Fórum programleírás – szakmai beszámoló

A SPORT KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ EREJE

 

Példaképek részvételével zajló, vagy animátorok által vezetett, lakossági komplex sportprogramok, szabadidős sportesemények szervezése

 

Helyszín: 3136 Etes, Rákóczi út 90. Közösségi Ház és Könyvtár,

Időpont: 2021. augusztus 11. 11:00-12:30

A fórumon részt vett: 19 fő.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a HEF képviselője.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglaló

A fórum első részében Erdélyi Mihály sportszövetségünk elnöke bemutatta jelen pályázatunkat, elmondta, projektünk célja, hogy fejlődjön azz Észak-Magyarországi régióban élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája, így különösen kerüljön birtokába a rendszeres testmozgás egészségjavító és egészségmegtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, készségeknek, képességeknek, attitűdöknek.  

Célcsoportja a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozó szakemberek csoportja, valamint a pályázatban résztvevő települések lakossága, főleg a fogyatékkal élők, idős polgárok, hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok tagjai.

Célunk, hogy a térség HH-s lakossága minél több mozgásformával, sportolási lehetőségekkel megismerkedjen, valamint eddig számukra nem ismert sportágakat próbálhassanak ki.

A célcsoporttagok szemléletformálása, egészséges életmód, és a rendszeres mozgás előnyeinek bemutatása, népszerűsítése.

Elmondta azt is, hogy a bevont célcsoport révén – multiplikátorhatást érünk el, nemcsak a programokon résztvevőkre hatunk, hanem közvetetten a közvetlen környezetükre is.

Továbbá a szabadidős sportok az esetek többségében közösségi/társadalmi események, programok is egyben, így a családtagok, barátok ismerősök, munkatársakra is átgyűrűznek a fent felsorolt hatások.

Közölte a jelenlévőkkel, hogy szeretnénk, ha a fórum hatására olyan lakossági szemléletváltozás és sikeres kommunikáció következzen be, amely az egészséges életmódbeli ismereteket bővíti, frissíti, korszerüsíti a HHH-s csoportok tagjai esetében, Etesen és a környékbeli településeken is.

 

Fogadó szervezetünk Etes Község Önkormányzata, rendezvényünkön megjelent Matúz Gábor polgármester is, aki elmondta, hogy az etesi közösségi élet az Etesi Közösségi Házban, valamint az iskolai és önkormányzati sporttelepeken zajlik, ahol különböző programok kerülnek megrendezésre. Hozzátette, probléma a településen az, hogy a felkínált sportolási lehetőségeket az összlakossághoz képest kevesen veszik igénybe. Ezen is segíthet az általunk megrendezésre kerülő példaképes sportprogram.

A községben elsősorban az egészséges gyermekkor biztosítására irányuló programok, fórumok kerülnek megvalósításra. A felnőttek számára tanácsadások, beszélgető körök szerveződnek, gyakran egyéni kezdeményezésre is. A településen heti rendszerességgel a nők részére közkedvelt sportos foglalkozások zajlanak, zumba és jóga helyben, egyéb más sportfoglalkozásokra Salgótarjánban van lehetőség. A Tömegsport Klub Etes (TSK) keretében korábban labdarúgó csapatunk volt megyei II.osztályban, rangos sikereket értünk el, de visszaesés következett be, az utánpótlás nehezen biztosítható, sokan elvándoroltak, a focisták városokban kerestek munkát, ismertette a TSK képviseletében Cseh Bence a fórum résztvevőivel.

Örömmel töltött el bennünket, hogy néhány aktív civil szervezet képviselői is megjelentek a fórumon, mint pl. a tehetséggondozó Didaktika Egyesület, a Jelenlétház, amely a rászoruló gyerekek beintegrálódását segíti.

 

A fórum második részében Erdélyi Mihály megismertette a jelenlévőkkel példaképes sportprogramunkat,  amire 2021. augusztus 28-án 11 órától várjuk a sportolni vágyó lakosságot az etesi   sportpályán. Azokat a sportolási lehetőságeket, sporteszközöket, amelyeket igénybe vehetnek majd az érdeklődők (terveink szerint segway, elektromos roller, tandem kerékpár, lézerharc, asztalitenisz, csocsó, buborékfoci, trambulin, tollas, röplabda, stb..)

Majd egy korábbi rendezvényünkre visszautalt elnök úr, ami Mátraterenyén, egy a helyi, környékbeli, és HH-s csapatok részvételével megrendezett kispályás labdarúgó bajnokság volt. Úgy gondolja a helyi adottságok miatt,  itt is egy jó program lehetne a több csapatból álló bajnokság a futballt szeretők számára, ami összekovácsolná a helyi és környező települések lakosságát, közösségépítő erőnek is kiváló lehetőség lehetne.

 

Kérte a jelenlévőket, segítsenek összetoborozni csapatokat, segítsenek megszervezni, hogy itt Etesen is megrendezésre kerüljön egy kispályás labdarúgó bajnokság.

Azt is megtudhatták a fórumon jelenlévők, hogy projektcéljainknak megfelelően sikeres  sportembert is bemutatunk majd, mintegy példaképként, hogy az ő karrierje minta legyen a helyi fiatalok számára, bizonyítva nekik azt, hogy innen is ki lehet törni, magasra lehet emelkedni célok kitűzésével, kitartó és kemény munkával.

Polgármester úr és a TSK képviseletében Cseh Bence kiváló ötletnek gondolta a labdarúgó-torna megrendezését, magára vállalta a csapatok felkeresését, és a bajnokság levezetését is, megjegyezte, hogy a pálya is kiváló állapotban lesz majd a sportnap idejére.

Majd Matúz Gábor polgármester úr kérésünkre vállalta, hogy szalmabálát is előkészítenek a lézerharchoz tereptárgyként, biztosítják az elektromos hozzáférést az eszközeink zavartalan működtetéséhez, illetve mobil WC-t is a rendezvény idejére, ezzel is segítve a sportnap sikerét. Minden segítséget megadnak a népszerüsítéséhez is, hogy minél többen jelenjenek meg a rendezvényen.  

A jelenlévők egyrészt meglepődtek, másrészt örültek az ismertetett sporteszközök hallatán. Különösen a számukra eddig ismeretlen elektromos sporteszközeink keltették fel a figyelmüket és a kíváncsiságukat, mert teljes mértékben elérhetetlenek ebben a térségben.

A hagyományos versenysportágak is tetszenek nekik pl. a röplabda, csocsó, ping pong, de a kispályás labdarúgó bajnokság ötlete nagy érdeklődést váltott ki. A fórum résztvevőinek aggálya csak az időjárás és a megfelelő létszám miatt volt.

 

Radics Csilla felajánlotta, hogy a helyi zumba csapat is részt venne a sportrendezvényen, szívesen tartanak bemutatót a többnyire helyiekből álló tagokkal, ami alkalom a zumba népszerűsítésre is, és tagság  toborzásra is kiváló lehetőség. Ezt mi szívesen vettük, örültünk neki. Hozzátette jó, hogy létezik olyan civil szervezet, mint az egri Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség, amely felvállalja a szabadidősport népszerűsítését ezeken a hátrányos helyzetú településeken,  sportrendezvényeket szervez, sokoldalú tevékenységet folytat és örül, hogy van olyan pályázat, mint ez az EFOP-os projekt, ami segíti a társadalmi integrációt a szabadidősport által. Ebben az esetben nagyon fontos dologról van szó. Jó lenne, ha a jövőben sok, szabadidősportot érintő és segítő pályázat jelenne meg, nagy szüksége

lenne rá a vidéki társadalomnak.

Néhányan azért aggódtak, hogy egyszerre 220 fő nem biztos, hogy jelen lesz, de elmondtuk, hogy a rendezvény teljes hossza alatt kell meglenni a kellő létszámnak.

 

A civil szervezetek képviselői garantálták, hogy sokan eljönnek majd, az önkormányzat mellett ők is sok csatornán népszerüsítik a következő napokban a sportrendezvényt.

Zámbóné Gasparkovics Zsuzsanna (aki gyerekekkel érkezett fórumunkra) azt kérdezte, csak felnőtteknek ajánlunk a programokat, vagy gyerekek is részt vehetnek a sportnapon. Megtudta tőlünk, hogy minden korosztály számára igyekszünk sportolási programot biztosítani, hiszen ezt írja elő számunkra a projekt. A gyerekek is jöjjenek, trambulint, csocsót, ping-pongot ajánlunk nekik, de az elektromos eszközeinket is nagyon szívesen veszik igénybe, melyek használatát még gyorsabban tanulják meg, mint a felnőttek, korábbi tapasztalat, hogy a gyerekek szívesen kipróbálnak minden eszközt,  tollasban, röplabdában is szintén nagyon ügyesek, és ott a lézerharc is. Amire a  helyszínen lévő gyermekeknek felcsillant a szeme, és örömmel jegyezték meg, hogy ők mindenképpen jönni szeretnének a rendezvényre.

Ezt követően Erdélyi Mihály megköszönte a jelenlévőknek azt a konstruktív hozzáállást, amit fórumunkkal és leendő rendezvényünkkel kapcsolatban tanusítottak.

 

Fórumunk harmadik részében egy nagyon érdekes, szemléletformálást célzó, projektcéljainkhoz szervesen kapcsolódó problémakört beszéltünk meg a résztvevőkkel

A sport közösségépítő ereje címmel tartott előadást Dr. Honfi László.

Az elhangzottakat a következőképpen foglalhatjuk össze.

A sport lelkesítő és mozgósító erejéről, önbizalmat növelő értékéről sokat hallhatunk jártunkban-keltünkben. A sportközösségbe tartozás személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásai is elvitathatatlanok. A közös cél, a közös ügyért küzdés összekovácsolja az embereket, nem véletlen a sporttárs, sorstárs, fair play és bajtársiasság szavak érvényessége. Nézzük, hogy miként épít bennünket a sport, személyen belül és személyközi kapcsolatainkban egyaránt. Egyénenként eltérés lehet az alábiak fontossági sorrendjében, de tartalmi szempontból az összegzés mindenképpen érvényes lehet.

Bizalom-önbizalom, megbízhatóság, kölcsönös egymásra támaszkodás

A csapatsportok egyértelmű csapatépítő ereje az összefogásban és az egy célért küzdésben rejlik. A közös játéknak emellett hatalmas felszabadító ereje van. Kötődés egymáshoz, s egymásra támaszkodás: megtanulni kölcsönösen jól függeni. Szükség van az egymás iránti bizalomra, hogy mindannyian tudjuk: mindenki a maga feladatkörét, posztját magas szinten ellátja. Egy közös célért együtt küzdünk. Rá kell bíznom magam a másikra, hogy a legtöbbet tudjam én magam is hozzátenni.

Kreativitás, önazonosság, önkifejezés, szabadság

Több olyan tevékenységre van szükségünk, ahol nincs verseny, csak úgy jó benne lenni.

Ahol önazonos lehetek, ott a helyemen vagyok, mindenféle erőlködés vagy elvárásnak megfelelés nélkül. Ezt csapatban, sportolás közben még intenzívebben élhetjük át például szabadtéri edzések, csoportos túrák alkalmával.

Közben lehetőségünk nyílik az élmények, személyes kihívások, nehézségek kötetlen megosztására. A természettel való kapcsolódás és a környezethez való alkalmazkodás a beágyazottság élményét adhatja.

Akaraterő, önmegvalósítás

A sport kiválóan fejleszti a problémamegoldó képességünket. Új tervezési és kivitelezési módokra is szert tehetünk. Csapatként teljesítve például egy erdei tájékozódási futást, ahol szét kell válni, és összegyűjteni bizonyos tárgyakat, érinteni állomáspontokat, nagy összhangra van szükség. Egy célért dolgoznak a tagok, mégsem mehetnek egy irányba, össze kell dolgozniuk a hatékonyság érdekében.

Érdekes lehet megfigyelni, hogyan vagyunk benne, melyik részfeladat passzol hozzánk a leginkább, milyen érzéseket vált ki belőlünk a feladat, hol esünk kétségbe, milyen stratégiát választunk. Fejleszthetjük az akaraterőnket, a hatékonyabb kommunikációt.

Kohézió, lelkesedés

A közösségi sportolás, a közösségi futások összehozzák az embereket. Kollégákat, barátokat nagyon össze tud kovácsolni például egy futóverseny váltóban. Sokszor elég csak erőt vennünk, hogy elmenjünk a sporttársakkal mozogni, és máris mintha kicseréltek volna bennünket. Így hat ez mindnyájunkra, ha egy közösségben kapcsolódunk egymáshoz. A sport szeretete és egymás szeretete hidakat nyithat meg egymás felé – és önmagunkhoz is.

Intuíció, testi-lelki jelenlét, tudatos tapasztalás, elmélyülés

Egy közös jógagyakorláson a csoport megtartó ereje és együttes energiái növelik az élmény intenzitását. Egy közös relaxációban a gyakorlók tudattalan energiái is hatnak egymásra.

Együtt nem csupán a csoport megtartó erejét, de azt is megtapasztalhatjuk, hogy mindannyian egy nagyobb egység részei vagyunk.

Társadalmi integráció segítése

A sport – éppen közösségépítő szerepe miatt – kiválóló lehetőségeket teremt a társadalmi integrációra, elsősorban a kirekesztettség érzésének megszüntetése esetében. A társadalom peremére szorult emberek bevonását segíti a többség körébe, emiatt a sport szerepe ezen a területen jelentősen felértékelődik. Itt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ez a szegmens kapcsolódik legintenzívebben projektünkhöz, projektcéljainkhoz.

 

Bogdán Zsoltné az előadás után azt mondta, nem gondolta volna, hogy a sport közösségépítő hatása ilyen sok oldalról közelíthető meg. Az elhangzottak megerősítették tapasztalatát, amit sportmúltja során szerzett, ő is a sport hatására lett közösségi ember, ezért segíti a civil szervezetek munkáját önkéntesként.

Matúz Gábor  aziránt érdeklődött, hogy az egyéni sportágak is fejlesztik-e a közösségi erőt?  

Elmondtuk, hogy mind a csapatsportok, mind az egyéni sportágak jelentős mértékben segítik a közösség építését, amit sportszociológiai, szociometriai és sportpszichológiai vizsgálatok sorozata is bizonyít. Az egyéni sportolók edzésen, utazáskor, versenyek alkalmával közösséget alkotnak, csakúgy, mint a csapatsportok képviselői. A gyakori együttlét mindenképpen pozitívan hat a közösségre, barátságok, szerelmek is szövődnek, kollégák kerülnek közelebb egymáshoz. A csoportkohézió az egyéni sportágat űzők esetében is érvényesül. Gyakran az egyéni sportágak esetében is rendeznek csapatversenyeket (például torna, ritmikus gimnasztika, atlétika, sakk stb.), ami tovább fokozza az adott sportág közösségépítő erejét.

Majoros Istvánné elmondta, hogy a sport közösségépítő elemei közül ő kiemelné annak társadalmi integrációt segítő szegmensét, hiszen a HH-s, kirekesztett személyeket képes a többség felé terelni, hozzájuk kapcsolni, ezáltal megszünnek perememberek lenni.

Ezek az emberek ezután nem fordulnak az alkohol, a drog, vagy a bűnözés felé, képesek közösségi, minőségi életet élni, köszönhetően a sport közösségépítő erejének. Az egyesületi színek, zászlók, ereklyék, egyforma sportruházat is az összetartozás érzését erősíti.

 

Matúz Gábor örömét fejezte ki, hogy színvonalas szemléletformáló előadást hallottak, továbbá annak is nagyon örült, hogy ilyen sokelemes, nagy volumenű sportprogramot kap Etes és vonzáskörzetének nagy mértékben hátrányos helyzetű a lakossága.

A fórum sikeresnek minősíthető, mindenképpen segített projektcéljaink megvalósításában.

A projekt keretében általunk készített promóciós és szemléletformáló szakanyagokat (könyv, füzet, szórólap) a helyi és a környékbeli civil szervezetek, valamint a megjelentek és a lakosság számára is elérhetővé tettük.

A fórum végeztével feltérképeztük, felmértük elkövetkező sportrendezvényünk helyszínét, kijelöltük az egyes projektelemek pontos helyét.

 

Kelt: Bogács, 2021. 08. 11.

 

 

 

Megszakítás