Megkezdődött a kutatómunka előkészítése

 

Megkezdtük a transznacionális, írásbeli kikérdezésen (kérdőív) alapuló, a pályázathoz kapcsolódó kutatásunk előkészítése.

Rögzítettük a kérdőívben feldolgozásra kerülő témaköröket, a kérdéstípusokat.

Összegyűjtöttük a célcsoportot, a résztvevők elérhetőségeit. Tárgyaltunk a kutatást segítő szakemberrel, akinek majd a kinyert adatok feldolgozásában lesz aktív szerepe.

A kérdőívet online és papír alapú formában is alkalmazzuk, a hazai partnerektől a legtöbb esetben papír alapon, a külföldi partnerektől online formában kérjük kitölteni.

A nagy mennyiségű adat kezelésére, feldolgozására fel kell készülnünk, ahhoz idő, humánerőforrás és infrastruktúra szükséges, ezek előteremtése, szervezése elkezdődött.

A kutatás megvalósítása a választott szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik egy uniós tagállam) legalább 100-100 fős célcsoport körében, de lehetőleg reprezentatív körben

A kutatás végén összehasonlító kutatási zárójelentést kell kiadni (on-line kötelező, könyv alakban nem kötelező, de választható) legalább 120.000 karakter terjedelemben.

A kutatás a projekt egyik legfontosabb eleme, ezért nagyon komoly odafigyelést, pontos munkát igényel a közreműködők mindegyikétől.

A részfeladatok esetében fontos a határidők betartása.

Megszakítás