EFOP-1.8.6 Projekt Bemutatása

 

Kedvezményezett neve:             Szabadidős és Munkahelyi Sportszövetség

Projekt címe:                              „Elérhető szabadidősporttal az egészségünkért”

Támogatás összege:                   249. 973. 586.- Ft

Támogatás mértéke:                  100%

Projekt azonosítója:                    EFOP-1.8.6-17-2017-00023

Projekt tervezett időtartama:    2018.07.01-2021.06.30.

Az EFOP-1.8.6-17-2017-00023 számú, Elérhető szabadidősporttal az egészségünkért című projekt bemutatása

1) A projekt célja: Fejlődjön Az Észak-Magyarországi régióban élő lakosság egészséges életvezetéssel összefüggő kompetenciája, így különösen kerüljön birtokába a rendszeres testmozgás egészségjavító és egészségmegtartó hatásaival összefüggő ismereteknek, készségeknek, képességeknek, attitűdöknek. A régióban élők minél nagyobb hányada válasszon magának olyan mozgásformát, szabadidős vagy rekreációs sporttevékenységet, melyet élethosszig gyakorolhat.Javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérésének lehetősége a hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok számára, javuljanak az esélyegyenlőség, és a társadalmi befogadás feltételei a szabadidősportban.

2) Célcsoport: A projekt közvetlen célcsoportjának tekinthető a projektbe bevont, szabadidős és szabadidősport területen dolgozó hazai és külhoni szakemberek csoportja, valamint a pályázatban résztvevő települések lakossága, főleg a fogyatékkal élők, idős polgárok, hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok tagjai.

A projekt közvetett célcsoportját a HEPA (egészségfejlesztő testmozgás) ágazatközi szereplői (fenntartói, munkavállalói, szakértői, önkéntesei) adják.

3) A projektbe bevont partnerek: Az Észak-Magyarországi Régió 11 településének (Kisköre, Kömlő, Tarnaszentmiklós, Tiszanána, Pély, Felsőtold, Bokor, Cserhátszentiván, Arló, Borsodnádasd, Járdánháza) lakói, alkalmanként 220 fő.

4) Projektelemek

  • Egészségfejlesztő testmozgás szolgáltatás fejlesztési és cselekvési terv elkészítése (minőségfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés, innováció).
  • Komplex lakossági testmozgásprogramok, szabadidősport események és eseménysorozatok szervezése és megvalósítása.
  • Garantált lakossági testmozgásprogramok (mozgásprogramok felnőtteknek, fogyatékkal élőknek, időskorúaknak).
  • Példaképek részvételével zajló, vagy animátorok által vezetett, lakossági komplex sportprogramok, szabadidős sportesemények szervezése (fiatal korosztály és a felnőtt lakossági számára).
  • Szemléletformálási célú nyomtatott kiadvány készítése és elérhetővé tétele.
  • Egészségfejlesztő testmozgásról szóló lakossági kampányok és fórumok, workshopok szervezése.

 

Az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma a projekt zárására 7 260 fő, amelyből 721 Fogyatékossággal élő résztvevők

Megszakítás