Fórum programleírás – szakmai beszámoló

A ROMA FIATALOK SZABADIDŐ ELTÖLTÉSI ÉS SZABADIDŐSPORTOS LEHETŐSÉGEI

 

 

GARANTÁLT SPORTPROGRAM – SPORTÁGVÁLASZTÓ, SPORTSZERBEMUTATÓ ÉS SZABADIDŐS SPORTRENDEZVÉNY

KIÉRTÉKELÉS

 

Helyszín: Átányi Művelődési Központ  3371 Átány, Szabadság út 1.

Időpont: 2018. október 19. 16:15-17:15 óra.

A beszámolót összeállította: Farkas Tibor VEXTON képviselő.

 

A megvalósított tevékenységek leírása, szakmai összefoglalója:

Az átányi fórum két részletben zajlott le. Elsőként bemutattuk szervezetünket, majd tájékoztattuk a lakosságot nyertes projektünkről, a megvalósítás ütemezéséről.

Elmondtuk, hogy tevékenységeink célja a szabadidősport elterjesztése, megismertetése, az inaktív életet folytató személyek bevonása a több állomásból álló, a régióban hátrányos körülmények között élő célcsoport részére, sportprogramok keretében. ezután a település ifjúsági életének nagy összefogója, a helyi Református Iskola mentora, Ferenczfi Zoltán lelkész úr meghívott előadóként elemezte az átányi szabadidős lehetőségeket. Az átányi civil szervezetek jelen lévő képviselői az általuk nyújtható szabadidős lehetőségekre hívta fel a figyelmét, melyek kimondottan a hátrányos helyzetű fiatalok számára szeretnének kulturális (testkultúra, szellemi kultúra) élményeket biztosítani a település szabadidős intézményeiben.

Újabb meghívott előadóként ugyancsak az aktív mindennapokra, iskolai szabadidős és sportolási lehetőségekre hívta fel a jelenlévők figyelmét Kása Sándorné a helyi Általános Iskola igazgató-helyettese. Az igazgatóhelyettes hölgy felé olyan kérdések hangoztak el, hogy van-e lehetőség olyan tanórán kívüli családi szabadidős programok szervezésére, mint pl az apa-fia, anya-lánya versenyek. Ezek lehetnének a férfiak és fiaik részére sportesemények, a hölgyek részére főzőversenyek is lehetne tartatni.

A jelenlévők nagyon örültek e felvetésnek,

hiszen az egészséges életmódra nevelés mellett, a közösségi életet is színesítenék ezek az események a település életében.

A fórum második részében a szabadidősport nap felnőtt részvevői, a részvevő fiatalok jelenlévő szülei és a pályázat szakmai megvalósító értékelték közösen a sportrendezvényt.  Első felszólalóként Bajzáth Imréné a roma lányok és asszonyok további sportolási lehetőségeiről érdeklődött, amelyek aránylag kevés időráfordítással járnak.

Erdélyi Mihály sportvezető azt válaszolta, hogy bizony minden sportra vagy testkulturális tevékenységre minőségi időt kell szánni, anélkül nehezen fejleszthetőek a képességek, de maga a test esztétikai formája is. Mint minden esetben itt is, ki lett emelve a tudatos étkezés és tudatos testmozgás összekapcsolása. Mivel a hátrányos helyzetű családok nehezen engedhetik meg maguknak a tudatos, egészséges táplálkozást, segítséget kértek a helyi civil szervezetektől. Azt tudatosítottuk a résztvevőkben, hogy a napi aktivitásuk, kielégítő egészségük, jó teherbíró képességük a munkavállalás terén nem megy egészségtudatos hozzáállás nélkül. A hátrányos helyzet nemcsak a kevés munkalehetőségből és egzisztenciális deficitből keletkezik, hanem az ezt megalapozó szemléletből és életvitelből, egészségtelen életmódból.  Arra próbáltuk ösztönözni a lakosságot, hogy az iskolás korú gyermekeik számára több alternatívát jelentő tevékenységek felé legyenek nyitottak, mint pl. a minőségi  szabadidős, kulturális és iskolai  programok, ezáltal egy olyan szemléletváltás indulhasson be a településen is, melynek célja az egészségi állapot  tudatos javítása   és a potenciális munkavállalás lehetősége.

A fórum résztvevői elmondták, hogy a lebonyolított sportnap nagy élményt jelentett a résztvevők számára, kivétel nélkül mindenki nagyon jól érezte magát. Nagyon tetszettek az új, számukra eddig ismeretlen szabadidősportos lehetőségek, különösen a buborékfoci, a segway, a fitnesz bemutató és a zumba, valamint a lézerharc. A szülők nagyon örültek, hogy gyermekeik ilyen színvonalas rendezvényen rengeteg élményhez jutottak. Szívesen látnának bennünket hasonló rendezvénnyel a jövőben is.

Kelt.: Eger, 2018. 10. 19.

 

 

Megszakítás