Fórum programleírás – szakmai beszámoló

A SZABAD LEVEGŐN VÉGZETT SPORTOLÁS

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ és SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

Helyszín: Borsodbótai Körzeti Általános Iskola, 3658. Borsodbóta, Rákóczi út 122.

Időpont: 2019. május 29. 09:00-10:00 óra.

A beszámolót összeállította: Koczka Edina a Harmónia E.E képviselője.

 

A Borsodbótai fórumon dr. Honfi László elsőként bemutatta szervezetünket, majd tájékoztatta a lakosságot nyertes projektünkről, a megvalósítás ütemezéséről. Elmondta, hogy a tevékenységeink célja a szabadidősport elterjesztése, megismertetése, az inaktív életet folytató személyek bevonása a több állomásból álló, a régióban hátrányos körülmények között élő célcsoport részére, egy sportprogram keretében. Tervezzük, hogy az egységes szakmai elvek alapján olyan egészségfejlesztő és szabadidős program valósuljon meg, mely hozzájárul a kínálat bővüléséhez, ebben a a kevésbé fejlett térségben. Programunk megvalósításával el kívánjuk érni, hogy a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradása csökkenjen. Javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérésének lehetősége a hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok számára, javuljanak az esélyegyenlőség, a társadalmi befogadás és a szabadidősport gyakorlásához való hozzáférés feltételei.

A fórum második részében a 2019. évben Borsodbótán hamarosan megrendezésre kerülő garantált sportprogramunkról adtunk tájékoztatást a résztvevők számára. Elmondtuk, hogy célunk a szabadidős és szabadtéri sportolási lehetőségek ismertetése és azok alapjainak megteremtése a rendkívül hátrányos helyzetű településeken. Úgy véljük, hogy programunk hatására megvalósul a szabadidősport előmozdítása, a mozgás gazdag életmód elterjedése, a rendszeres testedzés meghonosodása.

A rendezvényt a Borsodbótai Körzeti Általános Iskola sportpályáján, annak sportudvarán és tornatermében kívántuk lebonyolítani, amelynek részletei komolyan felkeltették a jelenlévők érdeklődését és kifejezték, hogy szeretnék mielőbb kipróbálni a felkínált sporteszközöket. Ismertettük, hogy a résztvevőket és érdeklődőket reggel 9 órától várjuk és hogy a futball és buborékfocit a sportpályán, a zumbát, tandemet, segwayt, eletromos rollert és íjászharcot a sportudvaron, az asztaliteniszt, csocsóbajnokságot, kosárra dobást és az ökölvívást pedig a tornaterembe szervezzük meg.

A felkínált programok nagy érdeklődést váltottak ki a résztvevők körében, a középkorúak főleg a hagyományos sportágak (labdarúgás, röplabda, tollaslabda) iránt érdeklődnek, a fiatalok inkább az elektromos sporteszközeinket (segway, elektromos roller, lézerharc) és a buborékfocit próbálnák ki szívesebben. Az idősebbek aggódnak a fiatalok tesi épségéért az elektromos  eszközök esetében, de megnyugtattuk őket, hogy animátorok lesznek a gyakorlóhelyeken, akik megtanítják a résztvevőket a biztonságos eszközhasználatra.

A helyi képviselők is felajánlották segítségüket a rendezvény népszerűsítésében, hogy minél többen vegyenek részt a   rendezvényen, sikerüljön biztosítani az elvárt létszámot.

Az időjárás, mint mindig, enyhe aggályokat okozott a résztvevők körében, de mivel a tornaterem is a rendelkezésünkre áll, van lehetőségünk átszervezni a programot, ha nagyon szükséges.

 

A fórum harmadik részében a szabad levegőn végzett sportolást vettük górcső alá a jelenlévőkkel. Dr. Honfi László által tartott előadás, irányított beszélgetés és diskurzus eredménye a következőképpen foglalható össze.

A szabadban végzett sportolás azért egészségesebb, mint a zárt helyen folytatott fizikai aktivitás, mert kifejti ugyanazt a hatást, mint a teremsportágak, de ezeket a hatásokat jelentősen fokozzák a természet erői, azaz a napfény, víz, levegő, tengerszint feletti magasság stb. Ez mind a négy évszakra vonatkozik, minden évszakra meg kell találni a szabadban űzhető sportágunkat! Ezt Kriston Dénes is támogatta, viccesen megjegyezve, hogy a felmenők is a kukoricaföldeken töltötték javarészt az idejüket és magas életekort éltek meg.

 

A rekreációs szabadtéri tevékenységek népszerűsége nőtt és új szabadtéri sportágak is megjelentek a színen. Barta Zsoltné megkérdezte, hogyan lehetne beszerezni az ehhez szükséges sporteszközöket, esetleg támogatást lehet-e hozzá szerezni. Dr. Honfi László azt választolta, mindenképpen a környékbeli szabadidősport vagy kulturális szervezetek, illetve az önkormányzatok segítségét kell ehhez kérni.

A továbbiakban elmondta, hogy a természeti körülmények közül kiszakított ember a szabadban visszatalálhat gyökereihez, hiszen a beépített területek művi játszóterei, a tornatermekbe költözött szabadtéri játékok (pl. tűz-víz-repülő, balatoni halászok, adj király katonát, bújócskák, stb.) után az emberiség drámája lenne az, ha a testgyakorlatok is virtuálissá válnának, bár utóbbira egy hátrányos helyzetű településen egyelőre még kevés esély van.

A sport, benne a természetben űzött sport pozitív funkciói kétségtelenek: az egészségőrzésben betöltött preventív, rehabilitációs, rekreatív szerepén túl az egyéni igényeknek megfelelően karban tartja vagy fejleszti a mozgásos cselekvésekben megnyilvánuló kulturáltságot.

A fórum eredményesnek és informatívnak minősíthető.

Kelt.: Eger, 2019. 05. 29.

 

 

 

Megszakítás