TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ A SPORT ÁLTAL

A sport minden nemzet kultúrájának része. Sőt az olyan sportnemzetek esetében, mint amilyen a magyar is, az egyik legmeghatározóbb tartópillére, amely oktat, nevel és erősebbé tesz, de nem csupán fizikai értelemben, hanem szellemileg és erkölcsileg is egyaránt. A sport egyben a társadalmi összetartozás megteremtésének egyik legfontosabb eszköze.

A sportnak – mint arra alkalmas eszköznek – szerepet kell kapnia a társadalom peremére szorult csoportok társadalomba való beilleszkedésének segítésében, így a hátrányos helyzetűek, például a fogyatékkal élők, a kisebbségek, a migránsok, a szenvedélybetegek vagy a büntetett előéletűek társadalomba való integrálásában. A sport ezeknek az embereknek fontos közösségi élményeket, kapcsolatokat és sikerélményeket nyújthat, és olyan kapukat nyithat meg előttük, amelyek segíthetnek társadalmi felzárkózásukban, esélyegyenlőségük megteremtésében.

Magyarországon több szervezet és egyesület igyekszik segíteni ezeknek az integrációs céloknak a megvalósításában.

Becslések szerint, ma Magyarországon többszázezerre tehető a hátrányos helyzetű személyek száma, akiknek társadalmi integrációjában egyre nagyobb szerepet kell kapnia a szabadidősport minden szegmensének. Ez sok komponenses, hosszan tartó folyamat.

 

Megszakítás