Fórum programleírás – szakmai beszámoló

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ és SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY
KIÉRTÉKELÉSE

 

 

 

Időpont: 2019. július 24. 09:00-10:00 óra.

Helyszín: Művelődési Ház- és Könyvtár Szolgálati- és Információs Hely,

                 Egerfarmos, Rákóczi út 1.

 A beszámolót összeállította: Koczka Edina a Harmónia E.E. képviselője

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglalója:

Erdélyi Mihály, a szervezet főtitkára a jelenlévőket tájékoztatta arról, hogy projektünkkel célunk, hogy egységes szemléletű, komplex lakossági testmozgásprogramok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és népegészségügyi kiadások csökkenéséhez, illetve a lehető legtöbb ágazatközi szereplő közötti együttműködés kialakításához, szorosabbra fűzéséhez. Szeretnénk, hogy a projekt által megvalósulna az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, valamint olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történjen, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti. Ezeket szem előtt tartva kívánjuk megtartani rendezvényeinket összesen 34 helyen.

 

A program keretében a 2019. évre tervezett Egerfarmosi garantált sportprogramunkról adtott tájékoztatást Erdélyi Mihály a fórum résztvevői részére. Ismertettük a sportnapunk cálját, mely szerint a hátrányos helyzetű lakosság számára olyan minőségi szabadidő eltöltésének lehetőségét mutassuk be, amelyre nem tudnak szert tenni hétköznapjaikban,  javuljon a szabadidősport szolgáltatása a hátrányos helyzetű térségekben.  A hátrányos helyzet alatt itt nem csak az egzisztenciális létminimumon élőket értettük, hanem a fizikai problémákkal küszködő, ezáltal munkavállalás terén hátrányba kerülő személyeket is. Az idősebb korosztály pedig a kertművelésen kívül nem mozog rendszeresen, mint kiderült a fórum hozzászólásokból.

Ismeretettük, hogy a rendezvényünk az egerfarmosi sportpályán lesz megszervezve, július 27-én reggel 9 órától.

Ezután bemutattuk a rendezvényen igénybe vehető sportszer kínálatunkat, amelyből a legjobban az érdekelte a résztvevőket, hogy az innovatív elektromos sportszereink mennyire veszélyesek? Veres Csaba azt kérdezte, kik vehetik igénybe, gyerekek, felnőttek egyaránt?

Megnyugtattuk őket, hogy minden gyakorlóhelyen szakképzett animátorok állnak a résztvevők rendelkezésére, akik bemutatják és  megtanítják a sportszerek használatát, csak utána engedik azt használni. A zumba a hölgyek körében keltett érdeklődést, aki eddig nem ismerte, megkérdezte, milyen eredetű táncról beszélünk, ekkor elmondtuk, hogy ez a mozgásforma, vagyis fitneszprogram, amely latin ritmusokra végezhető és az aerobik valamint a tánc egyvelege alkotja. Elmondtuk azt is, hogy ezen a rendezvényen óriás sakkversenyt is rendezünk majd.

Az önkormányzat képviselői örömmel üdvözölték, hogy Egerfarmoson ilyen nagyszabású program kerül megrendezésre. felajánlották segítségüket, a rendezvény promotálásában.

 

A fórum utolsó részében az egészséges életmódról és az egészséfejlesztésről  tartott előadást Koczka Edina. Elmondta, hogy az egészséges  életmód nem más, mint a viselkedésminták gyakorlati megvalósítása.

Alapelveit olyan rendezőelvek határozzák meg, mint a táplálkozás, a rendszeres fizikai aktivitás, rekreáció, testi-lelki higiéné. Ide sorolhatjuk még a problémamegoldó magatartást, a megfelelő stresszoldó technikák alkalmazását, az optimista életszemléletre törekvést, továbbá a hatékony szabadidő eltöltésének képességét. Dobó Tibor kérdésére válaszolva, miszerint mi a jobb: egy életmód elemet tökéletesen megoldani, a többivel nem törődni, vagy foglalkozzunk mindegyikkel, Koczka Edina elmondta, hogy az életmód-elemek mindegyikében kis javulás többet ér, mint egy-két elemben a nagy javulás. Az egészséges életmód egyik legfontosabb életmód-eleme a fizikai aktivitás, azon belül a szabadidősport, ami saját elhatározásból, önkéntesen, szabadidőnkben végzünk egészségünk megóvása, vagy fejlesztése érdekében.

Az egészséget tehát, mint a mindennapok erőforrása, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket, a fizikai aktivitást hangsúlyozza.

Lipták Tünde  azt kérdezte, hogy az egészsségfejlesztés kinek a kötelessége?

Az előadó azt válaszolta, hogy az egészségfejlesztés nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége, a sportágazatnak a felelőssége is nagy ebben a kérdésben. A szabadidősport ezért megkerülhetetlen. De nem szabad megfeledkezni az őnkormányzatok és a civil szervezetek mellett az egyén felelősségéről sem.

Az egészségfejlesztésről viszonylag keveset tudtak a fórum résztvevői, a megbeszélés végére az a közös vélemény alakult ki, hogy az egészségfejlesztés az egészség tudatos, irányított vagy  önálló fejlesztése és ápolása, a fizikai, szellemi, szociális valamint intellektuális jól-lét állapotának elérése.  Az önállóság elérése nagyon fontos feladat lenne a magyar lakosság szempontjából,  mert az irányított fejlesztésnek megvan az a hátránya, hogy a szájról szájra járó minták nem mindenkinél egyformán hatásosak, vagy az interneten elérhető információk sokszor értelmezhetetlenek vagy félreértelmezettek, ezt többen is alátámasztották.

Az egészséget, mint a mindennapok erőforrását, örömforrását, és nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége,  hanem a sportágazat felelőssége is, ezért a szabadidősport megkerülhetetlen ebből a megközelítésből.

A fórumot élénk érdeklődés kísérte, sikeresnek minősíthető a rendezvény.

 

Kelt.: Eger, 2019. július 24.

 

 

 

Megszakítás