A SZABADIDŐSPORT ÉS AZ EU

Manapság az államok határozzák meg saját sportpolitikájukat, a sport tagállami hatáskörben van, harmonizálva az Uniós sportpolitikával, amit az EUMSZ 165. cikke határoz meg. Ez hatáskört biztosít az Unió számára a tagállamok sportpolitikai intézkedéseinek támogatására, összehangolására és kiegészítésére. Kimondja, hogy az Unió „a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításhoz”. A sportpolitika legfontosabb célkitűzéseihez tartozik – a sportversenyek tisztaságának és nyitottságának, valamint a sport területén felelős szervezetek közötti együttműködésnek az előmozdítása, és a sportolók, köztük különösen a legfiatalabbak fizikai és szellemi épségének védelme. Az Unió a sport gazdasági, társadalmi, oktatási és kulturális szempontjaival foglalkozik A sportról szóló, 2007.évi fehér könyvnek köszönhetően nagymértékben fokozódott a sporttal kapcsolatos uniós szintű együttműködés és párbeszéd. A fehér könyvhöz csatolt, Pierre de Coubertinről elnevezett cselekvési terv végrehajtása jelenleg is folyik. A fehér könyv számos, az Európai Unió által végrehajtandó és támogatandó intézkedést javasolt, többek között az alábbiakat: a közegészség fejlesztése a fizikai tevékenység által, a doppingolás elleni küzdelem, a sport szerepének erősítése az oktatásban, önkéntes tevékenységek, társadalmi integráció, a rasszizmus elleni küzdelem, a sport, mint fejlesztési eszköz.

A fejlett országokban lakóhelyi civil közösségek, egyházak tartanak fent sportcélú létesítményeket nem versenysport, hanem a lakosság számára. De nem zárható ki egyes sportszövetségek vagy sportegyesületek közreműködése sem ezen a téren, megnyitva bizonyos keretek között a sportlétesítményeket a sportolni, vagy testedzést folytatni kívánók számára.

Szomorú tény, hogy a létminimum körül élők számára ez sem jelent megoldást, nincs lehetőségük kitörésre. Helyzetükben a sportolás, a testedzés nem a realitások világába tartozik, egyedül a közösségnek van preventív, védő faktor szerepe. Ezen is segíthet némileg ez a pályázat.

A fentiek a sport minden szegmensére vonatkoznak.

Megszakítás