AKIK SOKAT SEGÍTETTEK…1.

Ruda-Kai Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

 

Sok segítséget kaptunk projektpartnerünktől, a Ruda-Kai egyesülettől, amit köszönünk nekik. Érdemes róluk tudni, hogy az alábbi konkrét célokkal érkeztek programunkba, amelyeket a jelenlévő társszervek részére egy részt, mint megoldásra váró problémát és már általuk megoldott jó példákat tartalmaztak megvitatás céljára.

A Rudabányai térségben élő emberek számára biztosítani olyan közösségi teret, amely lehetősége nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, kulturális és sport programok megszervezésével.

Programjaival nyitottságával lehetőséget adjon a társadalmi kohézió erősítésére, a hasonló gondolkodású állampolgárok és családjaik egymásra találására, a gyermek és ifjúsági korosztály tevékeny részvételével.

Támogatják az egységes lokálpatriotizmus kialakulását és helyi szerveződését, a hátrányos helyzetű fiatalokat, a hátrányos helyzet feltárásban, problémák felderítésében, megoldások kidolgozásában, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítésére megoldásokat keres.

Elősegíteni a roma fiatalok többségi társadalomba való integrációját, kapcsolatokat létesíteni, hasonló gondolkodású, érdeklődési körű hazai és külföldi sport és kulturális egyesületekkel, szervezetekkel.

Még egyszer köszönet a közös munkáért!

Megszakítás