznak ebbe a körbe. A többi, általunk kínált sportágat a modern sportágak körébe sorolhatjuk.

Meixner István aggályát fejezte ki a világjárvány második hullámának megjelenése miatt. Azt mondta tart attól, hogy ő, vagy családja megfertőződik a nagy létszámú rendezvényen.

Dr. Honfi László elmondta, hogy az érvényben lévő járványügyi előírásoknak megfelelően jelen lesz a rendezvényen egy orvos is, valamint egy 10 fős csapat végzi majd folyamatosan a fertőtlenítést a különböző gyakorlóhelyeken a sportszereken és a résztvevők esetében is.

A rendezvény szabadtéren lesz, itt a szabályok szerint az 500 fő alatti rendezvények megtarthatók, mert a szabadtéren a fertőzés továbbterjedésének esélye nagyon kicsi.

 Mi 250 résztvevőre számítunk. Ha a rendelkezések menetközben változnak, azt mi is követjük.

 

A fórum harmadik részében Milyen a jól felépített edzés? című előadást hallgathatták meg a résztvevők, amit dr. Honfi László tartott.

Az előadás anyaga a következőképpen foglalható össze. Minden edzés három részből épül fel:

  • bemelegítés,
  • fő rész,
  • levezetés.

 

Minden sportfoglalkozás bemelegítéssel kezdődik. A bemelegítés (angolul warm up) a szervezet sokoldalú átmozgatását jelenti, előkészíti a testet és a pszichét az elkövetkező nagyobb terhelés elviselésére. Bemelegítés alatt általában azt a testnevelés óra, edzés, vagy szabadidős sportfoglalkozás első, bevezető részén belül, tudatosan végrehajtott, fokozatosan erősödő folyamatot értjük, amely az egész szervezetet a pihenés állapotából fizikailag és pszichikailag felkészíti a nagyobb intenzitású testnevelés óra, verseny vagy edzésfeladat elvégzésére; csökkentve ezáltal a sérülés kialakulásának veszélyét.

Maga az elnevezés eredete arra a funkcióra alapozott, hogy a hideg éghajlaton sportolók lehűlt izmainak, ízületeinek fel- illetve bemelegítését szolgálja. A testhőmérséklet emelkedése a bemelegítés eredménye! Figyelem! A gimnasztika gyakorlatokkal végzett bemelegítést nem pótolja a szervezet „passzív” felmelegítése (forró víz, szauna, infra, stb.).

Részben a teljesítőképesség növelése (azaz a fokozott igénybevételre felkészülés), de még hangsúlyosabban a sérülés és baleset megelőzés a funkciója a bemelegítésnek.

A bemelegítés nem „elő-edzés”, hanem az edzés előkészítése!

A bemelegítés hatása maximum 45 percig marad meg. (Különösen hűvös időben, és nagy intenzitás-elvárású folytatásnál már 20 perc „pihenő” is sok). Optimális esetben a bemelegítés és a fő rész között ne teljen el több mint 10 perc! Ellenkező esetben emlékeztető bemelegítést kell végezni (pl. sínél ez igen gyakori jelenség).

Alapvetően két bemelegítési típust különböztetünk meg, ezek a következők:

  • általános bemelegítés,
  • speciális bemelegítés.

Az általános bemelegítés a szervezet nyugalmi állapotból való fokozatos átvezetése egy terheléses (magasabb biológiai, fiziológiai és pszichikai készenléti) állapotba, melynek célja a tanítványok fizikai és pszichikai felkészítése a testnevelés óra-, az edzés-, vagy a versenyterhelés optimális elviselésére, a jobb teljesítmény elérése, továbbá az izom és ízületi sérülések esélyeinek csökkentése.

A speciális, vagy sportág-specifikus bemelegítés lényegében az általános bemelegítés folytatása.

A speciális bemelegítés célja az, hogy a sportfoglalkozás fő része szempontjából legfontosabb, azzal adekvát motoros és pszichés képességeket, a sportági technikához, mozgásanyaghoz szükséges ideg-izom kapcsolatokat felfrissítsük, előhívjuk, az idegpályákat bejárassuk.

A speciális bemelegítés mozgásanyaga mindig alkalmazkodjon az adott sportfoglalkozás konkrét tevékenységéhez, de igazodjon az életkorához, a felkészültséghez is.

Tartsuk szem előtt, hogy a speciális bemelegítés gyakorlatai nem a motoros képességek fejlesztésére, hanem a sportági technika előkészítésére valók.

A közösen végzett speciális bemelegítés jó hangulatot, kedvező légkört teremthet a sportfoglalkozáshoz.

Az edzés fő részét az űzött sportágunk elemei alkotják, amit mindig a sportági követelmények határoznak meg. Kezdetben mindenképpen kérjük szakember megkeresését!

A levezetés (angolul cool down), vagy csillapítás olyan izmokat elernyesztő, mérsékelten nyújtó hatású mozgások, továbbá alacsony intenzitású járás, futás gyakorlatok, valamint légzőgyakorlatok, amelyek elősegítik az izmok regenerálódását, a keringési rendszer csillapítását, a terhelés hatására felhalmozott égéstermékek, salakanyagok kiürülését a szervezetből, beindítva ezzel a regenerációt, elősegítve és gyorsítva a pihenési folyamatokat.

A sportfoglalkozás ne érjen véget magas intenzitással, „pörgő” állapotban. Szükséges egy átmenet, az edzéshatás részét képező regenerációhoz.

Bemelegítéssel az izomzat vérellátása 10-szeresére, maximális terhelésnél 18-szorosára növekszik. Ilyen paraméterekkel nem szabad abbahagyni egyetlen sportfoglalkozást sem. Ezért mindenképpen szükséges a szervezetet mérsékelt működési szintre visszaállító, alacsony intenzitású tevékenység, mint a levezetés a tanóra, az edzés, vagy a rekreációs foglalkozás végén. Ez mérsékelt tempójú, ciklikus tevékenység (kocogás-gyaloglás-séta), izomlazító gimnasztika, nyújtó-ernyesztő hatású gyakorlatok, valamint légző gyakorlatok végzését jelenti.

Napjainkban egyre gyakrabban használják levezetésre a stretchinget.

Regenerációt beindító szerepe miatt semmiképpen sem szabad elhagyni az sportfoglalkozás végéről a levezetést!

A levezetés igen fontos eszközei a légzőgyakorlatok, célszerű ezek részletesebb megismerése a szabadidő-sportolóknak is. Fontos kérdés ez a gyakorló szakemberek számára, akik bizony gyakran nem tulajdonítanak kellő jelentőséget a légzőgyakorlatoknak.

Az olyan speciális gyakorlatokat, amelyeknél a be- és kilégzést gimnasztika jellegű mozgással kötjük össze, légzőgyakorlatnak nevezzük.

A légzőgyakorlatot mindig kilégzéssel kezdjük, így tüdőnk megszabadul az elhasznált, oxigénben szegény levegőtől, ami után a tanulók szinte ösztönszerűleg kívánják a belégzést, vagyis a mellkas szűkülését automatikusan, reflexszerűen követi a mellkastágulás.

A kilégzést mindig szájon át, erőteljesen, fúvó hang kíséretében végezzék a tanulók, amivel a belégzés megkezdésére kedvezőbb helyzetbe hozzák mellkasukat és a hasizmukat.

A belégzés mindig orron át történjen, mert az orr megszűri a beszívott levegőt, hőmérsékletét és nedvességtartalmát kiegyenlíti.

Főleg poros levegőjű helyen, vagy hidegben bír ez különös fontossággal.

A légzőgyakorlatokat lehetőleg tiszta, jó levegőjű helyen végeztessük. Teremben nyitott ablak mellett célszerű alkalmazni. A légzőgyakorlatokat erőlködés nélkül, könnyedén, simán végezzék a tanulók. Fontos, hogy a belégzéssel egyidejűleg végzett mozgások, többnyire kargyakorlatok legyenek, kisebb mértékű izomfeszüléssel és tüdőtágulással kapcsolatosak, a kilégzéskor azonban mindig izomellazításnak kell következnie.

Edzés és rekreációs foglalkozás után ezt kövessék az edzés-kiegészítő, a regenerálódást beindító, segítő, gyorsító eljárások (fürdő, szauna, masszázs stb.).

 

Az előadás után Nagy Gézáné azt a kérdést tette fel, hogy bemelegítés nélkül milyen problémáink adódhatnak? A válaszból kiderült, hogy a bemelegítés elengedhetetlen, különben sérülések érhetnek bennünket a sportfoglalkozás elején, továbbá a sporteredmények alacsonyabb szintűek lesznek. Koordinációs zavarok állhatnak elő, minek következtében jelentősen romolhat a sporttechnika.

Zsarnai Mónika azt mondta, hogy ő még soha nem hallott a levezetésről, mint az edzés részéről, most sok érdekességet tudott meg. Különösen a légző gyakorlatokról hallottak tetszettek neki, amit a jövőben feltétlenül alkalmazni fog.

 

A résztvevők szerint máskor is szükség lenne ilyen szemléletformáló, felvilágosító előadásokra

A fórumon jelen volt Homrogd község polgármestere Juhász Gábor is, aki felajánlotta, hogy segít a sportrendezvényünk népszerűsítésében és előkészítésében.

Petercsák Zoltánné hozzátette, hogy a fórum hatására jónak látja ezt a kezdeményezést, sikerült felkelteni az érdeklődést sportnapunk iránt, így meggyőzte, hogy eljöjjön a rendezvényre, sőt az ismerőseit is hívni fogja.

 

Kelt: Eger, 2020.09.08.

 

 

Megszakítás